palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat ifjúsági feladatok ellátására 2010 Békéscsaba

békéscsaba pályázatokPályázati felhívás 2010.évi ifjúsági feladatok ellátására 2010. február 15. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2010. ÉVI IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

A pályázat célja: A Békéscsaba városában működő gyermek- és ifjúsági közösségek tevékenységének segítése, azok erősítése érdekében a fiatalok kezdeményezésére és/vagy aktív szerepvállalásával megvalósuló egyszeri vagy folyamatos programok, események, rendezvények támogatása, amelyek lehetőséget adnak a fiatalok kreativitásának kifejezésére, illetve a településeken felmerülő igények szerinti közösségi programok megvalósítására.

Pályázati keretösszeg: 1.500.000,- Ft

A pályázat megvalósulásának határideje: 2010. március 1. – 2011. február 28.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 26.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. április 30.

Pályázati témakörök:

A/ kategória

Keretösszeg: 500.000,- Ft
Pályázók köre: Békéscsabán működő általános iskolai, középiskolai és kollégiumi diákönkormányzatok
Támogatható tevékenység: tanítási órán kívül eső szabadidős tevékenységekre (közösségfejlesztő programok, programsorozatok, képzések megvalósítása, diákrendezvények), iskolaújság, iskolarádió működésére

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a következő tevékenységek:

  • képzés
  • szervezetfejlesztés
  • érdekképviselet

B/ kategória

Keretösszeg: 1.000.000,- Ft
Pályázók köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város területén működő általános iskolák felső tagozatos diákjaiból és középiskolás fiatalokból álló gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági korosztállyal foglalkozó önszerveződő közösségek, civil szervezetek, intézmények

Támogatható tevékenység: a gyermek- és ifjúsági korosztály önmegvalósítását biztosító, a közösséghez tartozás élményét erősítő – tanítási időn kívüli (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.) – gyermek és ifjúsági programok, képzések, rendezvénysorozatok megvalósítása az általános iskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolás korosztály számára.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a következő szempontok:

  • a programok megvalósításában a fiatalok aktív szerepet játszanak,
  • pályázat benyújtói öntevékeny, önszerveződő ifjúsági közösségek.

A pályázathoz pályázati űrlapot kell kitölteni, mely a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályán (Békéscsaba, Szent István tér 7.) igényelhető, illetve   itt letölthető.

A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság csak a hiánytalanul kitöltött és a kiegészítő információkat tartalmazó pályázatokat tudja értékelni. Nem támogatható azon pályázók kérelme, amelyek az előző évben kapott összeggel nem számoltak el.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatás kérhető Hudák Regina ifjúsági referenstől telefonon a 66/452-252/2513 melléken, vagy a hudak@bekescsaba.hu email címen.  Honlap: http://www.bekescsaba.hu/

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala