palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil Sziget pályázat 2010

sziget pályázatokA Sziget Kulturális Menedzseriroda (továbbiakban Iroda) pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a Sziget 2010 fesztiválon (2010. augusztus 11-16.) való részvételre, az alábbi két kategóriában:

I. kategóriaA fesztivál Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenés

Pályázatot nyújthatnak
be azok a – legalább egy éve működő – szervezetek (egyesületek, alapítványok), illetve olyan közcélú intézmények, amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztályok részvételére, nevelésére, integrációjuk segítésére, problémáik megelőzésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programot kívánnak megvalósítani.
Olyan programokat várunk, amelyek bemutatják a pályázó szervezet mások számára hasznos tevékenységét és törekszenek a „szigetlakók” aktivizálására, a programokba való bevonására.
Az Iroda a programhelyszínen 100 szervezet számára tud helyet biztosítani.

Pályázni lehet:

  1. Önálló megjelenésre, amely a fesztivál teljes időtartama alatt önálló sátorban, illetve az erre kijelölt területen megvalósítandó programra vonatkozik.
  2. Részidejű megjelenésre, amely a fesztivál időtartama alatt, egy-három napos részvételt jelent.

Nagyszámú jelentkezés esetén az Iroda önálló megjelenés helyett, részidejű megjelenést ajánlhat egyes szervezeteknek.

Az Iroda a nyertes civil pályázóknak a részvételéhez, és a Civil Szigeten megvalósítandó programjához szükséges alap technikai és fizikai feltételeket (terület, sátor, áram, alap bútorzat) biztosítja.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy 2010-ben a rendezvényre való bejutáshoz szükséges belépőjegyeket az Iroda kedvezményes árú, szakmai jegyek formájában biztosítja, melyek költsége a résztvevőt terheli:
szakmai napijegy: 10000 Ft,
szakmai hetijegy: 34000 Ft

A nyertes pályázókat terhelik továbbá a Civil Szigeten való megjelenésükhöz, megvalósítandó programjaikhoz kapcsolódó költségeik is.

A Sziget Kulturális Menedzseriroda 500 db hetijegyet és 1400 db napijegyet- összesen 31000000 Ft értékben- térítésmentesen biztosít azoknak az alapítványoknak, egyesületnek, nem kormányzati fenntartású szervezeteknek, amelyeknek nehézségekbe ütközik a programjukhoz szükséges összes szakmai belépőjegy megvásárlása, és az Iroda fontosnak tartja a jelenlétüket a fesztiválon.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek nemzetközi, vagy országos hatáskörűek, magas színvonalú szakmai programot kívánnak nyújtani, programjukat több nyelven bonyolítják, továbbá, amelyek a megjelenésükhöz szükséges belépőjegyek legalább 50%-át saját maguk biztosítják. Szintén előnyt jelent az elbírálásnál, ha a jelentkező programja valamilyen szinten kapcsolódik “A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéhez”.

II. kategória – A fesztivál lebonyolításában való részvétel

Pályázatot nyújthatnak be azok a – legalább egy éve működő – szervezetek (egyesületek, alapítványok), amelyek fesztivál számára hasznos szolgáltatást biztosítanak, ezzel hozzájárulnak a rendezvény színvonalának emeléséhez, illetve bővítik az eddigi szolgáltatások körét, és amelyek megjelenése nem kötődik feltétlenül a Civil Sziget programhelyszínhez.

Az Iroda ebben a kategóriában maximum 10 szervezet számára biztosít részvételi lehetőséget.

Pályázatot lehet benyújtani a szervezet alaptevékenységével összhangban megvalósításra kerülő:

  • a, környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásra
  • b, preventív jellegű szolgáltatásra
  • c, egyéb, a fesztivál látogatóinak szóló ingyenes szolgáltatásra

A szolgáltatások szükségességét az Iroda határozza meg.
A nyertes pályázók térítésmentesen kapnak belépőjegyet a fesztiválra, valamint az Iroda biztosítja részükre a területet, áramot, sátrat.
Az Iroda a nyertes pályázó részvételéhez, és a fesztiválon megvalósítandó tevékenységéhez szükséges feltételeket, a szolgáltatástól függően, egyedi elbírálás alapján biztosítja.

A pályázók mindkét kategóriában nyújthatnak be pályázatot.

Egyik kategóriában sem pályázhatnak magánszemélyek, profit-érdekelt, illetve politikai szervezetek, szerveződések, zenekarok, előadóművészek.

A pályázat leadásának (internetes lezárásának) határideje 2010. március 12.

A bírálás eredményét 2010. április 15-ig tesszük közzé.

A döntésről minden pályázó e-mailben kap értesítést.
A nyertes pályázókkal a fesztiválon való részvétel feltételeit tartalmazó megállapodást, a velük történt személyes egyeztetést követően, a Sziget Kulturális Menedzseriroda legkésőbb 2010. július 30-ig megköti. A megállapodásban a felek rögzítik a fesztiválon való részvétellel, a technikai feltételek biztosításával, a munkamegosztással és a tevékenységekkel kapcsolatos feltételeket.

Az Iroda a pályázat elbírálása során fenntartja a jogot arra, hogy a benyújtott programokat és a szervezet eddigi tevékenységeit, valamint a fesztivál célját, programját, lehetőségeit és adottságait a döntés során, együttesen vegye figyelembe.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Mivel a pályázat, és ezt követően a programszervezéssel kapcsolatos kommunikáció az interneten folyik, a pályázat elengedhetetlen feltétele legalább egy, működő, rendszeresen figyelt e-mail cím.  Belépés a Civil Sziget pályazati rendszerbe

Kontakt

Vidó Andrea
Sziget Kft.
vido.andrea@sziget.hu
Tel: 3720680

Honlap: http://www.sziget.hu/

Forrás: http://www.sziget.hu/