üdülési csekk pályázatok Archive

Üdülési csekk 2010. évi pályázatok beadási határidejének módosítása

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI PÁLYÁZATAIRÓL! A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány célja a munkavállalók, szövetkezeti tagok, valamint családtagjaik, a nyugdíjasok és más önálló jövedelemmel nem rendelkezők szociális célú kedvezményes üdültetésének elősegítése. Az alapítvány évről évre egyre nagyobb forrást biztosít saját gazdálkodásának eredményéből a szociálisan hátrányos helyzetben élők üdülési támogatására. 2010 évben 3,2

Vakációs program-Üdülési csekk pályázat szakiskolai tanulók részére

Pályázók köre: Szakiskola valamint szakiskolai tanulók érdekében tevékenykedő civil szervezet. Kedvezményezettek köre: Szakiskola nappali tagozatos tanulói. Rendelkezésre álló támogatási keret: 100 millió Ft

SZOLIDARITÁS-üdülési csekk pályázat több gyermeket nevelő munkavállalók részére

Pályázók köre: azon belföldi illetőségű munkavállaló: (1) aki a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, továbbá (2) akinek a pályázat beadását megelőző havi járulékalapot képező bruttó keresete nem haladta meg a 130 000 Ft-ot és más jövedelemmel nem rendelkezik, valamint (3) aki kettő vagy több gyermeket (a pályázat benyújtásának napjáig 18. életévét be

ESÉLY A PIHENÉSRE 2010-Pályázat fogyatékossággal élők részére

Pályázók köre: azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki: (1) fogyatékossági támogatásban, és/vagy vakok személyi járadékában, és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül 2009. évben és (2) havi teljes összegű ellátása és a pályázat beadását megelőző hónapban szerzett jövedelme együttesen nem haladja meg a nettó 80 000 Ft-ot. Határidő módosítás! A pályázatok benyújtási

Ezüst nyár 2010-pályázat nyugdíjasok részére

Pályázók köre: azon belföldi illetőségű nyugellátásban részesülő, 62. életévét betöltött (pályázat benyújtásának időpontjában) személy, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 80 000 Ft-ot, és más jövedelemmel nem rendelkezik. Beadási határidő módosítás: A pályázatok benyújtási határideje: a pályázati keret kimerüléséig folyamatosan (de nem később mint 2010. szeptember 15-ig).

Üdülési csekk pályázat nyertesei: 63 ezer ember kapott támogatást

Idén több mint 63 ezer ember részesül összesen 2,2 milliárd forint értékű támogatott üdülési csekkben – közölte a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, miután a szervezet kuratóriuma döntött az ez évi támogatott üdülési csekkek pályázati odaítéléséről. (ARCHÍV)

Ezüst Nyár üdülési csekk pályázat nyugdíjasok részére

Ezüst Nyár üdülési csekk pályázat nyugdíjasok részére. Pályázók köre: azon belföldi illetőségű, nyugellátásban részesülő, 62. életévét betöltött (pályázat benyújtásának időpontjában) személy, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 70 000 Ft-ot, és más jövedelemmel nem rendelkezik. Rendelkezésre álló támogatási keret: 750 millió Ft. A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat. 

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu