palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért pályázat 2014

A Budapest Bank Rt. 1991-ben  50 millió Ft alaptőkével létrehozta a „Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért”  Alapítványt abból a célból, hogy a magyar közép-, és felsőfokú pénzügyi, közgazdasági oktatást és kultúrát  – lehetőségeihez mérten  –   felkarolja, és az alaptőke hozadékából  az e célok megvalósításáért  tevékenykedőket támogassa. Ennek érdekében az Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki támogatás elnyerésére, az alábbi feltételekkel:

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

 • a  közép- és felsőfokú pénzügyi, közgazdasági oktatás  tartalmi fejlesztése,  korszerű tananyagainak elterjesztése;
 • a  pénzügyi, közgazdasági kultúra terjesztése és színvonalának emelése;
 • a  korszerű pénzügyi szolgáltatások hazai elterjesztése.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • közép- és felsőfokú oktatási intézmények és háttér-intézményeik;
 • közgyűjtemények;
 • működő, bejegyzett civil- és  nonprofit szervezetek, amelyeknek tartozása Alapítványunk felé nincs, azaz a korábban elnyert pályázati támogatással elszámoltak. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolás-köteles, egyszeri pénzügyi támogatás, mely kizárólag a megpályázott célra fordítható.

 • Egy pályázó által igényelhető támogatás felső határa:  500.000,- Ft, mely összegtől a Kuratórium eltérhet.
 • A pályázat megvalósításának  – a  támogatási összeg felhasználásának – időszaka:    2014. június 1.- 2015. június 30. között.
 • A pályázati cél meghiúsulása esetén, vagy amennyiben az elszámolás a megadott határidőig nem történik meg, a támogatás összegét köteles a pályázó  az Alapítvány számlájára  haladéktalanul  visszautalni.
 • A pályázati támogatás elszámolásának végső határideje: 2015. június 30. 

A pályázat kötelező dokumentumai:

 • Pályázati adatlap (2 példány);
 • Pályázat
 • Költségvetés
 • Szervezetek esetén  bírósági bejegyzést igazoló végzés másolata;
 • Alapító Okirat (Alapszabály, Társasági Szerződés) másolata;
 • 1 db megcímzett, felbélyegzett  válaszboríték.

Egy pályázó csak egy pályázattal pályázhat.

A Pályázati adatlap”-ot kettő, az összes többi dokumentumot egy  példányban kell benyújtani

Pályázni kizárólag számlákkal, pénzügyi bizonylatokkal lefedhető  összeg(ek)re lehet.

Letölthető dokumentumok

 • Pályázati Felhívás 2014
 • Pályázati adatlap 2014
 • A pályázatok tartalmi és formai követelményei

 A  PÁLYÁZATOK  BEADÁSI  HATÁRIDEJE: 2014. ÁPRILIS  25. (péntek)  (a postára adás utolsó napja)

Cím: Budapest Bank Alapítványi Iroda,    „PÁLYÁZAT”,    1138. Budapest XIII., Váci út 193.

További információ: Nagy Mária irodavezető, Tel.: (36-1) 450-6115,  E-mail: maria1.nagy@ge.com

A pályázat oldala: Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért pályázat 2014