palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil együttműködések támogatása

Fundacja BatoregoA lengyelországi Stefan Batory Alapítvány és a Charles Stewart Mott Alapítvány közös programja civil együttműködések támogatására. A program célja a visegrádi országokban (Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon, és Szlovákiában) működő civil koalíciók megerősítése, amelyek – felvállalják a civil társadalom érdekartikulációját állampolgárok széles körének bevonásával, s melyek közvetlenül hatni kívánnak egyes közpolitikákra, a közjó érdekében.

Támogatási célok:

  • a támogatott koalíciók erőforrásainak és szervezeti kapacitásának bővítése,
  • tevékenységük szakmaiságának és legitimitásának erősítése,
  • hitelességük növelése mind a civil szektoron belül, mind a közintézmények felé.

A támogatással szeretnénk elősegíteni azt, hogy a civil társadalom hangja eljusson az állami-önkormányzati szférába. Bízunk abban, hogy támogatásunk előmozdíthatja, hogy a civil együttműködések szervezeti kultúrájában egyre inkább a partnerség, az elszámoltathatóság (accountability), valamint a felelősségmegosztás alapelve érvényesüljön, s hogy a támogatás országos- és európai szinten is serkentheti a közös érdekképviseletet.
A Bátory Alapítvány támogatására pályázhat bármely a visegrádi országban működő, formális vagy informális együttműködés (szövetség, egyesület, föderáció, hálózat, platform, ernyőszervezet, kerekasztal, egyesületek szövetsége, munkacsoport stb.), mely országos vagy nemzetközi szinten fejti ki a tevékenységét.

A 2011-ben induló – ún. második körös – támogatási programba megközelítőleg tíz együttműködést kívánunk bevonni (minden visegrádi országból kettőt-hármat).
A beadott pályázatok alapján kiválasztott együttműködések számára legfeljebb 3 évig átlagosan évi 15000 euró alapműködési támogatást nyújtunk. Az együttműködések a támogatást egy évre nyerhetik el, amely meghosszabbítható további egy vagy két évre, az előrehaladási beszámolók és a következő évi tervek elfogadását követően.

A pályázatok beküldési határideje: 2010. október 1.
A támogatási döntésről 2011. január 31-ig értesítjük a pályázó együttműködéseket.

Letölthető dokumentum

Pályázati űrlap

További információ:

coalitions@batory.org.pl
Sylwia Sobiepan, phone: 48 22 536 02 70

Web: http://www.batory.org.pl/koalicje/guidelines_2010.htm