palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Miért érdemes szerinted megtakarítani fotópályázat

A Pénzbook elnevezésű Facebook oldal (http://www.facebook.com/penziranytu.penzbook) a Takarékossági Világnapon a megtakarítások fontosságára szeretné játékos formában felhívni a figyelmet. Október utolsó munkanapja minden évben a Takarékossági Világnap, ennek apropóján az oldalt gondozó Pénziránytű Alapítvány (Szervező) fotópályázatot hirdet. A pályázatra beküldött képeknek a Miért érdemes szerinted a megtakarítani?” kérdést kell feldolgozniuk.

Pályázati és részvételi feltételek

 • A fotópályázaton a magyarországi középfokú oktatási intézmények jogviszonnyal rendelkező hallgatói vehetnek részt (a továbbiakban: Pályázó). A Pályázóknak érvényes diákigazolvánnyal kell rendelkezniük, a nyerteseknek a diákigazolványukkal kell igazolniuk középiskolai tanulmányaikat.
 • A pályázat kezdete:2012.október 31. A pályázatok beérkezésének határideje: 2012. november 30.
 • A pályázaton való részvétel feltétele a regisztráció a www.penziskola.hu oldalon vagy a www.penziskola.hu/user regisztrációs oldalon, továbbá a pályázati anyag pályamű nevével való feltöltése egy legfeljebb 1000 karakteres rövid leírás kíséretében.
 • Nevezési díj nincs.
 • A pályázati felhívásra csak címmel ellátott saját készítésű, korábban a nyilvánosság előtt semmilyen formában nem szerepelt, eredeti, digitális eljárással készült alkotások küldhetők be.
 • Egy pályázó legfeljebb egy digitális fotóval pályázhat.
 • A fotók elvárt formátuma jpg/png, képaránya 4:3, maximális mérete 5 MB lehet.
 • A pályázatra manipulált fotók nem nevezhetők. Nem számít manipulálásnak: vágás, teljes képen végzett színkorrekció, kontraszt, élesség, fényesség állítása, színes felvételek fekete-fehérré alakítása, adattömörítés, átméretezés. Manipulációnak számít a képek esetén: egyes részleteinek retusálása, módosítása, digitális effektek, szűrők alkalmazása.
 • A pályaművek a feltöltést követően nem módosíthatók.

A pályázati anyag tartalmával kapcsolatos jogi feltételek

 1. A pályázó a pályamű beküldésével kijelenti, hogy a pályaműveket ő készítette, és rendelkezik azok teljes és kizárólagos szerzői jogával.
 2. A pályázó szavatol azért, hogy a beküldött pályaművek felhasználása semmilyen akadályba nem ütközik, közerkölcsöt, jó ízlést, vallási-, felekezeti-, etnikai-, politikai-, társadalmi hovatartozást, jogszabályt nem sért, a fotók jogtiszták, senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sértik. Szervezőnek jogában áll a jogsértő pályaművek eltávolítása az oldalról. A pályázó a fentiekért teljes körű felelősséget vállal, és helytáll bármilyen utólagosan felmerülő jogdíjigényért vagy egyéb követelésért.
 3. A pályázó kijelenti, hogy amennyiben a pályaművön felismerhető módon személyeket (is) ábrázol, rendelkezik e személyeknek a nyilvános megjelentetéshez való hozzájárulásával.

Felhasználás, szerzői jogok

 1. A pályázó jelentkezésével elfogadja a jelen pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket, és hozzájárul, hogy a Pénziránytű Alapítvány a pályázónak a „Miért érdemes szerinted megtakarítani?” elnevezésű pályázatra beküldött pályaműveit nyilvánosan bemutassa, és azokat ezen túlmenően is bármely célból, korlátlan ideig, nyomtatott vagy elektronikus úton ellenszolgáltatás nélkül felhasználja (így különösen: üzleti célok nélkül/haszonszerzés nélkül nyilvánosságra hozza, kiállítsa, tetszőleges alkalommal, tetszőleges példányban többszörözze, a többszörözött példányokat terjessze, esetlegesen forgalomba hozza), a pályaműveket szükség esetén, a felhasználáshoz szükséges mértékben átdogozza. A pályázót szerzői jogdíj a pályázaton résztvevő fotókkal kapcsolatban nem illeti meg.
 2. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Pénziránytű Alapítvány nem köteles a pályaművet felhasználni.
 3. A Pénziránytű Alapítvány egyoldalúan, esetileg dönt arról, hogy felhasználás esetén a pályaművet címmel vagy cím nélkül használja fel, a készítő nevének feltüntetése mellett.
 4. A díjazott pályázók neve, a pályamű címe a www.penziskola.hu honlapon, a Pénzbook Facebook oldalon, a Pénziránytű Iskolahálózat részére megküldésre kerülő Hírlevélben esetlegesen feltüntetésre kerül. A felhasználási jog fentiek szerinti átadásáért a pályázót külön díjazás nem illeti meg.
 5. A pályázat kiírójának felhasználási joga nem kizárólagos, tehát a pályázó a pályaműveket továbbra is szabadon felhasználhatja, és rendelkezhet velük.

A pályázatok elbírálása, díjazás

 1. A pályaművek elbírálása három kategóriában történik:
 • szakmai díj: a pályaműveket a Pénziránytű Alapítvány által felkért bíráló bizottság bírálja el2012. december 1.–2012. december 16. között. A bizottság által legjobbnak ítélt pályamű beküldőjének nyereménye egy db digitális fényképezőkép.
 • közönségdíj: A beküldött pályaművekre a Fotópályázat 2012 Facebook alkalmazás segítségével szavazni lehet a „Fotópályázat2012”applikáció engedélyezésével, a szavazóra vonatkozó megkötések nélkül. A szavazók több képre leadhatják szavazatukat, de kizárólag csak egy alkalommal adhatják le szavazatukat egy képre. A beküldött pályaművekre legtöbb szavazatott leadott pályamű beküldőjének nyereménye egy db digitális fényképezőkép.
 • Pénziránytű Iskolahálózat különdíj: A Pénziránytű Alapítvány által létrehozott, a Pénziránytű Iskolahálózathoz csatlakozott intézmények diákjai által beküldött pályázatok vesznek részt a kategóriában. Az Alapítvány által felkért bíráló bizottság által legjobbnak ítélt pályamű beküldőjének nyereménye egy db digitális fényképezőkép.
 • Az eredményhirdetésre2012. december 21-én kerül sor a Pénzbook facebook oldalon.
 • A nyertesek értesítése a regisztráció során megadott elérhetőségeken történik.
 • A pályázaton három kategória első helyezett pályázói kerülnek díjazásra

1.helyezett – szakmai díj : 1 db digitális fényképezőgép

1.helyezett- közönségdíj: 1 db digitális fényképezőgép

1.helyezett – Pénziránytű Iskolahálózati különdíj: 1 db digitális fényképezőgép

Adatvédelem

A pályázó és az iskola hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a pályázaton díjazott lesz, a Pénziránytű Alapítvány a nevét a Pénzbookon, a penziskola.hu oldalon és az iskolahálózat felé kiküldésre kerülő Hírlevélben, illetve a pályaművek felhasználása során a pályaművekkel összefüggésben közzétegye, ezen adatait és a pályaműveit a felhasználás során a Pénziránytű Alapítvány az általa kiválasztott médiumhoz, illetve a felhasználásban közreműködő harmadik személyeknek továbbítsa és hozzájárul ahhoz, hogy e személyek a fenti személyes adatait a szükséges ideig kezeljék.

A kezelt adatok törlését vagy azok helyesbítését a pályázó írásban, indokolás nélkül kérheti az alábbi címeken:
postai úton:

Pénziránytű Alapítvány 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; e-mail: fotopalyazat@penziskola.hu

Egyéb

 1. Az Pénzbook oldalon indított promóciók függetlenek a Facebook-tól, a Facebook nem támogatja és nem vesz részt bennük, a játékokat kizárólag a Szervező indítja.
 2. A Szervező fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására.