palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Élmény- és Szabadidősport Program pályázat

Pályázat a Magyarországon nonprofit jelleggel megrendezésre kerülő élmény- és szabadidősport eseményekre az aktív életmód népszerűsítése érdekében.

A Program célja az emberek egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti vágy felkeltése, a rendszeres mozgás ösztönzése.

A támogatás feltételei:

A Program keretében kizárólag az alábbi típusú események támogathatóak:

 • természetjárás, gyalogos teljesítménytúra,
 • futás, terepfutás, tájfutás, akadályfutás,
 • kerékpározás, országúti kerékpározás, hegyi kerékpározás,
 • aerobik, fitness,
 • úszás,
 • duatlon, versenyengedélyhez nem kötött triatlon.

Látvány-csapatsport eseményei (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 41. pontja alapján nevesített sportágak, azaz a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong, valamint a röplabda sportág), vízisport események (kivéve úszás), sportágválasztó, illetve települési sportnap jellegű rendezvények támogatása nem célja a Programnak. Csak nyilvános események támogathatóak.

A Tervezett minimális indulói létszám (szervezők nélkül) nem lehet kevesebb 150 főnél.

A minimális indulói létszám eseményenként értendő. Amennyiben ugyanazon rendezvény keretein belül több mozgásforma esetében is lehetőséget biztosítanak a részvételre, egy személy egy résztvevőnek minősül.

A különálló helyszínnel, dátummal rendelkező események esetében külön-külön kell megfelelni a 150 fős elvárásnak.

A Program keretében bajnokság, programsorozat nem támogatható, csak önálló esemény (egy esemény összefüggően maximum három napból állhat) vagy események, amelyek külön-külön is elérik a legalább 150 fős résztvevői létszámot.

A Támogatási kérelemben szükséges bemutatni és ismertetni az alábbi adatokat és szakmai szempontokat:

 • Tervezett minimális indulói létszám (szervezők nélkül), amely nem lehet kevesebb 150 főnél
 • Támogatni kívánt szabadidősport események száma
 • Esemény(ek) neve, helyszíne, időpontja, célcsoportja, indulói kategóriák (távolságok, korcsoportok)
 • Érintett sportágak
 • Igényelt támogatás összege
 • Nevezési díj(ak) tervezett összege (amennyiben releváns)
 • Amennyiben a Támogatást igénylő által 2022. vagy 2023. évben megszervezésre került, olyan élmény- és szabadidősport esemény, ahol az összes indulói létszáma (szervezők nélkül) meghaladta a 150 főt [esemény(ek) neve, helyszíne, időpontja, célcsoportja, érintett sportágak, részvétellel kapcsolatos feltételek, a korábban megvalósított esemény(ek)kel kapcsolatos sajtó-, és közösségi médiás megjelenés(ek) linkje, hivatkozása]. A program keretében lehetőség van új vagy a korábbi év(ek)ben megvalósított eseménytől eltérő típusú élmény- és szabadidősport esemény megrendezésére.

A finanszírozással kapcsolatos információk:

A támogatás intenzitása 100%. Egy támogatási kérelem keretében több esemény megszervezésére is igényelhető támogatás, de társszervezés esetén egy adott esemény csak az egyik Támogatást igénylőn keresztül részesülhet támogatásban. A megítélt támogatás összege eltérhet a beadott Támogatási kérelemben igényelt összegtől a Programba beérkező támogatási kérelmek számának függvényében.

A Támogatást igénylők köre:

A támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 – Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében 

 • 312 – Központi költségvetési szerv
 • 321 – Helyi önkormányzat
 • 322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 – Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 – Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 373 – Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 381 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet 

 • 515 – Országos sportági szakszövetség
 • 516 – Egyéb sportszövetség
 • 517 – Egyéb szövetség
 • 519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 521 – Sportegyesület
 • 525 – Vallási egyesület
 • 528 – Nemzetiségi egyesület
 • 529 – Egyéb egyesület
 • 551 – Bevett egyház
 • 552 – Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 • 555 – Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
 • 556 – Bejegyzett egyház
 • 557 – Nyilvántartásba vett egyház
 • 558 – Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
 • 559 – Egyéb egyházi szervezet
 • 561 – Közalapítvány
 • 562 – Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 566 – Kormány által létrehozott alapítvány
 • 569 – Egyéb alapítvány
 • 591 – Egyesülés
 • 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Az elszámolható költségek köre:

ÁFA levonási jog:

a) Amennyiben a Támogatást igénylő általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

b) Amennyiben a Támogatást igénylő ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de az esemény megvalósításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

 • A Program keretein belül csak az esemény megszervezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.
 • Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el. A saját teljesítés alatt az egyes szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).
 • A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az eszköz a Program céljának teljesítéséhez közvetlenül szükséges és azzal arányos mértékű, az esemény lebonyolításának része.

Minden nettó 500.000 Ft feletti beszerzés esetében szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább:

 • az ajánlattevő megnevezését, aláírását,
 • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
 • az ajánlat kiállításának dátumát,
 • az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.

Elektronikus, e-mailben történő árajánlat esetén is jól behatárolható módon érvényesülnie kell ezeknek a paramétereknek.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat kiváltható nyilvánosan közzétett árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés dokumentálása elektronikusan történik (pl.: online felületekről dátummal ellátott képernyőkép mentéssel – 3 darab). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) egyértelműen megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek.

Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól:

 • közüzemi szolgáltatások költsége és díja,
 • hatósági díjak, adók, közterhek,
 • helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai.

Teljes pályázati kiírás

Benyújtási határidő: 2023. november 9. 16:00 óra

Kapcsolattartás:

A Támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

 • Pénzügyi, jogi kérdéssel, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban: tamogatas@aofk.hu
 • Szakmai tartalommal kapcsolatban: tamogatas@szeosz.hu