palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európai választások 2014 – pályázat civil szervezeteknek

A súlyos politikai és gazdasági válság közepette tartandó európai parlamenti választás vízválasztó lesz az Európai Unió történetében. Az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek képesek felerősíteni az az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság értékeit képviselők hangját, azokét, akik szerint ezeknek az értékeknek kell az európai projekt középpontjában állniuk.
Pályázati határidő: 2013. szeptember 13.

A pályázat célja

A súlyos politikai és gazdasági válság közepette tartandó európai parlamenti választás vízválasztó lesz az Európai Unió történetében. A választásra – mely a gazdasági válság és az eurózóna válsága óta az első – úgy is tekinthetünk, mint az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság értékrendjén alapuló, egységes politikai térként felfogott Európa jövőjéről szóló népszavazásra. Az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek képesek felerősíteni az ezen értékeket képviselők hangját, azokét, akik szerint ezeknek az értékeknek kell az európai projekt középpontjában állniuk.

A pályázati kiírás legfőbb célja, hogy a 2014-es európai, valamint a helyi és országos választásokkal kapcsolatos kezdeményezéseket támogassa, a következő módon:

 1. a hatalom körén kívül eső csoportok hangjának és szükségleteinek megjelenítése, beleértve a bevándorlókat, kisebbségeket, fiatalokat és a nőket;
 2. idegengyűlöletre uszító narratívák ellensúlyozása a választási kampányokban és az Európai Parlamentben, valamint;
 3. más EU tagállamban élő EU állampolgárok arra való mozgósítása, hogy a tartózkodási helyük szerinti országban szavazzanak.

Az OSIFE pályázatán az alábbi öt országból érkező pályázatok prioritást kapnak:

 • Franciaország
 • Görögország
 • Magyarország
 • Olaszország
 • Hollandia

Az OSIFE a pályázati koncepciókat angolul vagy az öt elsőbbséget élvező ország esetében azok saját hivatalos nyelvén fogadja be. Ezen kívül, az OSIFE pályázati koncepciókat fogad a következő országokból is: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, Finnország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Svédország és Nagy Britannia. Ezen országokból érkező pályázatok kizárólag angol nyelven nyújthatók be.

Támogatandó tevékenységek

 • A több országot érintő, transznacionális projektek kiemelt figyelmet kapnak,
 • Pártsemleges választói mobilizációs kampányok, amelyek elsősorban olyan csoportokra koncentrálnak, amelyek hagyományosan kiesnek a hatalmi erőcentrumból, mint például a bevándorlók, fiatalok, nők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
 • Idegengyűlöletre uszító és más diszkriminatív elemeket tartalmazó politikai és kampánybeszédek monitorozása, a „megnevezés és megszégyenítés” módszerének alkalmazásával,
 • A politikai pártok és képviselőjelöltek által használt gyűlöletbeszéd elleni kiállásra felszólító projektek,
 • Az idegengyűlöletet ellensúlyozó művészeti és kulturális programok, amelyek a befogadás, az integráció és az egyenlőség fontosságára hívják fel a figyelmet,
 • Kommunikációs és a közösségi médiára épülő pályázatok, amelyek a nyílt társadalom értékei mentén mobilizálják a választókat,
 • Pozitív üzeneteket hordozó, a humor, az irónia, a szatíra eszközeit alkalmazó pályázatok előnyt élveznek,
 • Szintén előnyt élveznek olyan kezdeményezések, amelyek a választást megelőző mobilizáció eredményeit felhasználva a választás után is építenek támogatói körükre.

Pályázók köre

Olyan civil szervezetek pályázhatnak, amelyek hasonló témában már helyi, országos vagy EU szinten bizonyítható tapasztalatot szereztek. Kizárólag a korábban felsorolt Európai Uniós országokban bejegyzett szervezetek pályázhatnak. A politikai pártokkal, azok koalícióival vagy egyéni képviselő jelöltekkel közvetlen kapcsolatban álló szervezetek nem pályázhatnak.

Költségvetési útmutató

A jelen pályázati felhívásban rendelkezésre álló keretösszeg 2 millió USD. A projektek időtartama hat hónap és egy év közötti lehet. A támogatások alsó és felső határa nincs meghatározva, de más a döntéshozatali eljárás az 50,000 USD-t meghaladó és azt meg nem haladó pályázatok esetében.

Nem támogatható tevékenységek

 • Egyéni kutatás és ösztöndíj,
 • Önmagukban álló képzések, konferenciák vagy általános, a nyilvánosság figyelmének felhívására irányuló tevékenységek,
 • Jogszabályok szövegezésére vagy módosítására irányuló projektek,
 • Politikai pártok vagy egyéni jelöltek kampányához kötődő tevékenységek.

A pályázatok benyújtásának határideje, módja és folyamata

A 3 oldalt meg nem haladó pályázati koncepciókat (1500 szó) elektronikus úton kell benyújtani az Open Society Foundation’s Applicant/Grantee Portal oldalon keresztül, 2013. szeptember 13-ig. A pályázati koncepciónak be kell mutatnia a pályázat célját, a legfontosabb tevékenységeket, a célcsoport elérésére vonatkozó elképzeléseket, a kommunikációs stratégiát és a projekthez tartozó költségvetést. A pályázatokat angolul vagy az öt prioritást élvező ország hivatalos nyelvén kell leadni. (Magyar, görög, francia, olasz vagy holland nyelven).

Csak a kiírásban közölt pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kapnak értesítést és meghívást részletes pályázat benyújtására szeptember végéig. A választásokat megelőző rövid időkeret miatt az OSIFE minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a lehető leggyorsabban értesítse a pályázókat a részletes pályázatok eredményéről. Ennek ellenére a projekt és a költségvetés tervezésekor kérjük, vegyék figyelembe, hogy a döntéshozatali folyamat általában két-három hónapot, a szerződéskötés további négy-hat hetet vesz igénybe.

Bővebben: Európai választások 2014