palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

OTP Társasházi Pályázat 2015

hazforumA pályázat célja: A társasház/lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.

A pályázók köre
A pályázaton minden olyan társasház és lakásszövetkezet részt vehet, amely a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel.

Azok a társasházak és lakásszövetkezetek, akik jelenleg még nem rendelkeznek az OTP Banknál bankszámlaszerződéssel, számlanyitási akciónk keretében most 6 havi számlavezetési díj elengedése mellett megtehetik.

A pályázat tárgya
Az OTP Bank Nyrt. a pályázat céljainak megvalósulása érdekében pályázatot ír ki az OTP Banknál a pályázat benyújtásának időpontjában bankszámlaszerződéssel rendelkező társasházak és lakásszövetkezetek részére az alábbi kategóriákban.

Pályázati díj és kategóriák

A pályázati díj formája: vissza nem térítendő támogatás. Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

Környezetvédelem
Közösségi használatú zöldterület kialakítása, felújítása; parkosítás, kertépítés, kertrendezés; belső udvar rendezése; folyosók/lépcsőházak/közös területek és helyiségek zöldesítése; virágládák kihelyezése; dísznövények, virágok ültetése; zöldtető felújítása; kerti berendezések felújítása, létesítése, valamint környezetvédelemmel, energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos beruházások támogatása: pl. szelektív hulladéktároló kialakítása; világítótestek, világítási rendszerek korszerűsítése, mozgásérzékelők kiépítése; fűtési és melegvíz-rendszerek korszerűsítése.

Közösségépítés
A társasház/lakásszövetkezet minden tagja által igénybe vehető, közös helyiség (klubszoba, edzőterem), közös használatú szabadtéri terület (kerti sütő-főző hely, pihenőhely, stb.), biciklitároló kialakítása, felújítása, berendezése. Továbbá gyermekek környezetének, életterének minőségi javítása; felnőtt szabadidős területek és gyermek játszóhelyek kialakítása, felújítása, EU-szabvány szerinti átalakítása; játszóhelyiség kialakítása, berendezése.

Életminőség-javítás
A társasház/lakásszövetkezet biztonságát és védelmét szolgáló fejlesztések támogatása: lépcsőház, lépcsők balesetmentesítése, lakóépület akadály-mentesítése; védelmet, biztonságot szolgáló berendezések kiépítése, felszerelése, korszerűsítése.

Díjazás kategóriánként

 • első díj: 1.400.000 Ft (bruttó támogatási összeg)
 • második díj: 800.000 Ft (bruttó támogatási összeg)
 • harmadik díj: 400.000 Ft (bruttó támogatási összeg)
 • Garantált ajándék: Az OTP Bank az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtónak a „Társasházi Háztartás” (THT) című szaklap 1 éves előfizetését adja ajándékba, mely előfizetésenként 10 lapszámot és a THT Sarokház Klubjának 3 konferenciáján való ingyenes részvételt biztosít.

A részvétel feltételei
A benyújtott pályázat kizárólag olyan épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat, olyan társasházi/lakásszövetkezeti épületben, amely társasház/lakásszövetkezet rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel.

A pályázatot a társasház/lakásszövetkezet törvényes képviselője, megbízottja nyújthatja be. Nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni.

Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási/beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem.

A pályázattal benyújtott terv teljes egészében finanszírozható a pályázati díjból.

A benyújtott pályázatban leírt felújítás/beruházás megvalósításának költsége eléri az OTP Társasházi Pályázat által elnyerhető harmadik díj összegét.

Csatolandó dokumentumok

Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, (amely elektronikus formában a www.hazforum.hu weboldal „OTP Társasházi Pályázat” menüpontjában tölthető le), rajta külön feltüntetvea pályázó társasház/lakásszövetkezet adatait, a képviseletét ellátó magánszemély/cég adatait, illetve a pályázati kapcsolattartó adatait (amennyiben azok eltérnek a közös képviselő adataitól) – lásd még az adatlap I-III. pontjait,
 • a pályázati kategória megjelölését (lásd adatlap IV. pontja „Pályázat tárgya”), valamint
 • a pályázati költségvetést és az esetleges pályázati forráson kívüli költségeket (lásd adatlap IV. pontja „Költségvetés”), legfeljebb fél oldal terjedelemben,
 • a megvalósítás időbeli ütemtervét (lásd adatlap V. pontja „Ütemezés”), legfeljebb fél oldal terjedelemben,
 • a pályázat keretében megvalósítandó munka részletes leírását (lásd a pályázati adatlap VI. pontját „A pályázat ismertetése”), legfeljebb 2 oldal terjedelemben,
 • legalább 3 db színes fotót (elektronikus formátumban) a jelenlegi állapotról, amely a megvalósítás konkrét helyszínét mutatja be (a képeket a kitöltött adatlappal együtt a www.hazforum.hu weboldalon lehet feltölteni),
 • amennyiben van, tervrajzot vagy látványtervet (Nem szükséges műszaki dokumentáció, de egyértelműen tükrözze a terv lényegét).

Csak géppel (pl. szövegszerkesztő programmal, írógéppel) kitöltött pályázati adatlapot tudunk elfogadni!

Pályázat benyújtása
A pályázatot a megadott határidőig, és csak online úton – a www.hazforum.hu weboldal „OTP Társasházi Pályázat” menüpontja alatt – itt lehet benyújtani.

A pályázatok beküldési határideje: 2015. június 30.

A késve vagy hiányosan leadott, valamint a nem a pályázati célnak megfelelő pályázat érvénytelen.

Weboldal: OTP Társasházi Pályázat