palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vakációs program-Üdülési csekk pályázat szakiskolai tanulók részére

üdülési csekk pályázat Pályázók köre: Szakiskola valamint szakiskolai tanulók érdekében tevékenykedő civil szervezet. Kedvezményezettek köre: Szakiskola nappali tagozatos tanulói. Rendelkezésre álló támogatási keret: 100 millió Ft

A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázat kizárólag az előírt „VAKÁCIÓS PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP 2010” formanyomtatványon nyújtható be.
A pályázat szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.udulesicsekk.hu weboldalról letölthető, amelyet postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz kell eljuttatni.

Cím: 1590 Budapest, Pf. 11.

A pályázattal elnyerhető tanulónkénti támogatás formája és mértéke: az MNÜA a támogatást névre szóló Üdülési Csekk formájában biztosítja. Az MNÜA 25 000 Ft értékű névre szóló Üdülési Csekket biztosít 5 000 Ft önrész megfizetése esetén.
A pályázaton nyertes intézménynek/civil szervezetnek gondoskodnia kell az előírt önrész (saját hozzájárulás) beszedéséről és annak befizetéséről az MNÜA bankszámlájára a megjelölt határidőig.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. december 1 – 2010. január 31.

Az elbírálás határideje: az MNÜA a benyújtott pályázatokat folyamatosan bírálja el.

Egyéb feltételek és rendelkezések:

  • Érvényesnek csak azon pályázatokat tekintjük, ahol a „VAKÁCIÓS PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP 2010” adatlapon legalább 20 fő tanuló szerepel.
  • A pályázati lehetőség a meghirdetett támogatási keretek kimerüléséig, de legkésőbb 2010. január 31-ig áll fenn.
  • A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást csak névre szóló Üdülési Csekk formájában biztosítja.
  • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
  • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
  • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
  • A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
  • Az Üdülési Csekk csak a rajta feltüntetett személy jelenlétében használható fel a csekken feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési Csekk átruházását a törvény bünteti.
  • Az önrészt a tanuló saját költségén, vagy a pályázó szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában fizetheti meg.
  • Ugyanazon személy csak egy, az elsőként beérkezett pályázata alapján juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.

Bővebb információ: http://www.mnua.hu

Forrás: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány