palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására

kormányzati portál pályázatA Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal nyílt pályázatot hirdet fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására.

A pályázat kódja: FV-I-14

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény45. §-ában foglalt feladatokkal összhangban.

A pályázók köre:
Jelen pályázati felhívás keretében azok az egyesületek vehetnek részt, amelyeknek – a Fgytv. 2. § e) pontjának megfelelően – alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, e célnak megfelelően legalább két éve működik, alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő, valamint ilyen egyesületek szövetségei.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 77 200 000 Ft, azaz hetvenhétmillió-kettőszázezer forint

A pályázati kategóriák:

  • „A” kategória: Érdekfeltárás, érdekérvényesítés, valamint közérdekű kereset indítása
  • „B” kategória: Fogyasztói tudatosság növeléséhez szükséges ismeretek átadása
  • „C” kategória: Közvélemény tájékoztatása online fogyasztóvédelmi magazinon keresztül.
  • „D” kategória: Fogyasztók széleskörű tájékoztatása információs kampányon keresztül.

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. június 1. és 2014. május 31. közé eső időszak.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 7. 24:00 óra

Letölthető dokumentumok

LINK: Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására