palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egymásra lépni tilos alkotói pályázat

budapest esély pályázatMindenki lehet kisebbség. Szőkék, túlsúlyosak, mozgáskorlátozottak, siketek, romák, vallásosak, kisgyermekkel ügyet intézni akarók, idős közlekedők, a fővárosba látogató külföldiek… Budapesten 970 ezer nő, 60 ezer roma ember, 85 ezer fogyatékos személy, 540 ezer idős polgár, 468 ezer, a többségitől eltérő vallású (azaz nem római katolikus) ember él. Belőlük áll össze a lakosság nagy része: a többség a kisebbségek összessége. A sokszínűség ezért épp olyan fontos a Főváros, mint a természet számára. Hiszen épp ez a sokszínűség tesz minket érdekessé, értékessé. Ne legyünk hát érzéketlenek, vegyük észre, ha intoleránsan viselkednek egy személlyel egy csoporttal szemben! Vegyük észre, ha diszkriminálnak! Vegyük észre, ha mi magunk diszkriminálunk!

Legyen a tolerancia természetes, a diszkrimináció “ciki”!

E gondolatok jegyében hirdeti meg a Budapest Esély Nonprofit Kft. középiskolás és felsőoktatásban tanuló fiatalok számára alkotói pályázatát.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. (postacím: Budapest, VIII. kerület, Őr utca 5-7. , www.pestesely.hu ) az “Egymásra lépni tilos!” programjának keretében pályázatot hirdet egyéni alkotók számára.

A pályázat kiírója: a  Budapest Esély Nonprofit Kft.

 • összefogja a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása érdekében végezhető tevékenységeket,
 • A hátrányos helyzetűek, illetve a kisebbségek fogalmát azonban sokkal tágabban értelmezi, mint általában szokták: kisebbségnek tekint tulajdonképpen mindenkit, akinek az élethelyzete az átlagostól eltér. Így foglalkozik nemcsak a hajléktalanokkal, a mozgássérültekkel vagy értelmi fogyatékosokkal vagy cigányokkal, hanem a gyermekes családokkal, nőkkel, idősekkel, stb. is.
 • információs központ szerepét is betölti a kisebbségekkel, hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos fővárosi kérdésekben és kapcsolatot tart az egy-egy témára specializálódott alapítványokkal valamint állami szervekkel.

Nemcsak a témához kapcsolódó szervezeteket látja el információval, hanem információt, tanácsadást és segítséget nyújt a munkaadóknak a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása érdekében; a különböző kisebbségek és hátrányos helyzetűeknek számára a társadalomban való teljes értékű emberként való életéhez.

Összefoglalva: mindezzel a tevékenységi körrel Budapest Esély Nonprofit Kft. lehetőséget teremt arra, hogy a fővárosban mindenki egyenlő esélyekkel induljon, azonos bánásmódban részesüljön.
A Budapest Esély Nonprofit Kft. szakszerű és személyre szabott segítséget nyújt a bármilyen okból kifolyólag hátrányos helyzetű emberek élethelyzetének javításához és társadalmi elfogadottságához.

Az Egymásra lépni tilos! Program
Budapest Esély Nonprofit Kft. 2010-ben elindítja Egymásra lépni tilos! Programját. A program során A Budapest Esély Nonprofit Kft. célja, hogy 2010-től kezdődően egy hosszútávon fenntartható lakossági kampány szervezésével felhívja a főváros minden lakójának figyelmét arra, hogy járjon nyitott szemmel, vegye észre, hogy milyen hátrányok érik a kisebbségi csoportokat, tegyen a diszkrimináció ellen, és lehetőség szerint ő maga se diszkrimináljon senkit.

A következő üzenet irányvonalak megfelelnek a fenti követelményeknek:

 • A.    Nézőpontváltás: Egymásra lépni tilos! -> Rád is léphetnek! -> Veled is megtörténhet!
 • B.    Tégy úgy, ahogy magaddal szemben elvárnád! Neked milyen lenne?
 • C.    Amikor ezt teszed, akkor éppen diszkriminálsz!

Mindhárom üzenet irányvonal eredménye, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy „intoleránsnak lenni ciki”.

Olyan pályaműveket várunk, amelyek felhívják a figyelmet a toleráns magatartás előnyeit, azt, hogy egymásra lépni miért tilos. A pályázóktól azt várjuk, hogy mutassák be, hogy Budapest egy  élhető és toleráns város, vagy épp mutassanak rá arra, min kellene változtatni, hogy még inkább az legyen.

Pályázati kategóriák

 • fotó,
 • kisfilm,
 • rap-szöveg,
 • plakát grafikai terve, illetve
 • grafiti terv.

A pályázat formai kritériumai

Pályamunkák beadásának feltétele: A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenteni, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formátumban való elküldése illetve a pályázati lap hiánytalan kitöltése és eljuttatása.

A  graffiti terveket:
JPG file, 3600×2400 pixel, 300dpi PC/Mac

A fotókat:

 • JPG file, RGB, 1191×1684 pixel (= 420 mm x 594 mm, 72 dpi) PC/Mac
 • A plakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 420×594 mm (+ 1 cm-es kifutó körben) méretben, Tif vagy Illustrator Eps formátumban, 300 dpi, CMYK, DVD vagy CD adathordozón.
 • A pályamunka arányainak igazodnia kell az A2-es plakát arányaihoz, amely 42 cm x 59,4 cm (+ 1 cm-es kifutó körben).  Továbbá a pályamunkának alkalmasnak kell lennie az A2-es plakát formájában való megvalósításra. Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíró képviselőivel kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

A citylight plakátokat:

 • JPG file, RGB , 334 pixel x 496 pixel (=11,78 cm x 17,5 cm, 72 dpi) PC/Mac
 • A citylightként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 118,5 mm x 175 mm (+ 1 mm-es kifutó körben) méretben, Tif vagy Illustrator Eps formátumban, 600 Dpi, CMYK, DVD vagy CD adathordozón.
 • A pályamunka arányainak igazodnia kell a citylight arányaihoz, amely 118,5 cm  X 175 cm (+ 1 cm-es kifutó körben). Továbbá a pályamunkának alkalmasnak kell lennie az citylight formájában való megvalósításra.

A kisfilmek készülhetnek bármely, mozgókép rögzítésére alkalmas eszközzel.
A beadott kisfilm hossza minimum 15 sec. és maximum 3 perc.
A pályázat formátuma: MOV vagy AVI kiterjesztésben, 720×576 vagy 1024×768 pixel méret

A rapszöveg terjedelmi korlátja: egy word-ben készült oldal (1200 leütés)

A pályázat jeligés! Valamennyi pályaművet különösebb ismertetőjel nélküli CD-n vagy DVD-n kérjük benyújtani, jeligével ellátott borítékban. Külön lezárt borítékban kérjük mellékelni a pályázati adatlapot, erre a borítékra is kérjük, hogy kerüljön fel a jelige.
Azonos pályázó különböző pályamunkáit külön, egymástól eltérő jeligével ellátva kell beadnia. Sorozatként pályázott művek azonos jelige alatt, közösen pályázhatnak.

A pályamunka több műből is állhat, ha azok kapcsolódnak egymáshoz. A sorozat maximum 3 részből állhat. A sorozat tagjai azonban nem különállóan, hanem egy pályaműként, közösen pályázhatóak.

Letölthető dokumentumok

egymasra-lepni-tilos-kampany-palyazati-kiiras

egymasra-lepni-tilos-kampany-palyazati-adatlap

A jelentkezési lap letölthető a http://www.pestesely.hu oldalról.
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot postai úton kérjük elküldeni a Budapest Esély iroda címére (Budapest, VIII. kerület, Őr utca 5-7.) Feladónak kérjük a jeligét feltüntetni.

A jelentkezési lapot kérjük pontosan és olvashatóan kitölteni! Felhívjuk figyelmüket, hogy mivel pályázóinkkal főként e-mailen keresztül tartjuk a kapcsolatot, ezért az e-mail cím hiányos vagy rossz megadása maga után vonhatja annak a lehetőségét, hogy a pályázó nem értesül számára fontos, a pályázatot és a kiállítást érintő információkról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 20. 12 óra. Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Kik pályázhatnak?

 • Érvényesen pályázhat minden alkotókedvű, a téma iránt elhivatottságot érző személy; kortól, nemtől és lakóhelytől függetlenül.
 • A 14-18 év közötti személyek törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.
 • Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.

  Nevezési díj: NINCS

  A nyertesek jutalma:
  Valamennyi kategória első helyezettje 40.000 Ft-os pénzjutalomban részesül. A Budapest Esély Nonprofit Kft tervei között szerepel a pályaművek kiállítás formájában történő bemutatása a nagyközönség számára.
  A díjak tartalmazzák a járulékok és adók összegét.

  Határidők, fontos dátumok:
  Pályázat kiírása: 2010. május 15.
  Beadási határidő: 2010. szeptember 20. 12 óra.
  A pályázat eredményének meghirdetése: 2010. október 1.

  Értékelés – Zsűrizés
  A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el.
  A zsűritagok névsorát a www.pestesely.hu honlapján tesszük közé, 2010. október 1-ét követően.
  A zsűri fenntartja a jogot, hogy  az egyes kategóriákban nem hirdet nyertest.

  Szerzői és felhasználói jogok

  A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:

  • A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá az évente a pályaművekből rendezendő kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett.
  • A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a mű nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében.
  • A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyvalakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. Mivel ez a projekt nonprofit jellege folytán a kiírónak főszabály szerint nem hoz bevételt, a pályázó a díjazásról lemond.
  • A pályázatra benevezett pályaművek további, azaz már nem nonprofit jellegű felhasználásával kapcsolatban a pályázó és a pályázat kiírója megállapodást kötnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják.
  • A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

  A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
  A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

  További információ: palyazat@pestesely.hu email címen kérhető.