palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fókuszban a piac – pályázat szociális szövetkezetek támogatására

A „Fókuszban a piac” az önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatása program.

A program célja: Az OFA Nonprofit Kft. új pályázati körben kívánja segíteni a Fókusz Programban támogatási szerződéssel rendelkező szociális szövetkezeteket, amelyek piacképes és magas színvonalú termékek és szolgáltatások előállításával, ill. saját ügyfélkör kialakításával és aktív piaci jelenléttel maguk is hozzájárultak tevékenységük és piacon lévő pozíciójuk stabil megőrzéséhez.
A program célja, hogy a szociális szövetkezetek a mostanra kialakult piaci pozíciójukat és gazdasági eredményeiket hosszabb távon is megtartsák. Ennek egyik alapja a piacon való átgondolt megjelenés. Marketing szempontokat vizsgálva a hazai szociális szövetkezetek számos nehézséggel nézhettek szembe az elmúlt időszakban: a termelőerők gyengesége, nehézségek a munkaerő utánpótlás biztosításában, ill. a kevés és/vagy nem megfelelő marketingeszközök megléte.
Mivel a szociális szövetkezetek vezetői mostanra már fel tudják mérni piaci helyzetüket és azt, hogy a további növekedéshez és fenntartáshoz milyen szélesebb körű marketing tevékenységre van szükség, további lépéseket tehetnek céljaik elérése érdekében, jelen támogatási alprogram keretében.

Szakmai tartalom, támogatott tevékenységek
A támogatási alprogram célja a kedvezményezett szociális szövetkezetek számára a marketingszemlélet meghonosítása, a megfelelő marketingeszközök használata, a piacra jutás, valamint kereslet növelése érdekében. A szervezetek a pályázat megkezdése előtt konkrét, a marketing tervben meghatározott, az előállított termékre, szolgáltatásra szabott javaslatot (szolgáltatási csomagot) kapnak – az OFA Nonprofit Kft által erre szerződtetett munkatárstól- , mely a leginkább megfelel az adottságaiknak, figyelembe véve az adott termék, szolgáltatás típusát, piaci pozícióját, a megcélzott vásárlóréteget, valamint a területi különbségeket.
Kiküszöbölve a hiányos marketing tevékenységből eredő hátrányokat a szociális szövetkezetek e pályázat segítségével – piacra jutási lehetőségek bővítésével és megerősítésével – hosszabb távon tudnak munkahelyeket biztosítani a szövetkezetek munkavállalóinak.
A sikeres szociális szövetkezetek példa-értékű modelleket tudnak kialakítani, segítve az adott térség társadalmának szemléletformálását.

Kötelező szakmai tevékenység
A marketing tervben előírtak betartása érdekében, előírás a Fókuszban a piac pályázat megvalósítását segítő 1 fő folyamatmenedzser foglalkoztatása a szövetkezeti tagi körből.

A foglalkoztatás módja:

  • napi 2 órás új munkaviszony létesítésével vagy számfejtett megbízási jogviszony keretében értékesítés vagy marketing szakterületen szerzett, legalább 3 éves tapasztalat igazolásával;
  • felvételt követően szövetkezeti tagsági jogviszony igazolásával,
  • az elszámolható költség maximuma havonta bruttó 80.000 Ft, de a teljes költség nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 20%-át
  • egy szakember legfeljebb 4 támogatott szövetkezetnél foglalkoztatható egy támogatási időszakon belül.

 Választható tevékenységek
A pályázathoz szükséges beadni, egy marketing tervet és költségvetés tervezetet, az alábbi válaszható elemeket alapul véve. A végleges szolgáltatási csomag az OFA Nonprofit Kft. által megbízott szakember segítségével készül el a beadott marketing terv és költségvetés terv alapján. A szociális szövetkezet vállalja, hogy az az OFA Nonprofit Kft. munkatársai, vagy általa megbízott szakember a szolgáltatási csomag realizálása előtt helyszíni látogatást folytathat le, valamint szakmai indokoltság esetén a szolgáltatási csomagot módosíthatja.
A megítélt támogatási összeg terhére költség csak az elfogadott marketing tervben meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, a jóváhagyott költségvetési elemekre számolható el. A költségvetés tervezéséhez csatolni szükséges, minden nettó 100 000 Forintot meghaladó szolgáltatási elem esetén 3 egymástól és az ajánlatkérőtől független piaci szereplőtől bekért indikatív ajánlatot.

Támogatottak köre:

A pályázaton azon szociális szövetkezetek részesülhetnek támogatásban, amelyek a Fókusz Program során támogatást nyertek és eredményesen valósítják meg a szakmai tevékenységüket. A Fókusz Támogatási programban a Pályázó Támogatás szerződésében vállalt szakmai tevékenységre vonatkozó ütemezéstől nagymértékben nem tér el.
A pályázat feltétele, hogy a Pályázó rendelkezzen a Fókusz Program keretében megvalósított pályázatához kapcsolóadó benyújtott 7. szakmai beszámolóval és kifizetési kérelemmel.
A pályázat benyújtásához szükséges a Pályázó köztartozás mentességének igazolása.

Rendelkezésre álló forrás:

Finanszírozás forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Alap,
Szociális szövetkezetek által pályázható keretösszeg: 270 000 000 Ft, amelyből az első pályázati körben pályázható maximális keretösszeg: 148 133 090 Ft.
Az igényelhető bruttó támogatástartalom szociális szövetkezetenként nem haladhatja meg a 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200 000 eurónak megfelelő a 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet 35. §-a alapján átszámított forintösszeg lehet. Mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szabályai alkalmazandók. A támogatást vissza nem térítendő formában a tevékenységektől függően versenyt nem torzító csekély összegű (de minimis) támogatásként 100%-os intenzitással vehetik igénybe a szervezetek.

A projektek keretében egy szociális szövetkezet maximum 10 000 000.-Forint támogatásban részesülhet.
A támogatási időszak minden támogatási szerződésben egyedileg meghatározott, a szerződés mellékletét képező szolgáltatási csomag alapján, de legfeljebb 24 hónap.

A támogatási időszak minden támogatási szerződésben egyedileg meghatározott, a szerződés mellékletét képező szolgáltatási csomag alapján, de legfeljebb 24 hónap.

Letölthető dokumentum

Fokuszban_a_piac pályázat

Mellékletek

Támogatási program végrehajtása

A pályázati időszak 2018. november 15-től 2019. január 31-ig tart az első körben nyertes támogatottak számára, valamint 2019. szeptember 1-től 2019. november 30-ig tart a második körben nyertes pályázók számára. Az első kör pályázói legkorábban 2018.november 15-én nyújthatják be pályázatukat. A pályázatok elektronikus formában a pályázatkezelő felület (Forrástár) rendszerben van lehetőség feltölteni.
Postai úton pályázatot befogadni nem áll módunkban, csak a Forrástár rendszerben véglegesített pályázatokat tudjuk kezelni.
A pályázat feltöltését követően generált Teljességi nyilatkozat postai úton történő beküldését követően kezdődik a pályázat formai, majd tartalmi befogadása.
A támogatási döntések várhatóan 2019. februárjától, ill. a második kör esetében 2020 januárjától kerülnek meghozatalra. A második pályázati körben, 24 hónapos támogatási időszakkal rendelkező projekteket legkésőbb 2020. február 1-én meg kell kezdeni.
A támogatás utófinanszírozásban történik.

A pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségek egyikén van lehetőség érdeklődni:

  • e-mail cím: fokuszpiac@ofa.hu
  • telefonszám: 06-1-555-2971