palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Honvédelmi Minisztérium irodalmi pályázata

hm_kultur_logoA Honvédelmi Minisztérium pályázatot hirdet egyrészt a Magyar Írószövetséggel – a magyar irodalom művelői, másrészt a Magyar Képregénykiadók Szövetségével – a képregényalkotók számára.

A pályázatok értékelésére és a díjak ünnepélyes átadására 2009 novemberében kerül sor a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Stefánia Kulturális Központban. (Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 34-36.) A pályázatot kiírók fenntartják a legjobb pályaművekből válogatás megjelentetésének jogát.

A pályázattal kapcsolatban további információért a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. munkatársához lehet fordulni.
Ügyintéző: Oláh Klára (e-mail: oclara@klubkht.hu, Telefon: 06-1-273-4193, 06- 1-273-4192, mobil: 30/828-0691)

1.) 44. Irodalmi pályázat:

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség a pályázatot Budavár visszafoglalásának 160. évfordulója (1849. május 21.), a 160 év (1849-2009) hazai hadtörténelmi eseményeire történő megemlékezés, hazánk NATO csatlakozásának 10, valamint a magyar nyelv éve (katonanyelvészet) évfordulója alkalmából írja ki.

A pályázatnak tematikai, műfaji és stílusbeli, valamint terjedelmi megkötöttsége nincs, azonban előnyben részesülnek az alábbi témakörökben készülő pályamunkák:

  • a honvédsereg tevékenysége a tavaszi hadjárat és Budavár visszafoglalása során;
  • a magyar had-, katonatörténelmet (1849-2009), a honvédelem szerepét, jelentőségét a katonai erényeket és erkölcsöt bemutató;
  • hazánk NATO-csatlakozásával foglalkozó;
  • az önkéntes haderő életét, tevékenységét, missziós feladatait (2004-2009) bemutató;
  • a magyar (katona) nyelvészet történetét bemutató alkotások.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség a kiemelkedő irodalmi alkotásokat miniszteri, vezérkarfőnöki, a HM és a Magyar Írószövetség közös díjával, valamint nívódíjakkal és ennek megfelelő pénzösszeggel jutalmazza, melyek odaítéléséről a kiírók által felkért szakmai zsűri dönt.

Díjak:

  • Honvédelmi Miniszteri díj 300.000,- Ft
  • HM Honvéd Vezérkar Főnöki díj 250.000,- Ft
  • HM és Magyar Írószövetség közös díja 200.000,- Ft
  • Nívódíjak 150.000,- Ft/díj

A pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent alkotással lehet részt venni. Az alkotásokat három példányban számítógépen, vagy írógépen írt formában, és egy példányban adathordozón (floppy, CD, DVD) rögzített formában is, jeligésen kérjük megküldeni a Magyar Írószövetség – 1062 Budapest, Bajza u. 18. – címére. Beadott pályázatot nem küldünk vissza!

Beküldési határidő: 2009. augusztus 31.

A jeligéhez tartozó nevet és címet külön borítékban, a pályázatot lebonyolító HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. postacímére – 1438 Bp. Pf. 344. – kérjük megküldeni
A borítékra jól látható formában kérjük feltüntetni a jeligét:
„Magyar had-, katonatörténelem (1849-2009)”
Beküldési határidő: 2009. augusztus 31.