palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

UWC nemzetközi ösztöndíjak

Az UWC Magyarországi Egyesülete örömmel értesít benneteket, hogy idén is meghirdeti kétéves külföldi ösztöndíjaira szóló pályázatát!

Az iskolákról és a nemzetközi érettségiről

Az 1962-ben alapított UWC-hálózat ma 13 iskolát tart fenn világszerte. Magyar diákokat fogadtak már Walesben, Kana­dában, Olaszországban, az Egyesült Államokban, Hong Kongban, Indiában, Norvégiában, Costa Ricán, Szingapúrban és Hollandiában.

Az iskolákba több mint 80 országból érkeznek érettségi előtt álló diákok, hogy két évig együtt tanuljanak angol nyelven a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és a kultúrák harmóniája jegyében. A kultúrák keveredése és az otthonitól eltérő környezet nagymértékben formálják személyiségeteket, fejlesztik problémamegoldó készségeteket, toleranciára, felelősségtudatra nevelnek, továbbá fogékonnyá tesznek a társadalmunkban jelen lévő globális problémákra. Végzett diákjaink az itt szerzett tapasztalatok birtokában képessé válnak arra, hogy akár nemzetközi környezetben is képviseljék a magyar kultúrát és tudományt.

Két év alatt a Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate, IB) programját végezhetitek el. Ez egy világszerte egységesen elismert, színvonalas képzési rendszer — a továbbtanulási arány ezekből az iskolákból gyakorlatilag száz százalék. A Nemzetközi Érettségi Program a „teljes ember” nevelésére törekszik, így a megszokott tantárgyak teljesítése mellett részt vehettek sportfoglalkozásokon, kreatív tevékenységekben, illetve szociális vagy ökológiai jellegű önkéntes munkát végeztek.

Kik pályázhatnak? 

Az ösztöndíjakat azok a megpályázható ösztöndíjak első tanévének szeptember 1-jén 16. életévüket már, de 19. életévüket még be nem töltött, a pályázat benyújtásakor tizedikes vagy tizenegyedikes* középiskolások pályázhatják meg, akik nyitottnak és talpraesettnek érzik magukat ahhoz, hogy két évig multikulturális környezetben, egy idegen országban éljenek és tanuljanak, és rátermettségüket tanulmányi eredményükkel, közösségi munkájukkal, iskolán kívül végzett tevékenységükkel bizonyítani tudják. Az iskolák többsége elvárja az angol nyelv legalább közepes szintű ismeretét, de mindenütt felkészültek az angolul kezdetben gyengébben beszélő diákok fogadására is.

 Az ösztöndíj juttatásai

Az iskolák által felajánlott ösztöndíjak többnyire fedezik a tanulás, a szállás és a teljes ellátás költségeit. (Ez iskolától függően két évre 50.000-90.000 USD, azaz a két év során nagyságrendben 10-18 millió Ft). Azokban az esetekben, ahol az ösztöndíj-felajánlás nem teljes, az UWC Magyarország ezt ösztöndíjalapjából kiegészíti, az ösztöndíjasnak tehát ingyenes a tanulás, a szállás és az ellátás. A kiutazás és a személyes költségek (zsebpénz és biztosítás) általában a kiutazót terhelik. Szociális helyzettől függően erre a célra visszatérítendő támogatás igényelhető az egyesülettől.

Számítunk viszont az ösztöndíjalapunkat támogató hozzájárulásra azon ösztöndíjat nyert diákok családjától, akiknek anyagi helyzete ezt megengedi. Ez teszi lehetővé, hogy a jövőben is módunk legyen a részleges ösztöndíjak kiegészítésére, az ösztöndíjak számának növelésére. A támogatás módjáról és ajánlott mértékéről részletes tájékoztató található az UWC Magyarország honlapján (www.uwc.hu). Ennek alapján a felajánlás összegéről a család dönt. Az így befolyt támogatásokat a következő években meghirdetett részleges ösztöndíjak kiegészítésére fordítjuk, hogy ezzel is biztosítsuk a magyar diákok folyamatos jelenlétét az UWC iskolákban.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázati kiírást, az iskolákról és a nemzetközi érettségi programról szóló tájékoztatóinkat kérjétek iskolátokban! A pályázati eljárás háromfordulós, mely során a személyiség érettségét, kreativitását, együtt-működő képességét vizsgáljuk. Első lépésként a pályázáshoz regisztrálnotok kell az egyesület honlapján; a szükséges dokumentumokat várhatóan november-december folyamán tesszük elérhetővé a www.uwc.hu oldalon.
A webes regisztrációt követően a pályázat kitöltési útmutatóban meghatározott oldalait be kell küldeni egyesületünk címére: 1394 Budapest, Pf. 395.
A pályázati anyagok postára adásának határideje 2013. január 16. Az eljárás várhatóan 2013. április végéig fejeződik be. A pályázati folyamatban való részvétel 3300 Ft regisztrációs díj átutalása mellett lehetséges.

Egyesületünk képviselőivel találkozhattok a várhatóan 2012. december 8-án, Budapesten, illetve az ősz és tél folyamán az ország több nagyvárosában is megrendezésre kerülő nyíltnapjainkon. Információért figyeljétek honlapunkat, vagy iratkozzatok fel válogatási hírlevelünkre!

Elérhetőségeink:

Válogatás általános információ:

  • info@uwc.hu
  • hétfőn 12.00-14.00 között +36 30 559 8090
  • kedden 18:00-20:00 között +36 30 559 8090

Honlapcímek:

 *Ötévfolyamos képzésben ezen osztályok alatt a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamokat értjük.