palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ESÉLY A PIHENÉSRE 2010-Pályázat fogyatékossággal élők részére

üdülési csekk pályázat Pályázók köre: azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki: (1) fogyatékossági támogatásban, és/vagy vakok személyi járadékában, és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül 2009. évben és (2) havi teljes összegű ellátása és a pályázat beadását megelőző hónapban szerzett jövedelme együttesen nem haladja meg a nettó 80 000 Ft-ot. Határidő módosítás! A pályázatok benyújtási határideje: a pályázati keret kimerüléséig folyamatosan (de nem később mint 2010. szeptember 15-ig).

Megjegyzés: A fogyatékossággal élő személyek – esetleges – kiegészítő tevékenységből származó jövedelme, illetve a foglalkoztató intézményben elszámolt nettó havi keresete nem kizáró ok, amennyiben az ellátások és a jövedelmek együttes összege sem haladja meg a nettó 80 000 Ft összegű értékhatárt.

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret: 300 millió Ft.
A pályázaton egy fő önállóan vagy egy fő + egy kísérő (18. életévét betöltött személy) együttesen pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának  átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó keresetről. Gondnokolt személy esetében a gondnokságot igazoló okirat másolata is csatolandó.

A pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke: A fogyatékossággal élő személyek esetében az Alapítvány 40 000 Ft összegű Üdülési Csekket biztosít 15 000 Ft önrész megfizetése mellett.
A kísérő személy részére az Alapítvány 20 000 Ft Üdülési Csekket biztosít 10 000 Ft önrész megfizetése esetén. A fogyatékossággal élő kísérő nélkül, azaz önállóan is pályázhat.

eselypihenesre

Általános pályázati feltételek:
A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2010” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be.

Letölthető dokumentum:

ESÉLY A PIHENÉSRE – fogyatékossággal élő személyek részére Pályázati kiírás
+ Pályázati Adatlap 2010

Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, vagy ezen kiadványunkban megtalálható.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 11.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. december 1 2010. január 31.

Az elbírálás határideje: A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött pályázatok esetén folyamatos.
Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására a pályázat lezárását követően, 2010. február 15-ig kerül sor.
A sikeres pályázatot benyújtók számára az MNÜA a keretösszeg kimerüléséig tud támogatást biztosítani.

Egyéb feltételek és rendelkezések:

 • A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást csak névre szóló Üdülési Csekk formájában biztosítja.
 • A 2010. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban (kivéve a Vakációs program), akik 2009-ben nem nyertek el támogatást az Alapítvány szociális célú üdülési pályázatainak keretében.
 • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
 • A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött pályázatok esetén a szervező nem lehet gazdasági társaság vagy egészségügyi és szociális közintézet.
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
 • A pályázók az elbírálás határidejét követően a 06 1 248 2150 telefonszámon – adóazonosító jelük bebillentyűzésével – automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem.
 • A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
 • Az Üdülési Csekk csak a rajta feltüntetett személy jelenlétében használható fel a csekken feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési Csekk átruházását a törvény bünteti.
 • Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában fizetheti meg.
 • Ugyanazon személy csak egy, az elsőként beérkezett pályázata alapján juthat az  Alapítvány által biztosított támogatáshoz.

Bővebb információ: http://www.mnua.hu/

Forrás:  Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány