palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése – DAOP, DDOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP, NYDOP

új-széchényi-terv pályázatokJelen pályázati konstrukció alapvető célkitűzése: A különböző rehabilitációs szakterületek ellátásaihoz való lakossági hozzáférés földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése, és az elérhető szolgáltatás színvonalának javítása az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztésével, a rehabilitációs szolgáltatások ambuláns formáinak elterjesztésével – összhangban az európai trendekkel -, a személyi feltételeinek javításával, továbbá szakmai együttműködések létesítésével.

Kódszám

DAOP-4.1.2/B-11
DDOP-3.1.3/C-11
ÉAOP-4.1.2/C-11
ÉMOP-4.1.2/A-11
KDOP-5.2.1/C-11
NYDOP-5.2.1/C-11

A jelen pályázati felhívás tartalma a rehabilitáció ágai közül csak az orvos-egészségügyire terjed ki. Az egészségügyi ellátáson belül a rehabilitációs ellátóhely a rászoruló páciens számára szükséges szolgáltatásokat definiált (Pályázati Felhívás 6.sz. „Rehabilitációs Ellátási Protokollok” c. segédlet) rehabilitációs program formájában nyújtja, az alábbi fejlesztési prioritássorrend szerinti rehabilitációs szakterületeken:

 1. pszichiátriai rehabilitáció (kiemelve a gyermekpszichiátriai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációt, beleértve a pszichiátriai és pszichoterápiás rehabilitációt, valamint a neurológiához is sorolható epileptológiai rehabilitációt),
 2. addiktológiai rehabilitáció (alkohológiai, drog-, és egyéb szenvedélybeteg rehabilitáció),
 3. kardiológiai rehabilitáció,
 4. tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció,
 5. csecsemő- és gyermekgyógyászati rehabilitáció,
 6. neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció (ideértve az ún. mozgásszervi rehabilitációt, a mozgással is kapcsolatos neurológiai rehabilitációs területekkel együtt).

Rendelkezésre álló forrás: A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. években:

KonstrukciószámRégiónként A pályázat keretében

rendelkezésre álló

összeg

Dél-Alföldi Operatív Program 2 mrd Ft
Dél-Dunántúli Operatív Program 2,55 mrd Ft
Észak-Alföldi Operatív Program 3,5 mrd Ft
Észak-Magyarországi Operatív Program 2,14 mrd Ft
Közép-Dunántúli Operatív Program 2,07 mrd Ft
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 1,25 mrd Ft

Támogatható pályázatok várható száma: Régiónként 1 konzorciumi pályázat támogatható.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi forma

A következő szervezetek konzorciuma nyújthat be pályázatot:

 • 11-Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely 100 %-os állami vagy önkormányzati tulajdonban áll és közfeladatot lát el
 • 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • 32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
  • Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 364);
  • Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
  • Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321);
 • 38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
 • 55-Egyház, egyházi intézmény
 • 56-Alapítvány
 • 57-Nonprofit gazdasági társaság
 • 59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, amelyekközfinanszírozott rehabilitációs-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók, vagy amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanban, vagy állami vagy önkormányzati tulajdon esetén vagyonkezelésben, vagy használatában, vagy bérelt ingatlanban közfinanszírozott rehabilitációs szakellátást végző egészségügyi szolgáltató működik.

A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése konstrukció esetében kizárólag konzorciumban történő pályázat benyújtása lehetséges.

Székhely: Jelen pályázati kiírásban Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be pályázatot, de jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Észak-alföldi, Észak-magyarországi, Közép-dunántúli és Nyugat-dunántúli régió területén megvalósuló projektek támogathatók.

Támogatás formája: A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás maximális mértéke:

KD, NYD:  90%
DA, DD, ÉA, ÉM:  95%

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege konzorciumi tagonként:

Az önerő mértéke: A pályázónak a pályázatban igényelt támogatáson kívül önerővel is hozzá kell járulnia a projekt megvalósításához, amelyet a projekt költségvetésébe be kell terveznie. A 31 pályázónak legalább a projekt összes elszámolható költségének 10% vagy 5% kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznie. Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató c. dokumentum D1 pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges, a benyújtás végső határideje: 2011. szeptember 30.

Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a pályázatot a postai bélyegző szerint ajánlott küldeményként postára adták.

Forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu/