palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Majd adok én neked! pályázat

Afka Ferencvárosi Közösségi Alapítvány pályázatot hirdet a ferencvárosi gyerekekkel kapcsolatos lakossági, közösségi kezdeményezések támogatására.  A „Majd adok én neked!”a Ferencvárosi Gyermekalap II. pályázata. 

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány pályázatot hirdet a ferencvárosi gyerekekkel kapcsolatos lakossági, közösségi kezdeményezések támogatására.

A Ferencvárosi Közösségi Alapítványt (FKA) magánszemélyek hozták létre abból a célból, hogy adománygyűjtő, támogatásosztó és közösségfejlesztő tevékenységével hozzájáruljon az itt élők-dolgozók életminőségéhez, Ferencváros fejlődéséhez, valamint, hogy erősítse a kerületi közösségeket. Az alapítvány politikai pártoktól és az önkormányzattól függetlenül működik.

Az FKA Ferencvárosi Gyermekalap célja
Az FKA keretein belül létrehozott Ferencvárosi Gyermekalap átfogó célja a kerületi gyerekek és fiatalok segítése (az egyetemi évekig bezárólag), hogy a bennük rejlő tehetséget és tettrekészséget a lehető legteljesebb mértékben saját és környezetük életének jobbítására fordíthassák és ezzel megalapozhassák hosszú távú kötődésüket Ferencvároshoz.

majd adok en neked

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be:

 • ferencvárosi székhelyű civil szervezetek;
 • civil szervezetek önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ferencvárosi csoportjai;

Ferencvárosban működő, jogi személyiséggel nem rendelkező lakossági csoportok, közösségek.
Örömmel vesszük a pályázásban nagy tapasztalattal bíró szervezetek, csoportok jelentkezését, ugyanakkor különös figyelmet fordítunk a kevés tapasztalattal rendelkezők pályázatára is. Szeretnénk minél hamarabb és minél jobban megismerni a lehetséges pályázókat, ezért ajáljuk és egyben kérjük is, hogy keressenek minket a pályázat beadása előtt. Egymás szándékainak kölcsönös és jobb megértése érdekében KÉRDEZZENEK, KONZULTÁLJUNK!

Támogatható tevékenységek
Jelen pályázatban olyan civil programokat támogatunk, amelyek a kerületi gyerekek és fiatalok mindennapjait teszik színesebbé, biztonságosabbá, tartalmasabbá és gazdagabbá. Elsősorban (de nem kizárólag) olyan pályázatokat várunk, amelyek

 • lehetőséget teremtenek a ferencvárosi gyerekeknek/fiataloknak az őket foglalkoztató kérdések bemutatására;
 • segítik kibontakozni a gyerekekben/fiatalokban rejlő tehetséget;
 • lehetőséget biztosítanak a gyerekek/fiatalok színvonalas kulturális, szabadidős, sport programokon való részvételére;
 • a gyerekek/fiatalok körében népszerűsítik a közösségért való felelősségérzetet, az önkéntes munka örömét, a helyi adományozás kultúráját és a lakóhely megismerésének fontosságát.

A fentieken túl kivételes esetekben támogatást kaphatnak olyan kezdeményezések is, amelyek nem illeszkednek a felsorolt tevékenységi körökbe, de egybevágnak az FKA céljaival és a Ferencvárosi Gyermekalap átfogó céljával.

Kerületi lakossági, közösségi kezdeményezések alatt olyan tevékenységeket értünk, amelyet Ferenvároshoz kötődő (például itt lakó, tanuló, dolgozó) személyek indítanak, végeznek el, a kerület fejlődését és az itt élő közösségek erősítését szolgálják.

Megkülönböztetett figyelmet szentelünk azon terveknek, melyek állampolgári-közösségi aktivitásra építenek, modern kommunikációs technikákat használnak, újszerű vagy máshol nem támogatott módon foglalkoznak egy-egy témával, a kerületünkben fellelhető értékekre, erőforrásokra épülnek, de őszintén feltárják kerületünk problémáit is. Továbbá előnyben részesülnek azok a terveket, amelyekben a kerületben lakó-tanuló különböző társadalmi helyzetű gyermekek közösen vesznek részt, a 10-16 éves korosztályt célozzák meg és – amennyiben lehetséges – a szüleiket is bevonják, s amelyek tervezésében és végrehajtásában maguk a fiatalok is aktívan részt vesznek.

Nem támogatható tevékenységek
Nem támogatunk:

 • politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató tevékenységeket;
 • állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységeket;
 • kimondottan gazdasági hasznot eredményező tevékenységeket.
   

A pályázaton elosztható összeg, a támogatás nagyságrendje

A pályázatok támogatására összesen bruttó 1millió 100ezer Ft áll rendelkezésre.

Az egyes pályázatokra megítélhető támogatás

 • minimális összege bruttó 50 000 Ft,
 • maximális összege bruttó 300 000 Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Amennyiben nem érkezik be elegendő támogatásra érdemes pályázat, nem osztjuk ki a teljes keretet; a fennmaradó összeget a következő pályázati fordulóban osztjuk ki. Amennyiben egyetlen támogatásra érdemes pályázatot sem találunk, a pályázatot eredménytelennek tekintjük. Ebben az esetben újabb pályázatot hirdetünk.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk

Pályázati űrlap és egyéb beadandó dokumentumok

részletes pályázati kiírás
pályázati űrlap

Pályázni csak az FKA által biztosított pályázati űrlapon, az űrlap kitöltésével lehet, amely 2015. szeptember 8-től 2015. október 9-ig tölthető le az FKA honlapjáról.

Ha bármilyen kérdése van a pályázattal kapcsolatban, kérjük keresse Scsaurszki Tamás kurátort a 20/243-8491-es telefonszámon vagy a scsaurszki.tamas@gmail.com email címen.