palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Svájci Alap pályázata turisztikai programok, turisztikai szolgáltatások és turisztikai termékfejlesztési mintaprogramok témakörökben

Svajci Alap pályázatPályázati felhívás a Magyarországon meghirdetett SVÁJCI-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMRA-ELSŐ KÖR – ELŐVÁLOGATÁS. 6. prioritási terület: A MAGÁNSZEKTOR FEJLESZTÉSE ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK EXPORTJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE.


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egysége, 2009. október 30-án pályázati felhívást tesz közzé projekttervezetek benyújtására a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében.

Háttér
Svájc vállalta, hogy a kibővített Európai Unióban a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 130,738 millió (százharmincmillió-hétszázharmincnyolcezer) svájci frank vissza nem térítendő Hozzájárulást biztosít Magyarország számára, amelynek felhasználására öt év kötelezettségvállalási és tíz év kifizetési időszak áll rendelkezésre, a Hozzájárulás Svájci Parlamentben történő elfogadásának dátumával, azaz 2007. június 14-vel kezdődően.
A Felek által közösen elfogadott projektek megvalósításán keresztül, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Szándéknyilatkozatával és Keretmegállapodásával összhangban, a Felek (a Szövetségi Külügyminisztérium, amely a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökségen (SFEÜ) keresztül jár el, és a Szövetségi Gazdasági Minisztérium, amely a Gazdasági Államtitkárságon (GÁ) keresztül jár el) támogatják a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését.
A pályázati eljárás szerint a támogatásra javasolt projektek kiválasztása két szakaszból áll. Az első, vagyis a jelenlegi fordulóban a pályázó egy projekttervezetet nyújt be, amely a projektre vonatkozó alapvető információk rövid leírását, illetve a szükséges mellékleteket tartalmazza.
Amennyiben a pályázat sikeresen továbbjut az első fordulón, a végleges projektjavaslat kidolgozására kerülhet sor, amelynek már tartalmaznia kell az összes szükséges engedélyt/meghatalmazást és egyéb háttéranyagot.

Határidők:
Jelen pályázati felhívás három hónapig, 2009. október 30-tól 2010. január 31-ig áll nyitva.

Prioritási terület:
Összesen 3 millió svájci frank támogatás
nyújtható a következő prioritási terület alá eső programoknak :

MAGÁNSZEKTOR FEJLESZTÉSE ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK EXPORTJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

A támogatható projektek típusa lehet:

TURISZTIKAI VENDÉGLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ OKTATÁSI PROGRAMOK ÉS TURISZTIKAI CÉLPONTOK TERVEZÉSE

 • Minimálisan igényelhető támogatás: 1 millió CHF

A fenti prioritáson belül 2 komponensre lehet pályázni:

“A” komponens
VENDÉGBARÁT TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT – turisztikai vendégfogadás és vendég-elégedettség fejlesztését szolgáló minősítési, képzési és tréningprogram kialakítása és lebonyolítása

 • Igényelhető támogatás: minimum 1 millió CHF – maximum 1,1 millió CHF
 • A támogatható projektek száma: 1 darab

“B” komponens
TURISZTIKAI MÁRKA- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMOK

 • Igényelhető támogatás: minimum 1 millió CHF – maximum 1,1 millió CHF
 • A támogatható projektek száma: 2 darab

Területi fókusz mindkét komponens esetében: A rendelkezésre álló teljes összeget az Észak-magyarországi (NUTS2 szint HU31) és Észak-alföldi (NUTS2 szint HU32) régióban megvalósuló projektekre kell felhasználni.

Támogatásra jogosultak
Projekttervezeteket konzorciumok nyújthatnak be. A közös ajánlattevők projekt szintű partnerségi együttműködéséről/egyetemleges felelősségvállalásáról, valamint a képviseleti jogról rendelkező megállapodást tartalmazó dokumentumot (konzorciumi megállapodás) az ajánlathoz csatolni kell!
A konzorciumvezető lehet: közhasznú szervezetek (1997. CLVI. Tv.-ben leírtak szerint), központi költségvetési szervek, civil szervezetek.

Mindkét komponens esetén a következő konzorciumi partner bevonása kötelező (szervezet típusonként min. 1 darab):

 • A turizmus területén tevékenykedő KKV (beleértve tanácsadó szervezetek, catering és turisztikai profilú szervezetek, hotelek stb.)
 • Helyi, térségi vagy regionális turisztikai szervezet
 • A turisztikai termékhez kapcsolódó civil szervezet (amennyiben a főpályázó nem civil szervezet)

Konzorciumi tagként bevonhatók továbbá (opcionális): önkormányzatok, önkormányzati társulások (LAU1, LAU2).
Továbbá
„A” komponens esetén kötelező a témához illeszkedő akkreditált képzést nyújtó intézmény(ek) bevonása is.
„B” komponens esetén kötelező helyi, térségi, regionális vagy országos ernyő és/vagy szakmai szervezet bevonása is.

Jelen pályázati felhívásra komponensenként egy pályázó (konzorcium) csak egy projekttervezetet nyújthat be. Konzorciumi tag több projektben is részt vehet, de konzorciumvezetőként csak egy pályázattal indulhat.
A projektek megvalósítása során a Kbt. (2003. CXXIX Tv.) rendelkezéseinek alkalmazása az irányadó.

A konzorcium egészére kötelezően együttesen teljesítendő referenciák:

„A” komponens esetén:

 • Az elmúlt 5 évben legalább 1 képzési, képzés-fejlesztési projektet bonyolított le;
 • A konzorcium az elmúlt 5 évben legalább 1 turisztikai fejlesztést valósított meg minimum 20 millió Ft értékben;
 • Rendelkeznie kell a témába vágó már akkreditált speciális képzés(ekk)el.

„B” komponens esetén:

 • A konzorcium az elmúlt 5 évben legalább 1 turisztikai fejlesztést valósított meg minimum 20 millió Ft értékben; valamint
 • Az elmúlt 5 évben a marketing témájú projektjeinek összértéke elérte a legalább a 10 millió Ft-ot.

Az igényelhető támogatás mértéke
A vissza nem térítendő támogatásként nyújtott Hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 60%-át, kivéve azon projektek esetében, amelyek költségvetési juttatás formájában kiegészítő támogatást kapnak nemzeti, regionális vagy helyi hatóságoktól, amely esetben a Hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 85%-át. (Azaz amennyiben a projekt elszámolható költségeinek legalább 15%-a központi, regionális, vagy helyi költségvetésből származik, a projekt akár 85 %-os támogatási arányra is jogosult lehet.) Civil szervezetek esetén a Hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 90%-át.
Az Európai Bizottság és a magyar állami támogatási szabályainak megfelelően a fentiekben feltüntetett igényelhető támogatás mértékétől eltérő támogatási intenzitást eredményezhet bizonyos (gazdasági) tevékenységek projektkomponensenként való feltüntetése.

A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére kell eljuttatni. A Projekttervezet Jelentkezési Lapot magyar és angol nyelven is ki kell tölteni.
A Jelentkezési Lapot egy zárt, sértetlen borítékban/dobozban, levélként/csomagként, ajánlott tértivevényes küldeményként kell feladni az alábbi címre:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Minden egyéb formában megküldött (pl. fax, e-mail, kézbesítő, futárszolgálat) pályázat automatikusan elutasításra kerül.
A projekttervezetek benyújtásával kapcsolatos további feltételek megtalálhatóak az Általános Útmutatóban (2. sz. melléklet).

A pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok
Jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó mellékletek a következők:

 • 1. számú melléklet – Projekttervezet Jelentkezési Lap
 • 2. számú melléklet – Általános Információ és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében Projekttervezetek fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz
 • 3. számú melléklet – Értékelési és pontozási szempontok
 • 4. számú melléklet –311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról
 • 5. számú melléklet – Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Projektötlet benyújtására
 • 6. számú melléklet – Állami támogatási kategóriák (összefoglaló)
 • 7. számú melléklet – Összeférhetetlenségi nyilatkozat
 • 8. számú melléklet – Nyilatkozat De Minimis támogatásról

Letölthető pályázati dokumentáció:

 • Pályázati felhívás (zip, 2 681 kB)
 • Call for proposals (zip, 2 621 kB)

A Pályázati felhíváshoz kapcsolódó teljes dokumentáció letölthető a következő honlapról: www.swiss-contribution.hu

Átváltási árfolyam
A pénzügyi elszámolásoknál alkalmazandó svájci frank átváltási árfolyam 181,20 HUF/CHF.

További információk
A felhívással kapcsolatos kérdéseket a nepf.swiss@nfu.gov.hu e-mail címre kérjük eljuttatni. A feltett kérdésekre 10 munkanapon belül adunk választ e-mailen, vagy –kérés esetén– faxon.
A pályázók által gyakran feltett, másokat is érintő kérdések és válaszok a következő honlapon lesznek elérhetőek: www.swiss-contribution.hu

Forrás: NFÜ