palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Útravaló – MACIKA Ösztöndíj 2013-2014 – Út a középiskolába

Az alprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.

 

Az alprogram keretében a tanuló előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban részesül:

tanulmányi átlag

tanulói ösztöndíj (Ft/hó)

3,00 alatt

5 000

3,01 – 3,50

6 000

3,51 – 4,20

8 000

4,21 – 5,00

14 000

A mentor utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha a Rendelet szerinti mentori vállalásokat maradéktalanul teljesítette és:

  • az általa mentorált 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép és előző tanév végi tanulmányi átlagát a megvalósítás tanévében nem rontotta vagy az általa mentorált 8. évfolyamos tanuló előző tanév végi tanulmányi átlagát a megvalósítás tanévében nem rontotta, és érettségit adó középiskolába, vagy szakiskolába nyer felvételt.

Amennyiben a mentorált tanuló javító- vagy osztályozó vizsgát tesz – függetlenül attól, hogy a javító- vagy osztályozó vizsga sikeres-e –, a mentor az utolsó kéthavi ösztöndíjra nem jogosult.

Amennyiben a mentor az utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjára nem válik jogosulttá, azt haladéktalanul köteles a köznevelési intézmény részére visszafizetni. A köznevelési intézmény – állami fenntartású intézmények esetében a tankerület − a záró beszámoló elkészítésével egyidejűleg köteles a kéthavi mentori ösztöndíjat visszautalni a Támogatáskezelő részére.

Pályázók köre

Az alprogram keretében tanulói pályázatot nyújthat be az általános iskola 7. vagy 8. évfolyamán tanuló diák.

A 2013/2014-es tanévre vonatkozóan az új belépő tanulók esetében csak az a tanuló nyújthat be pályázatot, akinek a 2012/2013-as tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,5-et. (Az év végi bizonyítvány köznevelési intézmény által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni kell.)

Az alprogram keretében mentori pályázatot nyújthat be az a személy, aki

  • a tanári képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
  • a tanítói képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
  • a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
  • gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
  •  pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 2013. év őszi vagy 2014-év tavaszi félévben kezdi meg.
Letölthető dokumentumok

Pályázat benyújtási határideje: 

  • Az ellenőrzött adatrögzítési felületen a pályázat benyújtási határideje: 2013. augusztus 30. 24:00 óra.
  • A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2013. augusztus 31. 24:00 óra

Az Útravaló – MACIKA program aktuális felhívásaival kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresheti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt:

telefon:
Út a szakmához
06-1-795-2909
Út az érettségihez
06-1-795-2909
Út a középiskolába
06-1-795-2908
Út a felsőoktatásba
06-1-795-2908
Útravaló-MACIKA-Ösztöndíjprogram
06-1-795-2945

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Postai cím: 1381 Bp. Pf.1411
Telefon : Út a középiskolába: (1) 795-2908
Út az érettségihez: (1) 795-2909
E-mail: utravalo-kozepiskola@emet.gov.hu
utravalo-erettsegi@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu