palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

A Miniszterelnökség pályázatot hirdet fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára  a közigazgatás iránt érdeklődő, valamely felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.


A Program célja a szakmailag elhivatott, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással megvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzésének biztosítása.

A felvételt nyert ösztöndíjas számára a tapasztalatszerzés helyét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjas tanulmányainak és érdeklődési körének figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények (minisztériumok, budapesti helyszíneken) igényeinek megfelelően. A hallgatók szakmai fejlődését a program teljes időtartama alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

A Program időtartama: 3 hónap, heti 20 órás munkarendben.
A Program várható időtartama: 2017. február 27. – 2017. május 26.

Pályázati feltételek:

  1. a) magyar állampolgárság;
  2. b) felsőfokú tanulmányokkal összefüggésben legalább 4 lezárt félév;
  3. c) aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel;
  4. d) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 63. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásához.

A részvétellel kapcsolatos további feltételek:

  1. az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem áll;
  2. az ösztöndíjas vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt;
  3. az ösztöndíjas megjelöli a Rendelet 6. §-a szerinti befogadó intézményt (minisztériumot), ahol munkatapasztalatot kíván szerezni; d) az ösztöndíjas jogviszony további feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a, a Rendelet, valamint a Program Működési Szabályzata szabályozza.

Az ösztöndíj összege: havonta 50 000 Ft adómentes jövedelem három hónapon keresztül.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtása az http://osztondijjelentkezes.kormany.hu/ weboldalon keresztül történik.

A pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumok feltöltése szükséges:

  • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (formátum: .doc, .docx, .pdf);
  • legalább 4 lezárt félévet igazoló dokumentum (elektronikus tanulmányi rendszerből kinyomtatott), igazolás vagy tanulmányi osztály által hitelesített indexmásolat (formátum: .doc, .docx, .pdf);
  • aktív hallgatói jogviszony fennállását bizonyító igazolás vagy elektronikus tanulmányi rendszerből kinyomtatott dokumentum; amennyiben a jelentkező a pályázati határidő lejártáig nem tudja beszerezni, akkor nyilatkozat szükséges arról, hogy sikeres pályázat esetén legkésőbb az FKÖ Program indulásáig benyújtja azt (formátum: .doc, .docx, .pdf); d) a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásáról (formátum: .doc, .docx, .pdf). A dokumentumok mérete egyenként a 2 MB-ot nem haladhatja meg.

Pályázati időszak: 2017. január 02. – 2017. január 30.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. január 30. (hétfő) 24:00 óra

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi szűrését a Miniszterelnökség Kormányhivatali Képzési Osztálya végzi. A formailag megfelelt pályázók egy speciális, a fogyatékos hallgatókra kialakított kiválasztási eljáráson vesznek részt. Ez várhatóan 2017. január 31. és 201 6. február 3. között zajlik majd.
Ezt követően a Rendeletben meghatározott Operatív Testület a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján, a kiválasztási eljárás során megfelelt hallgatók esetében javaslatot tesz a nyertes pályázók körére, melynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A Program megvalósításának pénzügyi fedezete a XI. fejezet Miniszterelnökség 1. címen költségvetésében rendelkezésre áll 15 366 700 Ft-ig.
A pályázat alapján felvehető ösztöndíjasok száma: 20 fő
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2017. február 15.
Kapcsolat és további információ: Az fko@me.gov.hu elektronikus levelezési címen keresztül.

Letölthető dokumentum: Pályázat fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára