palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj

fineArtHotelA ZAZEE Kulturális Egyesület (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Adószám: 18969513-1-20) pályázatot hirdet Zala, Somogy, Veszprém és Vas megyében élő fiatal alkotók részére az Egyesület gondozásában működő Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja:
A Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj célja, hogy segítse azoknak a fiatal alkotóknak a pályán maradását, akik érettségi vizsga után tervezik, hogy képző- vagy iparművészeti felsőoktatásban, illetve építésznek tanulnak tovább, de középiskolai tanulmányaik befejezését követően még nem tettek sikeres felvételi vizsgát. Az Ösztöndíj törekvése továbbá, hogy a jelenleg képző- vagy iparművészeti tanulmányaikat folytató, aktív, a művészi önkifejezés eszközeit kereső hallgatók tanulmányait is támogassa.

Az Egyesület a támogatással szeretné segíteni a tehetséges alkotók felvételi felkészülését és művészi fejlődését, valamint szeretne kedvező feltételeket teremteni formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozására.

Pályázók köre: A 2014-2015-ös pályázati időszakban két kategóriában kerül meghirdetésre az ösztöndíj.

  • I. kategória: Minden olyan, a pályázat benyújtásakor Zala, Somogy, Veszprém és Vas megyei állandó lakcímmel rendelkező fiatal pályázhat, aki középiskolai érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, és vállalja, hogy 2015-ben részt vesz valamely hazai vagy külföldi képző-, iparművészeti vagy építész képzéssel foglalkozó felsőfokú intézmény felvételi eljárásán.
  • II. kategória: Minden olyan, a pályázat benyújtásakor Zala, Somogy, Veszprém és Vas megyei állandó lakcímmel rendelkező diák pályázhat, aki valamely hazai vagy külföldi képző- vagy iparművészeti egyetem vagy főiskola beiratkozott hallgatója a 2014-2015-ös tanévben.

Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben megfelelnek a mindenkori pályázati felhívás feltételeinek.

Az ösztöndíjban részesülők száma: Támogatási időszakonként és kategóriánként 1 fő.

Az ösztöndíj összege és időtartama:
A ZAZEE Kulturális Egyesület a nyertes pályázóval/pályázókkal támogatási szerződést köt.
Az ösztöndíj összege minden támogatási időszakban és kategóriában 100.000 Ft/fő vissza nem térítendő támogatás, amit az Egyesület a támogatási szerződés aláírása után 14 napon belül, egy összegben utal a nyertes pályázó(k) által megadott bankszámlaszám(ok)ra. A támogatási időszak: 2014. december 1.–2015. május 31.
Az Egyesület az anyagi támogatáson felül, a támogatási időszak végén beszámoló kamara-kiállítást szervez a nyertes alkotónak a támogatási időszakban készült munkáiból, illetve – igény esetén – folyamatos szakmai konzultációt biztosít rajztanárokkal, képzőművészekkel.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Az ösztöndíjra a www.finearthotel.hu/fischer.php oldalon található pályázati adatlap kitöltésével, csatolt nyilatkozatok elfogadásával, valamint a pályázó eddigi szakmai munkásságát reprezentáló, 5 db mű (3 évnél nem régebbi festmény, rajz, szobor, installáció stb.) fotójával, és az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum 2000 karakteres leírásával (munkaterv) lehet pályázni. A II. kategóriába benyújtott pályázatoknál további követelmény a hallgatói azonosító szám megadása. (A II. kategória nyertesének meg kell küldenie a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterére vonatkozó iskolalátogatási igazolását másolatban a támogatói szerződés megkötéséig.)

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be 2014. november 30. 24.00 óráig a www.finearthotel.hu/fischer.php oldalon.

Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben a pályázati feltételeknek nem felel meg, hiányos a mellékelt dokumentáció, az adatlap és a nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, illetve ha határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása: A pályázatot az ösztöndíj alapítóinak szakértői zsűrije bírálja el.
A zsűri tagjai: Farkas Ferenc szobrászművész, Fischer Bence építész, Fischer Judit festőművész, Frimmel Gyula grafikusművész, Mécs Miklós intermédia-művész, Tóth Norbert képzőművész, Wettstein Tamás a ZAZEE elnöke.

A döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

Az értékelés szempontjai: A pályázó szakmai előélete, a portfólióban bemutatott művek kvalitása, valamint a munkaterv eredetisége, átgondoltsága.

A pályázattal kapcsolatos további információ: További információ a fischerosztondij@gmail.com e-mailcímen, illetve a +36303548737-es telefonszámon kérhető.