palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kölyöksuli – környezetvédelmi oktatóprogram

Panasonic fontos feladatának tartja a társadalmi felelősségvállalást. Ennek részeként olyan oktatási programmal szolgálunk a következő generáció számára, amely segítségével a gyerekek megtanulhatják, mit tehetünk Földünk megóvása érdekében. Panasonic környezetvédelmi oktatóprogramját Európában, illetve az egész világra kiterjedően népszerűsíti. A „Kölyöksuli – környezetvédelmi oktatóprogram”-ban történő részvétel és a „Képes ÖKO napló” kitöltésének ösztönzéseként a magyarországi általános iskolák elküldhetik a 3-4. osztályos gyerekek naplóit a Panasonic által megrendezett versenyre. A legkreatívabb naplókat beküldő iskolák/gyerekek értékes Panasonic termékekkel gazdagodhatnak. További információ és a Képes ÖKO napló minta letöltési lehetősége fent található meg. Az elméleti megközelítés nem helyettesítheti a kinti környezetoktatást, így néhány, a „Kölyöksuli – ökológiai program” által javasolt gyakorlat a szabadban történik.

Miről szól a program? A Panasonic és a kormányoktól független, nonprofit FEE (Foundation for Environmental Education – Alapítvány a Környezetvédelmi Nevelésért) szervezet által, elsősorban a 7 és 11 év közötti általános iskolás gyermekek számára kifejlesztett Kölyöksuli – környezetvédelmi oktatóprogram lehetőséget nyújt az iskolás gyerekek számára, hogy könnyen érthető és játékos módon tanuljanak az éghajlatváltozásról és bolygónk védelméről.

A Nagy-Britanniában és Németországban 2009-ben megvalósított kísérleti tanulmány után Panasonic 2010 őszén megkezdte ezen a weboldalon keresztül az iskolák és a tanárok ingyenes oktatási anyaggal való ellátását, amelyek segítséget nyújtanak az környezetvédelmi tanórák összeállításához. A dokumentumok, videók és hasznos feladattervek a tanárok számára mindent biztosítanak, amire csak szükségük lehet ahhoz, hogy a környezeti problémákat izgalmas és motiváló módon tanítsák a gyerekeknek. Ha a részletekre kíváncsi, kérjük, tekintse meg az Oktatói központot!

Miközben a gyerekek arról tanulnak, mit jelent környezetbarátnak lenni és óvni a környezetünket, „Képes ÖKO naplót” is vezetnek, amelyben lerajzolhatják és feljegyezhetik a tanultakat. Csak két példát említve, írhatnak/rajzolhatnak a globális felmelegedés hatásairól, vagy akár egy olyan környezetvédelmi tevékenységről (például takarítási akció), amelyben részt vettek.

A „Kölyöksuli – környezetvédelmi oktatóprogram”-ban történő részvétel és a „Képes ÖKO napló” kitöltésének ösztönzéseként a magyarországi általános iskolák elküldhetik a 3-4. osztályos gyerekek naplóit a Panasonic által megrendezett versenyre. A legkreatívabb naplókat beküldő iskolák/gyerekek értékes Panasonic termékekkel gazdagodhatnak. További információ és a Képes ÖKO napló minta letöltési lehetősége fent található meg. Az elméleti megközelítés nem helyettesítheti a kinti környezetoktatást, így néhány, a „Kölyöksuli – ökológiai program” által javasolt gyakorlat a szabadban történik.

Jelentkezési lap letöltése

Képes ÖKO Napló – Verseny  versenyszabályzat

A verseny Európa összes általános iskolája számára nyitott.

A verseny két szintből áll:

  • Hazai szint: a magyarországi iskolákból érkező legjobb napló, azaz az első helyezett továbbjut a verseny páneurópai szintjére,
  • Páneurópai szint: az európai győztest az egyes európai országokban első helyezést elért pályázatok közül választják ki.

A győztes pályaművet beküldőknek a verseny egyes szakaszaiban odaítélt díjak:

Hazai szint:
1. helyezett:

  • iskola: 1 db Panaboard interaktív tábla
  • gyermek(ek): Digitális fényképezőgép(ek)

Összeurópai szakasz:

1. helyezett: Panasonic vállalja, hogy az iskola és Panasonic közötti megállapodás szerint 5.000 Eurót fizet a győztes iskola ökológiai tevékenységéért.

A versenybe való benevezéshez töltse le a Képes ÖKO Naplót, jegyeztesse fel a tanulókkal vagy rajzoltasson képeket arról, hogy mit tanultak az iskolában az ökológiai órákon, vagy fejtsék ki saját környezetvédelmi elképzeléseiket, és – amennyiben a Versenyen részt kíván venni – nevezze be a Képes ÖKO Naplót a Versenyre. A naplókat a tanulók egyénileg, vagy maximálisan 5 gyerekből álló csoportokban készíthetik.

A Képes ÖKO Naplót 2012. április. 30-ig kell beküldeni a következő címre:

kolyoksuli@eu.panasonic.com

Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep
Budapest, Neumann János u. 1.
1117

A legjobb Képes ÖKO naplókat Panasonic magyarországi és összeurópai szinten erre kijelölt munkatársaiból álló külön-külön bizottság – a magyarországi naplók esetében 2012. 05. 10-ig – választja ki azok kreativitása, és az oktatóanyag révén tanultak megjelenítésének színvonala alapján. A magyarországi Verseny eredményének kihirdetésére és a díjak ünnepélyes átadására 2012. május végén a lenti 5. pontban említett értesítésben megjelölt helyszínen kerül sor. Az európai országok győztesei automatikusan továbbjutnak a páneurópai szintre, és az európai győztest 2012. július 2-áig választják ki és 2012. július 30-ig hirdetik ki.

A nyertes naplót benyújtó, egyúttal az európai szintre jutott iskolát, a Verseny magyarországi fordulójának végét követő 28 napon belül, a benyújtáskor szolgáltatott információ alapján telefonon vagy e-mailben értesítjük. A páneurópai szintre továbbított naplót benyújtó iskolát 2012. augusztus 14-ig tájékoztatjuk a Verseny összeurópai eredményéről.

Az iskola a Képes ÖKO naplók megküldésével megerősíti, hogy a Versenyben való részvételhez szükséges összes hozzájárulást megszerezte a gyerekek szüleitől.

A naplókban szereplő, a gyermekek által létrehozott tartalom minden szellemi tulajdonjoga az azt létrehozó gyermekek tulajdonában marad. Az iskolának biztosítania kell, hogy Panasonic ingyenesen rendelkezhessen a naplók tartalmának online, illetve bármilyen, nyomtatott anyagban való közzétételének jogával.

A díjak nem ruházhatóak át és nem válthatók be készpénzre, hacsak arról kifejezetten eltérően nem rendelkezik a Versenyszabályzat.

Előre nem látható körülmények esetére Panasonic fenntartja magának a jogot, hogy a fent megjelölthöz képest ugyanolyan vagy nagyobb értékű, de attól eltérő díjat ajánljon fel.

A díjak az 5. pontban említett értesítés dátumától számított 28 napon belül kerülnek kiszállításra, illetve a páneurópai győztes esetében kifizetésre.

A Versenybe benevezett iskolákat úgy tekintjük, hogy ennek a Versenynek a szabályzatát elfogadták és magukra nézve kötelezőnek tekintik. A naplóban szereplő kitöltési útmutató a Verseny részvételi feltételeinek részét képezi.

A Verseny részvételi feltételeinek bármilyen megsértése érvényteleníti a nevezést és/vagy a díjak elvesztéséhez vezet.

Panasonic illetve képviseletei nem vállalnak semmilyen felelősséget az elveszett, megsérült, hibás, megkésett vagy más okból meg nem érkezett nevezésekért, abban az esetben sem, ha ez Panasonic vagy a képviseletei mulasztására vezethető vissza. A nevezések postára adásának igazolása nem igazolja annak Panasonic-hoz történő megérkezését és átvételét.

Panasonic illetve képviseletei nem vállalnak felelősséget semmilyen kárért, veszteségért, kötelezettségért, sérülésért vagy csalódásért, amely valamely résztvevőt annak eredményeképpen ér, hogy a Versenyben nem nyer, vagy amelyet a felajánlott és/vagy elfogadott díjak bármelyike okoz. Mindamellett, semmi sem zárja ki Panasonic felelősségét egy olyan halálesetért vagy személyes sérülésért, amelyet a gondatlansága okozott.

A Verseny fent közölt feltételei véglegesek és kötelező érvényűek, így Panasonic nem fogad el semmilyen, a részvételi feltételekre megváltoztatására irányuló kezdeményezést vagy kérelmet.

A Verseny magyarországi szervezője:
Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep
1117 Budapest Neumann János u. 1.

 Web: http://www.panasonic.hu