palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban pályázat ( Észak-alföldi, Észak-magyarországi és Nyugat-dunántúli régiókban)

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

szechenyi 2020Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban. A pályázat célja a vállalkozásalapítás kezdeti szakaszában, az indulás forrásigényének támogatása és az életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében.

 

Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

A támogatott pályázatok várható száma: 1500 db.

Pályázók köre

A TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevőfiatal(ok) által létrehozott vállalkozás pályázhat. A pályázás feltétele, hogy a természetes személy más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa.
A pályázó szervezet TÁMOP-2.3.6.A-12/1 konstrukció keretében támogatott alapító tagja(i)nak rendelkezni kell a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 konstrukció kedvezményezettje által jóváhagyott üzleti tervvel és vállalnia/vállalniuk kell, hogy a TÁMOP-2.3.6.B-12/1 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz/vesznek.
Az üzleti terv jóváhagyását követően, de a pályázat benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult vállalkozások pályázhatnak.
A tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezőalapító(k)nak a létrehozott vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie (kivéve a célcsoporttagok által létrehozott társas vállalkozást, amelybenaz egyes támogatott célcsoporttagok részesedése legalább 40-40 % kell legyen).
Társas vállalkozás esetén a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezőalapítók közül legalább egy főnek be kell töltenie a létrehozott vállalkozás vezetőtisztségviselői posztját.

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  • ƒ Korlátolt Felelősségű Társaság (GFO 113)
  • ƒ Ügyvédi iroda (GFO 131)
  • ƒ Közkereseti társaság (GFO 211)
  • ƒ Betéti társaság (GFO 212)
  • ƒ Egyéni cég (GFO 213)
  • ƒ Egyéni vállalkozó (GFO 231)
  • ƒ Egyéb önálló vállalkozó (GFO 232)

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Méret:  kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

Támogatás formája: Vissza nem térítendőtámogatás.

Támogatás mértéke: A megítélhetőtámogatás a projekt elszámolható összes költségének 90 %- a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhetőtámogatás összege vállalkozásonként legfeljebb 3.000.000 Ft lehet. Társas vállalkozások esetében az igényelhető támogatás összege maximum 6.000.000 Ft abban az esetben, ha az  alapítók közül legalább 2 fő sikeresen részt vett a TÁMOP-2.3.6.A konstrukcióban.

A pályázatok benyújtására az üzleti terv jóváhagyását követően és a kitöltő program közzétételétől számított 8. munkanaptól (2014-06-19) kezdve van lehetőség, amelyről minden egyes régió vonatkozásában közlemény ad részletes tájékoztatást a honlapon.

Pályázatok benyújtási határideje:

Elérhető Linkek

Tovább a pályázatra: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban pályázat ( Észak-alföldi, Észak-magyarországi és Nyugat-dunántúli régiókban)