Civil együttműködések Archive

Civil együttműködések támogatása

A lengyelországi Stefan Batory Alapítvány és a Charles Stewart Mott Alapítvány közös programja civil együttműködések támogatására. A program célja a visegrádi országokban (Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon, és Szlovákiában) működő civil koalíciók megerősítése, amelyek – felvállalják a civil társadalom érdekartikulációját állampolgárok széles körének bevonásával, s melyek közvetlenül hatni kívánnak egyes közpolitikákra, a közjó érdekében.

Pályázat civil szervezetek fejlesztésében való együttműködésre

A pályázat célja: Együttműködés a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány Civil Szolgáltató Központ programjával a civil szervezetek fejlesztésének érdekében a Közép-Magyarországi Régióban. A NIOK Alapítvány Civil Szolgáltató Központ programja évek óta együttműködik a civil szolgáltatások terén elismert civil szervezetekkel, kiváltképp a szakmai rendezvények és a képzések feladatainak ellátásában. A NIOK Alapítvány az országos

Svájci Alap pályázata turisztikai programok, turisztikai szolgáltatások és turisztikai termékfejlesztési mintaprogramok témakörökben

Pályázati felhívás a Magyarországon meghirdetett SVÁJCI-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMRA-ELSŐ KÖR – ELŐVÁLOGATÁS. 6. prioritási terület: A MAGÁNSZEKTOR FEJLESZTÉSE ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK EXPORTJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE.

NCA-DP-09-A-Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozásának és működtetésének támogatására

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu