palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Unfake! alkotói pályázat

Vedd észre, leplezd le, mutasd meg! Nézz körül! Mit látsz? Leveszed a hamisat? Vágod az illúziót? Kiszúrod a hazugságot? Érdekel az igazság? A valódit szereted, vagy az igazit? A láthatót, vagy az őszintét? A dizájnt, vagy a szívből jövőt? A művit, vagy a zsigerit? Like vagy love? Ha keresed az igazságot, és nem elégszel meg a látszattal, ha érdekel, hogy mi mozgatja a világot, és nem elég, hogy tudod, hogy mozog, ha nem elég a fake, és bevilágítanál minden sötét sarokba, ha érdekel az igazság felfedezése, és van mondanivalód arról, hogy mi az, ami hamis és mi az, ami nem, nevezz be az idei ARC pályázatra, ötletelj és unfake-elj! Mutassuk meg együtt, hogy jobb szembenézni az igazsággal, mint hájdolni vagy kikövetni! Gyere és képezd le a valóságot szabadon!


Az alkotói szabadság jegyében a felkínált témán kívül más ötlettel, témával is pályázhatsz szabadon!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázat kiírója az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.

Jogi és személyi feltételek

 • Érvényesen pályázhat minden 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli bejegyzett szervezet (ez utóbbi kettő együttesen a továbbiakban: jogi személy).
 • A 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak. Pályázatuk akkor érvényes, ha törvényes képviselőjük hozzájárult a pályázáshoz. Amennyiben a zsűri beválasztja az alkotó pályázatát a kiállításra, az csak abban az esetben állítható ki, ha a hiteles kézjeggyel ellátott törvényes képviselői nyilatkozatot a pályázó postai úton elküldi az ARC-nak. (Cím: ARC Nonprofit Kft. 1583 Budapest, Pf. 33.)
 • Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
 • Pályázhatnak jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is.
 • Pályázni csoportosan is lehet.
 • A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

Pályamunkák beadásának feltételei

 • A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
 • A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
 • Egy pályázó maximum 10 pályamunkával nevezhet.
 • Pályázni kizárólag online módon lehet, az ARC Nonprofit Kft. hivatalos honlapján (arcmagazin.hu). Itt kell a pályázatra jelentkezni és a pályaműveket feltölteni. A pályázat és a zsűrizés technikai lebonyolítását az eContest pályázatkezelő rendszer támogatja. Ez a rendszer garantálja a zsűrizés anonimitását és átláthatóságát.
 • A jelentkezés lezárultáig a pályázók tetszőleges alkalommal, szabadon módosíthatják feltöltött anyagaik tartalmát mindaddig, amíg nem véglegesítik a pályázatukat.
 • Az érvényes pályázat feltétele a weboldalon való pályázói regisztráció, az online nevezési lap kitöltése, pályázati anyag megfelelő formátumban való feltöltése, és a pályázati feltételek elfogadása.
 • A pályázat kiírója különbséget tesz létező termék fiktív reklámja és létező termék bújtatott reklámja között. Amennyiben a pályamunka bújtatott reklámnak minősül és a zsűri beválasztja a kiállítandó alkotások közé, a plakát tényleges kiállításának feltételeiről a pályázónak, az érintett márka jogtulajdonosának és a pályázat kiírójának tárgyalás keretében meg kell egyeznie.

A pályázat benyújtásának módja

 • A pályamunka benyújtása elektronikusan, a www.arcmagazin.hu weboldalon történik.
 • A pályázónak mindenekelőtt regisztrálnia kell a fent említett weboldalon és elfogadnia a pályázati feltételeket.
 • Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát a következő pontban felsorolt technikai feltételeknek megfelelően.
 • Amennyiben a pályázó szükségét érzi a pályamunkához rövid leírást is készíthet. (maximum 500 karakter)
 • Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
 • Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!
 • A zsűrizést követően értesítjük pályázóinkat arról, hogy bekerült-e pályamunkájuk a kiállítandó alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak el kell küldenie a pályamunka nagyfelbontású anyagát.

Technikai feltételek

 • A zsűri által a kiállításra beválasztott pályaműveket óriásplakát (504 x 238 cm) formátumban állítjuk ki.
 • A pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni.
 • A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, 1920 pixel x 907 pixel (72 dpi) formátumban kell feltölteni.
 • Az óriásplakátként való kinyomtatás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű nyomdai file-jának: 504 mm x 238 mm méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 300-600 DPI felbontásban, CMYK állományban. A pályamű nyomdai file-ját a zsűri döntése alapján kérjük a pályázóktól a későbbiekben.
 • Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

Részvételi díj

 • Természetes személyek részére nincs nevezési díj.
 • Jogi személyek esetében a nevezési díj pályaművenként 130.000 Ft + áfa. (165.100.-Ft). A nevezési díjat csak abban az esetben kell a cégnek befizetnie, ha a zsűri a pályamunkát beválogatta és az alkotás bekerül a kiállítás anyagába.

Határidő
A pályázatok leadási határideje: 2018. július 10. éjfél
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

DíjAZÁS
A zsűri az 1., 2., 3., a Borz díj, valamint a különdíj nyertesét a főtémára, valamint szabadon választott témára beérkezett plakátok közül választja ki.
Közönségdíj: A közönség az online szavazhatja meg kedvencét a kiállítás ideje alatt!

Pályázattal kapcsolatos kérdések, észrevételek:
palyazz@arcmagazin.hu
+36-30-286-9680

Elérhetőségek:
arc@arcmagazin.hu
Bakos Gábor, bakos.gabor@arcmagazin.hu
Glázer Attila, glazer.attila@arcmagazin.hu,
Boros Judit, boros.judit@arcmagazin.hu

Levelezési cím:
1583 Budapest, Pf. 33.

Pályázati oldal: ARC pályázat – UnFake
Az ARC a Facebookon! http://www.facebook.com/ArcMagazin