palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest Történeti Múzeum arculati és logópályázata

A Budapesti Történeti Múzeum nyílt pályázatot hirdet logójának és arculatának megújítására.

A FELADAT ISMERTETÉSE
A Budapesti Történeti Múzeum mint ernyőszervezet (1. feladat), valamint három tagintézménye, és képzőművészeti gyűjteménye logójának (2-5. feladat), illetve az alább felsorolt arculati elemeinek elkészítése egységes formanyelven.

1. feladat: Magyar és angol nyelvű logó a Budapesti Történeti Múzeum számára (A múzeum neve angolul: Budapest History Museum)

2. feladat: Magyar és angol nyelvű logó a Budapesti Történeti Múzeum – Aquincumi Múzeum és Régészeti Park (A múzeum neve angolul: Budapest History Museum – Aquincum Museum and Archaeological Park)

3. feladat: Magyar és angol nyelvű logó a Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum számára (A múzeum neve angolul: Budapest History Museum – Kiscell Museum)

4. feladat: Magyar és angol nyelvű logó a Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár számára (A múzeum neve angolul: Budapest History Museum, Kiscell Museum – Municipal Gallery)

5. feladat: Magyar és angol nyelvű logó a Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum számára (A múzeum neve angolul: Budapest History Museum – Castle Museum)

A beküldött pályamunka tartalmazza az alábbi elemek arculati tervét:

 • logó
 • névjegykártya
 • levélpapír, boríték
 • e-mail-fejléc és aláírás sablon
 • prezentációs sablon (vetített előadásokhoz)

Elvárások a logó és arculat tekintetében:

 • A logók fejezzék ki a BTM és tagintézményeinek összetartozását, miközben a tagintézmények egyediségének megőrzésére is hangsúlyt fektetnek
 • Legyen kapcsolódás a BTM és tagintézmények logóiban, de önállóan is állják meg a helyüket
 • A logók tartalmazhatnak vizuális jelet és tipográfiat, vagy csak tipográfiát
 • A logók legyenek alkalmasak a legkülönbözőbb hordozókon való megjelenésre, és be lehessen őket illeszteni egy későbbi teljes arculatba
 • A logók legyenek könnyen megjegyezhetők, és általuk a helyszínek könnyen beazonosíthatóak, világos és sötét háttéren egyaránt alkalmazhatóak legyenek (vagy készüljön belőlük kétféle változat)
 • A logók reflektáljanak a Budapesti Történeti Múzeum által képviselt értékekre

A PÁLYÁZATKIÍRÓ BEMUTATÁSA
A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) a főváros múzeuma. Az őskortól napjainkig tartó időszakokból gyűjti, őrzi, dolgozza fel és mutatja be a főváros régészeti, történeti és művészeti emlékeit. A múltbeli értékek, emlékek megmutatása mellett hangsúlyt fektet arra is, hogy a kortárs képzőművészet, fotó és design is megjelenjen kiállításain.

A BTM az ország legnagyobb múzeumegyüttese, egy ernyőszervezet, amelyet négy tagintézmény alkot: ezek az Aquincumi Múzeum, a Kiscelli Múzeum, a Vármúzeum és a Budapest Galéria. A négy tagintézmény mellett további kisebb, de fontos részegységeink a Varga Imre Gyűjtemény, valamint több római kori és későbbi történeti emlékhely szerte Budapesten (pl. Fürdő Múzeum, Hercules-villa, Középkori Zsidó Imaház stb.)

További információ: http://www.btm.hu/
A Budapesti Történeti Múzeum tagintézményeinek bemutatása

Budapesti Történeti Múzeum – Aquincumi Múzeum és Régészeti Park
A BTM Aquincumi Múzeumban látható Európa legnagyobb – Rómától északra fekvő – összefüggő római kori romterülete. A régészeti park Aquincum városának kb. negyedrészét mutatja be a városközpont legjellemzőbb középületeivel és magánházaival. A múzeum az őskor, ókor és népvándorlás kor emlékeit vonultatja fel állandó és időszaki kiállításain, köztük a hazai római kori régészet egyik legjelentősebb műtárgyával, az aquincumi orgonával. A kiállításoknak elsősorban az 1894-ben megnyílt, klasszicizáló stílusú épület ad otthont.

Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 135.
További információ: http://www.aquincum.hu

Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum
Óbuda egyik gyöngyszeme, a BTM Kiscelli Múzeum – egykori barokk kolostor és templom – angolparkkal körülvett épületében várja a Budapest újkori várostörténete és képzőművészete iránt érdeklődőket. Állandó kiállításain patinás bútorok, cégérek, ezüsttárgyak, Budapest polgárainak használati tárgyai láthatók; időszaki tárlatai kortárs képzőművészettel, fotó-, divat- és sporttörténettel foglalkoznak.

Cím: 1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
További információ: http://www.kiscellimuzeum.hu

Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár
A Kiscelli Múzeumban található Fővárosi Képtár egyszerre fővárosi és országos jelentőségű, kiemelkedő minőségű képzőművészeti gyűjtemény, festészeti, szobrászati és grafikai anyaga a 17. századtól a kortárs művészetig ível. A Fővárosi Képtár célja, hogy a jelen társadalmi problémáira érzékenyen reagálva alakítsa ki programját, s gyűjteménye révén és kortárs művészeti missziójából fakadóan összekösse a múltat a jelennel, átélhetővé téve és értelmezve a múltat a jelen számára.

Cím: 1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
További információ: http://fovarosikeptar.hu/

Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum
A BTM Vármúzeum az egykori budai királyi palota épületében található. Az impozáns épületben a látogatók bejárhatják a középkori palota termeit, és megismerhetik a múzeum csodálatos kincseit, mint pl. az Anjou-magyar címeres selyemkárpit, vagy a világviszonylatban is egyedülálló gótikus szoborlelet. A Fény és árnyék című állandó kiállítás Budapest 1000 éves történetének meghatározó eseményeit és személyiségeit éppúgy igyekszik bemutatni, mint az itt élők mindennapi életét.

Cím: 1014 Budapest, Szent György tér 2.
További információ: http://www.varmuzeum.hu/

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

Pályázók köre: bármely belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

Pályázat beérkezési határideje: 2021. május 9. 23:00

Pályázat eredményhirdetésének időpontja: 2021. május 25.

A beérkezett pályázatokat a BTM 2021. május 25-ig értékeli és bírálja el. A nyertes pályázót a BTM e-mailben vagy telefonon értesíti. A pályázat elbírálása után a pályázati döntésről hírt teszünk közzé a honlapunkon és social media felületeinken, de ezzel egyidejűleg a pályázaton nem nyertes pályázókat külön nem értesítjük. A BTM mint kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül is lezárhatja

A pályázat díjazása:
A sikeres pályázatot benyújtó pályázó bruttó 500.000 Ft pályadíjat kap.

A BTM – nem kötelező módon – a nyertes pályázóval a Budapesti Történeti Múzeum és tagintézményeinek teljes arculatának kidolgozása céljából, valamint az arculat várható további megjelenítési formáinak tervezésére szerződést köthet. Amennyiben a BTM részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a nyertes pályázó egyszeri módosítás elvégzését vállalja még a kitűzött pályadíj keretein belül.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat elektronikus formában szükséges megküldeni az alábbi e-mail címre: palyazat@btm.hu
Tárgy: BTM logópályázat

A pályaműveket bármilyen vektoros, vagy minimum 300dpi JPG vagy PDF fájlként szükséges benyújtani, a BTM és tagintézmények logóit egy dokumentumba rendezve.

A pályaműveket e-mail csatolmányként vagy online tárhelyre mutató linkként kell elküldeni. A levélben a pályaműveken túl kérjük, hogy a pályázó csatolja portfólióját (honlap, PDF stb.) is, amennyiben rendelkezik ilyennel. A pályázatok sikeres beérkezéséről 2 munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küldünk. Kérjük, amennyiben 2 munkanapon túl sem kap visszaigazolást, jelezze a fenti e-mail címen!

A pályázathoz kötelező csatolni az aláírt pályázati adatlapot, mely letölthető az alábbi linken: pályázati adatlap
Az adatlapot aláírva, jól olvasható formátumban, szkennelve vagy befotózva kérjük beküldeni. A pályázati adatlap hiányában a pályázat érvénytelen.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet. Más pályázatra, versenyre benyújtott alkotásokat nem fogadunk el. Nevezési díj nincs.

***

Szerzői jogok
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázata semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért maga felel. Bármilyen feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a pályadíjat visszafizetni.

A BTM által legjobbnak ítélt pályázatot benyújtó pályázó a Budapesti Történeti Múzeum részére, egyoldalú nyilatkozatban területileg korlátlan, és időben korlátlan, teljes körű, ingyenes felhasználási jogot enged a pályázatában szereplő szellemi alkotásra vonatkozóan. A Pályázó egyoldalú nyilatkozatában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény II. fejezetében szabályozott „Személyhez fűződő jogok” kivételével minden, a pályázatában szereplő szellemi alkotásra vonatkozó vagyoni jogot a Budapesti Történeti Múzeumnak enged át. A pályázatában szereplő szellemi alkotáshoz kapcsolódó vagyoni jogok átruházására vonatkozó egyoldalú nyilatkozat megtételét követően, a Pályázó (szerzői jog jogosultja) a fent hivatkozott személyhez fűződő jogokon kívül egyéb szerzői jogi igény érvényesítésére nem jogosult.

Személyes adatok védelme
A BTM a pályázók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat és közzétett információkat a nyilvános tartalmak kivételével zártan és a mindenkor hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teheti hozzáférhetővé (ide nem értve a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatszolgáltatások körét), illetve oly módon tárolja, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

A BTM a Pályázók személyes adatait a Budapesti Történeti Múzeum Adatkezelési tájékoztatón (http://www.btm.hu/hu/contents/details/36-Adatkezelesi_tajekoztato) foglaltak szerint kezeli.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem tárolja, felelőssége e tekintetben nincs.
Tájékoztatás és további információ:
BTM Közönségkapcsolati és Szervezési Főosztály – Marketing-kommunikáció Csoport
Tel: +36 20 371 0495
E-mail: marketing@btm.hu
www.btm.hu