palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ezüst nyár 2010-pályázat nyugdíjasok részére

üdülési csekk pályázat Pályázók köre: azon belföldi illetőségű nyugellátásban részesülő, 62. életévét betöltött (pályázat benyújtásának időpontjában) személy, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 80 000 Ft-ot, és más jövedelemmel nem rendelkezik. Beadási határidő módosítás: A pályázatok benyújtási határideje: a pályázati keret kimerüléséig folyamatosan (de nem később mint 2010. szeptember 15-ig).

Rendelkezésre álló támogatási keret: 1 500 millió Ft.
A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2009. évi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolásának másolata (nem megfelelő sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat). Gondnokolt személy esetében a gondnokoltságot igazoló okirat másolata is csatolandó.

A pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke:
Az Alapítvány 40 000 Ft értékű, névre szóló Üdülési Csekket biztosít 15 000 Ft önrész megfizetése esetén.

Általános pályázati feltételek: A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2010” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be.
Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, vagy ezen kiadványunkban megtalálható.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 11.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. december 1 – 2010. január 31.

Az elbírálás határideje: A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött pályázatok esetén folyamatos.

Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására a pályázat lezárását követően, 2010. február 15-ig kerül sor.
A sikeres pályázatot benyújtók számára az MNÜA a keretösszeg kimerüléséig tud támogatást biztosítani.

Egyéb feltételek és rendelkezések:

 • A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást csak névre szóló Üdülési Csekk formájában biztosítja.
 • A 2010. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban (kivéve a Vakációs program), akik 2009-ben nem nyertek el támogatást az Alapítvány szociális célú üdülési pályázatainak keretében.
 • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
 • A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött pályázatok esetén a szervező nem lehet gazdasági társaság vagy egészségügyi és szociális közintézet.
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
 • A pályázók az elbírálás határidejét követően a 06 1 248 2150 telefonszámon – adóazonosító jelük bebillentyűzésével – automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem.
 • A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
 • Az Üdülési Csekk csak a rajta feltüntetett személy jelenlétében használható fel a csekken feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési Csekk átruházását a törvény bünteti.
 • Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában fizetheti meg.
 • Ugyanazon személy csak egy, az elsőként beérkezett pályázata alapján juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.

Forrás: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány