palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Útravaló – MACIKA Ösztöndíj 2013-2014 – Út az érettségihez

Az alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából.

 Az alprogram keretében a tanuló előző év végi tanulmányi átlaga alapján havi ösztöndíjban részesül:

tanulmányi átlag

tanulói ösztöndíj (Ft/hó)

2,00 – 3,30

8 000

3,31 – 4,20

11 000

4,21 – 5,00

15 000

A mentor utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha a Rendelet szerinti mentori vállalásokat maradéktalanul teljesítette és:

  • az általa mentorált tanuló felsőbb évfolyamba lép és előző tanév végi tanulmányi átlagát a megvalósítás tanévében nem rontotta, vagy
  • az általa mentorált utolsó évfolyamos tanuló sikeres érettségi vizsgát tesz és előző tanév végi tanulmányi átlagát a megvalósítás tanévében nem rontotta.

Amennyiben a mentorált tanuló javító- vagy osztályozó vizsgát tesz – függetlenül attól, hogy a javító- vagy osztályozó vizsga sikeres-e – a mentor az utolsó kéthavi ösztöndíjra nem jogosult.

Amennyiben a mentor az utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjára nem válik jogosulttá, azt haladéktalanul köteles a köznevelési intézmény részére visszafizetni. A köznevelési intézmény – állami fenntartású intézmény esetén a tankerület − a záró beszámoló elkészítésével egyidejűleg köteles a kéthavi mentori ösztöndíjat visszautalni a Támogatáskezelő részére.

Pályázók köre: Az alprogram keretében tanulói pályázatot nyújthat be középiskolában érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6. vagy 8. évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7-13. évfolyamon tanuló diák. (Az előbbi évfolyamokba beleértendők a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is.)

A 2013/2014. tanévben 13. évfolyamos tanuló abban az esetben jogosult az alprogram keretében pályázat benyújtására, amennyiben két tanítási nyelvű oktatás vagy nyelvi előkészítő képzés keretében végzi a 13. évfolyamot.

Az alprogram keretében mentori pályázatot nyújthat be az a személy, aki

  • a tanári képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
  • a tanítói képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
  • a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
  • gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
  • pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 2013. év őszi vagy 2014-es tavaszi félévben kezdi meg.

Pályázatok benyújtási határideje:

  • Az ellenőrzött adatrögzítési felületen a pályázat benyújtási határideje: 2013. augusztus 30. 24:00 óra.
  • A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2013. augusztus 31. 24:00 óra

Letölthető dokumentumok

Az Útravaló – MACIKA program aktuális felhívásaival kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresheti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt:

telefon:
Út a szakmához
06-1-795-2909
Út az érettségihez
06-1-795-2909
Út a középiskolába
06-1-795-2908
Út a felsőoktatásba
06-1-795-2908
Útravaló-MACIKA-Ösztöndíjprogram
06-1-795-2945
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Postai cím: 1381 Bp. Pf.1411
Telefon : Út a középiskolába: (1) 795-2908
Út az érettségihez: (1) 795-2909
E-mail: utravalo-kozepiskola@emet.gov.hu
utravalo-erettsegi@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu