palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat fővárosi önkormányzati ingatlanok ingyenes civil-közösségi hasznosítására

A Fővárosi Önkormányzat pályázatot hirdet az önkormányzati ingatlanok civil-közösségi hasznosítására.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. május 14.

A pályázat keretében budapesti civil szervezetek – minimum kéttagú – konzorciumai pályázhatnak arra, hogy a Keleti pályaudvar előtt, a Baross téren három, egymással szomszédos, nyitott aluljáróban található, eddig üresen álló üzlethelyiséget bérleti díj nélkül használatba vehessenek 3 hónapra. A felhívás célja, hogy a három helyiségben a nyertes konzorciumok olyan kísérleti városi civil-közösségi tereket hozzanak létre, amelyek ráirányítják a figyelmet különböző társadalmi kihívásokra, ezekkel kapcsolatban erősítik a párbeszédet, illetve előremutató tevékenységek kipróbálására adnak lehetőségeket.

A három használatba adandó üzlethelyiség profilját a főváros stratégiája, az Otthon Budapesten program három fő célkitűzéséhez illesztjük.

Ennek érdekében a pályázatokat három témakör egyikében lehet beadni:

  • Zöld Budapest,
  • Esélyteremtő Budapest,
  • Nyitott Budapest.

A használatba adott üzlethelyiségek 75, 56 és 49 m2-esek; a szakmai bírálóbizottság dönti el a benyújtott programtervek alapján, hogy a három közül melyik helyiséget használhatja az adott nyertes konzorcium.

A három nyertes pályázó konzorcium 2023. augusztus 21. – november 21. között valósíthatja meg programját. Ezt megelőzően – az elbírálást követően – a nyertes konzorciumok tagjai és az önkormányzat közös tervezési, projektfejlesztési folyamatban vesz részt, ahol a pályázatban beadott szakmai program tartalmát, részleteit a felek véglegesítik.

A következő dokumentumoknak kell szerepelniük a leadott pályázati anyagban: 

  • Kitöltött és minden konzorciumtag képviselőjének aláírásával ellátott pályázati adatlap,
  • Szakmai programterv,
  • Minden konzorciumtag által külön-külön kitöltött és aláírt, a pályázati kiírás mellékletét képező két átláthatósági nyilatkozat,
  • A konzorciumtagok között megkötött, és minden konzorciumtag képviselőjének aláírásával ellátott együttműködési megállapodás.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Konzorciumi együttműködési megállapodás kivételével a felsorolt dokumentumok mind a pályázati felhívás mellékletét képezik. Az együttműködési megállapodás tartalmának meghatározása és a megállapodás megkötése a pályázók kötelessége.

Az alábbi fontos részletekre is felhívjuk a pályázók figyelmét: 
A használat 3 hónapja alatt bérleti díjat nem kell a konzorciumoknak fizetniük, ellenben a rezsiköltségek (a fűtés költségét leszámítva) őket terhelik. Ez az áram-, és vízfogyasztás, valamint a szennyvízelvezetés költségét jelenti, amelyet fogyasztás alapján utólag számláz ki a Budapest Közút Zrt. Az áramfogyasztás elszámolása 149 kWh/Ft díjazással történik.
A nyertes pályázóknak a fenti ponthoz kapcsolódóan a rezsiköltségek megfizetése tárgyában megállapodást kell kötniük a Budapest Közúttal.

A pályázók kötelessége továbbá a használat 3 hónapjára kiterjedő vagyon- és felelősségbiztosítás megkötése.

A szakmai programnak kapcsolódnia kell a Fővárosi Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak legalább egyikéhez, és ezt a kapcsolódást a programban részletesen be kell mutatni és alá kell támasztani. A kötelező közfeladatok listáját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése tartalmazza, az önként vállaltakat pedig a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

A pályázati felhívás mellékletét képezi a közfeladat ellátásáról szóló Haszonkölcsön Szerződés tervezete: a pályázatok elbírálását követően a szerződés megkötése 2023. július 31-én esedékes a Fővárosi Önkormányzat és a nyertes konzorciumok között. A szerződéstervezet alapos áttekintését javasoljuk a pályázat benyújtását megelőzően.

A pályázat részleteiről 2023. április 19-én 15.00-16.00 között külön tájékoztató alkalmat tartunk, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. A tájékoztató online lesz, a következő linken lehet majd hozzá csatlakozni: Kattintson ide az értekezlethez​ való csatlakozáshoz.

A pályázatok leadási határideje 2023. május 14., elektronikusan (pdf formában) a civiliroda@budapest.hu​ e-mail címre, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Hivatali Kapuján (108164188) keresztül lehet benyújtani. Személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.) lehet leadni.

A teljes pályázati felhívás és összes melléklete az alábbi linkekre kattintva letölthetők.

​​Pályázati Felhívás
Pályázati Adatlap
Szakmai Program
​Átláthatósági Nyilatkozatok
Haszonkölcsön Szerződéstervezet
Pályázat tárgyát képező ingatlanokról készült felvételek​