palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön – GINOP-9.1.1-21

A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön – GINOP-9.1.1-21 hitelprogram célja Forgóeszköz hitel nyújtása – készletbeszerzésre, működési költség, bér és járulékai, valamint rezsiköltség finanszírozására – a COVID-19 világjárvány miatt gazdasági nehézségekkel küzdő, a válság által leginkább sújtott ágazatokban tevékenykedő mikro, kis- és középvállalkozások – ideértve az egyesületeket is – talpon maradásának biztosítása illetve a járvány utáni működésre történő felkészülésük támogatása. A hitelprogram budapesti és pest megyei székhelyű KATA-s vállalkozások számára is felhasználható.

A Hitelprogram keretösszege
100 milliárd Forint, melyből a budapesti és Pest megyei megvalósítási helyszínre finanszírozást igénylő vállalkozások részére nyújtott kölcsönök összege összesen nem haladhatja meg a Hitelprogram keretösszegének 40%-át, a keret 60%-a a kevésbé fejlett régiókban kerülhet felhasználásra

Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú forgóeszköz típusú kölcsön.
Kölcsön összege: Minimum 1 millió HUF – Maximum 10 millió HUF

Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett 2019. évi üzleti évének árbevételét, KATA-s adózású vállalkozások esetén a kisadózó vállalkozás által 2019. évi üzleti évének elért bevételét.

Saját forrás: minimálisan elvárt mértéke 0%.

Kamat: 0% / év
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
Szerződésmódosítási díj: Nem kerül felszámításra.

Futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 120 hónap.

Törlesztés ütemezése
A törlesztés – a türelmi idő lejártát követően – havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.

Kölcsönfelvevők köre
A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, telephellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások illetve egyesületek.
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak – ideértve az egyesületeket is – minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal és TEÁOR szerinti főtevékenységgel rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak:

Gazdálkodási formakód szerint:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
123 Iskola szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
142 Európai szövetkezet (SCE)
228 Egyéni cég
231 Egyéni vállalkozó
521 Sportegyesület
529 Egyéb egyesület
572 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatható tevékenységek listája
TEÁOR (egyéni vállalkozók esetén annak megfelelő ÖVTJ kód) szerinti főtevékenységek listája, mely főtevékenységnek a 2019.01.01. előtt alapított vállalkozások esetében már 2019.01.01-től szerepelnie kell a cégkivonatban illetve Egyéni vállalkozói nyilvántartásban, egyesületek esetén a nyilvántartást vezető bíróság által kiadott kivonatban, a 2019. évben alapított igénylők esetében az alapítás dátumától.
TEÁOR 4719 – Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
TEÁOR 4743 – Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
TEÁOR 4751 – Textil-kiskereskedelem
TEÁOR 4754 – Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
TEÁOR 4759 – Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
TEÁOR 4761 – Könyv-kiskereskedelem
TEÁOR 476203 – Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem
TEÁOR 4763 – Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
TEÁOR 4764 – Sportszer-kiskereskedelem
TEÁOR 4765 – Játék-kiskereskedelem
TEÁOR 4771 – Ruházat kiskereskedelem
TEÁOR 4772 – Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
TEÁOR 477601 – Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem
TEÁOR 4777 – Óra-, ékszer-kiskereskedelem
TEÁOR 4778 – Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
TEÁOR 4779 – Használtcikk bolti kiskereskedelme
TEÁOR 4939 – M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
TEÁOR 5510 – Szállodai szolgáltatás
TEÁOR 5520 – Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
TEÁOR 5530 – Kempingszolgáltatás
TEÁOR 5590 – Egyéb szálláshely szolgáltatás
TEÁOR 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
TEÁOR 5621 – Rendezvényi étkeztetés
TEÁOR 5629 – Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás
TEÁOR 5630 – Italszolgáltatás
TEÁOR 5914 – Filmvetítés
TEÁOR 7722 – Videokazetta, lemez kölcsönzése
TEÁOR 7729 – Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
TEÁOR 7911 – Utazásközvetítés
TEÁOR 7912 – Utazásszervezés
TEÁOR 7990 – Egyéb foglalás
TEÁOR 8230 – Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
TEÁOR 8551 – Sport és szabadidős képzés
TEÁOR 8553 – Járművezetés oktatás
TEÁOR 8559 – M.n.s. egyéb oktatás
TEÁOR 8560 -Oktatást kiegészítő
TEÁOR 9001 – Előadó-művészet
TEÁOR 9002 – Előadó-művészetet kiegészítő
TEÁOR 9004 – Művészeti létesítmények működtetése
TEÁOR 9102 -Múzeumi tevékenység
TEÁOR 9104 – Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
TEÁOR 9311 – Sportlétesítmény működtetése
TEÁOR 9312 – Sportegyesületi tevékenységet
TEÁOR 9313 – Testedzési szolgáltatás
TEÁOR 9319 – Egyéb sporttevékenység
TEÁOR 9321 – Vidámparki, szórakoztatóparki
TEÁOR 9329 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet
TEÁOR 9521 – Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
TEÁOR 9523 – Lábbeli, egyéb bőráru javítása
TEÁOR 9524 – Bútor, lakberendezési tárgy javítása
TEÁOR 9525 – Óra-, ékszerjavítás
TEÁOR 9529 – Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
TEÁOR 9602 – Fodrászat, szépségápolás
TEÁOR 9604 – Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
TEÁOR 9609 – M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Letölthető dokumentumok

GINOP-9.1.1-21_Termékleírás_(Hatályos_2021_04_12-től)
Közlemény-14
Eljárási Rend (Hatályos 2021.04.12-től).pdf
Pályázati dokumentumok

Kölcsönkérelmek benyújtása

A Hitelprogram keretében 2021. március 8-tól – 2021. november 30-ig lehet Kölcsönkérelmet benyújtani.