palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

2021. évi Magyar Formatervezési Díj

Pályázati felhívás a 2021. évi Magyar Formatervezési Díj elnyerésére. A nyilvános pályázatot az innovációs és technológiai miniszter a Magyar Formatervezési Tanács és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével hirdeti meg. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

Pályázati kategóriák

Termék
Kis és nagy szériában gyártott termékek, termékrendszerek, szolgáltatások.

Vizuális kommunikáció
Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, webes felületeket, interaktív alkalmazásokat, média design területéhez kapcsolódó megvalósult alkotásokat is.

Terv
Termékfejlesztések és megvalósításra érett termékötletek terve makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.

Diák
Az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében (BA, BSc, MA, MSc, DLA) részt vevő hallgatók által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

Pályázati feltételek

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, illetve A/4-es formátumban nyomtatható szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó részletes megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot önálló PDF-ként mentve, külön e-mailben csatolva kérjük beadni.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely

 • három évnél nem régebbi és
 •  más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti (a szerzői- és tulajdonjog megoszlásról a pályázónak az adatlapon kell nyilatkoznia).

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg, vagy
 • hiányos a mellékelt dokumentáció, vagy
 • határidőn túl érkezik be.

A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok

A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.

A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon, az adatlapon és a pályázati dokumentációban egyaránt fel kell tüntetni, a dokumentációban a pályázó neve nem szerepelhet. Az adatlapot önálló PDF-ként mentve, külön e-mailben csatolva kérjük beadni.

A pályázat beadási határideje: 2021. április 30. 24.00 óra. Legkésőbb ezen időpontig kell a pályázati anyagot és az adatlapot tartalmazó két e-mailnek beérkezni.

A fennálló járványhelyzetben a pályázatokat elegendő elektronikusan beküldeni az alábbi e-mailcímre: mfd@hipo.gov.hu

A pályázatok értékelése

Az értékelés két fordulóban történik:

 1. forduló
  A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.
 2. forduló
  A bírálóbizottság a bekért pályamunkák és a részletes dokumentáció alapján, szakmai szempontok mentén döntési javaslatot tesz a díjak, különdíjak és az oklevelek odaítéléséről. A díjakról 17/2005. (III. 26.) GKM rendeletben írtaknak megfelelően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke, a különdíjról az azt felajánló szervezet vezetője dönt. A pályaművek elbírálására a bírálásra kijelölt helyszínen kerül sor, ha, amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi. A bekért pályamunkák begyűjtésének helyszínéről és időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak elektronikus levélben. A nem szállítható pályaművek elbírálása a bírálóbizottság döntése alapján a beküldött dokumentáció, illetve indokolt esetben helyszíni szemle alapján történik.

A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban, elektronikus levélben kapnak értesítést.

A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Értékelési szempontok: a pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:

 • formai minőség (forma és funkció egysége);
 • újszerűség, eredetiség;
 • versenyképesség;
 • a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
 • felhasználóbarát kialakítás;
 • környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése (fenntarthatóság).

A bírálóbizottság tagjai

Harmati Hedvig DLA, elnök, textiltervező, a Doktori Iskola vezetője, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Kassai Ferenc, elnökhelyettes, Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, egyetemi docens, szakvezető, Design Campus, Széchenyi István Egyetem, a Magyar Formatervezési Tanács tagja

Árkossy Tamás, okl.faipari mérnök, címzetes egyetemi docens, tulajdonos, ügyvezető igazgató, Árkossy Bútor

Gaszt Attila, ügyvezető igazgató, GIA Form Kft.

Hefkó Mihály DLA, Ferenczy Noémi és Ybl Miklós-díjas belsőépítész, címzetes főiskolai tanár, Budapesti Metropolitan Egyetem, a Magyar Művészeti Akadémia tagja

Kecskés Orsolya, ötvösművész, ékszertervező, alapító tag Ékszerek Éjszakája Budapest és EightDays Design

Koós Pál habil., Ferenczy Noémi-díjas formatervező, egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Formatervezési Tanács elnökhelyettese

Dr. Lógó Emma, ergonómus, egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Marcell Tamás DLA, tervezőgrafikus, egyetemi docens, BA szakvezető, szakfelelős, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Sütő Erika, Magyar Formatervezési-díjas szilikátipari tervező, ékszertervező

Díjazás

Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amelynek összege legfeljebb bruttó 600 ezer Ft/díj. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek az online vagy offline megrendezésre kerülő kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

Bemutatás

A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek online vagy offline kiállítás keretében kerülnek bemutatásra várhatóan 2021 őszén. A kiállítás költségét a kiírók fedezik.

A pályaműveknek szükség esetén a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.

A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a www.mft.org.hu honlapon és a Magyar Formatervezési Díj Facebook profilján lesznek megtekinthetők.

Eredményhirdetés

A pályázat díjazottai a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen vehetik át a díjakat. A Magyar Formatervezési Tanács a díjazott alkotásoknak a mindenkori lehetőségeihez mérten széles körű publicitást biztosít. A pályázatok elbírálásának eredménye a díjátadási ünnepségig nem nyilvános.

Oltalom

A kiállított termékeket, a jogszabályok alapján, kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg. Bővebb információt Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélszolgálat nyújt az alábbi telefonszámon: (06 1) 474 58 61 és e-mail címen: sztnh@hipo.gov.hu

Letölthető dokumentum

MFD2021_felhivas_vegleges

További információ

A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet, valamint a 3/2006. GKM Szabályzat a Magyar Formatervezési Díj adományozási rendjéről megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatban további információt Kohut-Jankó Anna nyújt az alábbi e-mail címen: anna.janko@hipo.gov.hu

A Magyar Formatervezési Tanács, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a pályázati anyagokat és az azokban foglalt adatokat jogosult feldolgozni vagy feldolgoztatni, továbbá felhasználni tudományos kutatási vagy statisztikai célból, személyes beazonosítást lehetővé nem tevő módon. Ez a felhasználás nem terjed ki az üzleti titoknak, oltalmazott- vagy más módon védett, továbbá bizalmas információnak vagy személyes adatnak minősülő adatokra.