palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fesztivál Önkéntes Központ arculattervezési pályázata

FÖKA Fesztivál Önkéntes Központ arculattervezési pályázatot hirdet a központ arculatának megújítására. A feladat magában foglalja a közösségi oldalak, a programok arculatának frissítését, megújítását, amelyeknek hangsúlyozni kell az önkéntesség fontosságát és eszméjét.

Pár szó a Fesztivál Önkéntes Központról…

A Fesztivál Önkéntes Központ célja, az önkéntesség népszerűsítése és bevezetése a magyarországi rendezvények világába Nyugat-Európai minta alapján; munkatapasztalat szerzés a fiatalok és az idősebb korosztály számára; lehetőség nyújtás a hátrányos helyzetű fiatalok fesztiválokon való részvételére.

Teljesen más szemmel tekintenek egy adott rendezvényre azok, akik már részt vettek programunkban, hiszen beleláthatnak a különböző események felépülésébe és működésébe, tapasztalattal és akár életre szóló barátságokkal is gazdagodhatnak. Ezek mellett az önkéntesség értékes referenciának számít a munkaerőpiacon.

Évről évre egyre sokrétűbb és érdekesebb feladatokat tudunk kínálni az érdeklődőknek, akik jelentkeznek hozzánk önkéntesnek a következő rendezvényekre: Sziget Fesztivál, Telekom VOLT Fesztivál, Mastercard Balaton Sound, Gourmet Fesztivál, Gyerek Sziget, WOMEX, stb.. Önkénteseink táborában 18 és 99 év között minden korosztály képviselteti magát. A program sikerességének köszönhetően az érdeklődök száma folyamatosan nő.

A Pályázat tárgya: Fesztivál Önkéntes Központ arculat

A logó és az arculati elemek online és print formátumban is megjelennek a Fesztivál Önkéntes Központ felületein.

Mit várunk el?

Olyan munkákat várunk, melyek tükrözik az önkéntesség alábbi jellemzőit:

Fontos, hogy felelősségteljesen végezd el a rád bízott feladatokat, és közben érezd is jól magad fesztivál környezetben!
Az itt szerzett tapasztalataidat kamatoztathatod későbbiekben a munkád során.
Ha részt veszel a közös feladatokban/programokon, a kapcsolati hálódat bővítheted, és egy rendkívül szórakoztató közösségnek válsz tagjává.

További információk:

 • a Fesztivál Önkéntes Központ elsődleges célcsoportja a fesztivál látogató közönség, az egyetemisták, pályakezdők
 • a logónak tartalmaznia kell a Fesztivál Önkéntes Központ (angolul: Festival Volunteer Center) megnevezést
 • a feliratnak a logó használatakor (minimum 50 mm x 50 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie
 • a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen
 • Technikai paraméterek (a pályázat tartalma):
  • logó
  • facebook profilkép
  • facebook borítókép
  • roll-up (méret: 200 cm x 100 cm)
  • molinó (500 cm x 100 cm)
  • fríz (600 cm x 70 cm)

A pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha az összes felsorolt elemet (1-6.) tartalmazza.

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

A részvétel feltételei:

Nevezési díj: nincs.
Egy pályázó több (maximum 3 db) pályamunkával nevezhet.
A pályázat egyfordulós.
A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logo, és az arculat felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót és az arculatot szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.

Az érvényes pályázat a következőket tartalmazza:

 • a logó (1.) – színes és egyszín mutáció
 • arculati elemek (2-6.)
 • a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
 • a logo és az arculat angol, és magyar nyelvű mutációit (Fesztivál Önkéntes Központ, Festival Volunteer Center) a pályázó jpg formátumban küldi meg előzetesen számunkra. A nyertestől a nyertes pályamunkát végül ai és eps formátumban kérjük leadni. Amennyiben a pályázat nyertese az ai és eps formátumú logót nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában. A leadott ai-ban a szöveg NE legyen lekerekítve, hanem fontként szerepeljen.

Beadási határidő: 2016. január. 15. 12:00

A pályázat beadásának módja:

 • A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani az info@fesztivalonkentes.hu címre.
 • A levél tárgya: Fesztivál Önkéntes Központ arculat tervezés
 • A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg
 • A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.

Díjazás

A nyertes jutalma: 50 000 Ft +ÁFA, melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

Eredményhirdetés és szerződéskötés:

 • A pályázat díjazottját/díjazottjait e-mailben értesítjük.
 • A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.
 • A nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése alapján.
 • A bíráló bizottság tagjai a Szubjektív Értékek Alapítvány kijelölt kollégái.

 Letölthető dokumentumok

Pályázati-adatlap

Bővebb információ: info@fesztivalonkentes.hu

A pályázat honlapja:  arculattervezési pályázat