palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Innovációs, ötletpályázat a természetvédelmi szektor erősítésére

gyongybagolyA pályázat célja olyan ötletek, bevált jó gyakorlatok, innovációk keresése, amelyek elősegíthetik a természetvédelmi szektor erősödését, önmegerősítésre való képessé tételét, az állami forrásoktól független, önszerveződő, lakossági bázisra épülő erősebb zöld civil szféra felé való elmozdulást.

A legjobb ötletek beépítésre kerülnek egy ötlettárba, valamint a legjobb ötletek szerzői lehetőséget kapnak egy egyhetes angliai tanulmányúton való részvételre 2016 áprilisában az Ambios természetvédelmi szervezetnél (Devon, UK, Totness).

A pályamű formája

A pályamű olyan esszé formában kifejtett dolgozat legyen, amely nemzetközi kitekintéssel tárgyalja a zöld civil szektor megerősödésének lehetőségeit, jó gyakorlatait. Ehhez web- és irodalmi hivatkozásokkal alátámasztott példákat várunk. Lehetőség szerint minél több olyan ötletet tartalmazzon, amely hazai körökben még ismeretlen, vagy kevéssé elterjedt, de más országokban már kipróbált, kiemelve a javaslatok lehetséges hazai nehézségeit, a javaslat realitását.
Terjedelme ne haladja meg a 15 gépelt A/4 oldalt.

A dolgozat tagolása:

  1. Címlap, amely tartalmazza a civil szervezet legfontosabb adatait, a dolgozatban résztvevő munkatársak és/vagy önkéntesek nevét, pozícióját.
  2. A felvetett probléma (ti. a civil szektor megerősítésre szorul) érvényességének kifejtése (mennyire égető a probléma, miben érhetők tetten a hazai zöld civil szektor gyengeségei, milyen tényszerű adatok, folyamatok támasztják alá a problémafelvetés relevanciáját)
  3. A pályázó által legfontosabbnak talált gyengeségek, hiányterületek, problémák tömör kifejtése (pl. a hazai zöld civil szervezetek a forrásteremtés terén egyoldalúan csak pályázatokból igyekeznek céljaikat megvalósítani, miközben…). Ide érthetőek többek között a társadalmi kommunikáció, döntéshozókkal való kommunikáció, forrásteremtési potenciál, együttműködési, partnerségi készség, idegen nyelvek ismerete, célorientáltság, közös szakmai és szektorális érdekérvényesítés stb.
  4. A felsorolt hiányokra, problémákra javasolt megoldások, alternatív megközelítések, külön kiemelve a javaslatok lehetséges hazai nehézségeit, a javaslat realitását.
  5. A 3) és 4) pont alapján összeállított átlátható akcióterv, folyamatábra segítségével bemutatva.
  6. Összefoglaló
  7. Hivatkozások jegyzéke
  8. Kik nyújthatnak be pályázatot?

A természetvédelem terén működő hazai bejegyzett civil szervezetek.

Kik lesznek a nyertesek?

A nyertesek maguk a civil szervezetek lesznek, de a nyereményben részesülők a civil szervezet által delegált és a dolgozat összeállításában részt vevő munkatárs, vagy önkéntes szerződéssel rendelkező önkéntes lehet. A delegált személytől elvárás: a civil szektor irányában tanúsított elhivatottság, kiváló angol kommunikációs készség, céltudatos hozzáállás.

Beküldés határideje, módja

A pályázatok benyújtása írásban, elektronikus úton történik. A pályamunkákat a gyongybagoly@gyongybagoly.hu e-mail címre kérjük megküldeni pdf formátumban.
A pályamunkák beérkezési határideje: 2016. január 31. éjfél

A pályázatok értékelése

A dolgozatok bírálatát három független bíráló végzi. Az elérhető összpontszám 70 pont. A három bíráló által adott pontszám összesítését követő legmagasabb pontszámot elérő dolgozatot tekintjük nyertesnek az angliai út szempontjából. Amennyiben azonos pontszámot ér el két vagy több nyertes, úgy a beküldés időpontja alapján azt részesítjük előnyben, aki előbb küldte be a pályamunkát.
Az írásbeli pályamunkák rangsorolásának szempontjai a honlapunkon (www.gyongybagoly.hu) szereplő pályázati kiírásban részletesen is megtalálhatóak.

Díjazás:

A legeredetibb és legreálisabb 3 pályaművet benyújtó civil szervezet egy-egy munkatársa egyhetes angliai természetvédelmi szakmai utat kap jutalmul, ahol a forrásteremtés és közösségszervezés angliai gyakorlatába nyerhetnek betekintést. Az utazásra előreláthatóan 2016 áprilisában kerül sor. Szállás Devon megyében, Sharphamben, fogadó szervezet Ambios LTD (www.ambios.net). A díj fedezi a repülőjegyet, a kinti szállás, kint étkezés, és a kinti programokhoz szükséges utazás költségeit.

További információ a gyongybagoly@gyongybagoly.hu e-mail címen kérhető.