palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fordítástámogatás

A Goethe Intézet fordítástámogatási programja külföldi kiadóknak nyújt segítséget német szerzők műveinek kiadásához.

Célja, hogy németül nem tudó olvasók számára is hozzáférhetővé tegyen friss szépirodalmi műveket, ifjúsági és gyermekkönyveket, fontos tudományos és tényirodalmat.

A program kultúrpolitikai célokat szolgál és a külügyi kultúr- és művelődéspolitika fontos eszköze.

A program közel 40 éves fennállása óta eddig kb. 6000 könyv 45 nyelvre történő fordítása részesült anyagi támogatásban.

Az adott országban működő Goethe Intézet véleményezi a pályázatokat. Ha egyetért a projekt támogatásával, továbbajánlja a Goethe Intézet müncheni központjának. Egy ottani bizottság állapítja meg a támogatás összegének nagyságát.

A bizottság évente négyszer ülésezik:február elején:

pályázási határidő: december 1.
április végén: pályázási határidő: március 1.
július végén: pályázási határidő: június 1.
november elején: pályázási határidő: szeptember 15.
A tényirodalom és a humán tudományok körébe tartozó művekre benyújtott pályázatokról a bizottság csak februári és júliusi ülésén dönt.

A támogatás feltételei

Pályázó kiadók: Kizárólag külföldi kiadók jogosultak pályázni.

Megjelentetett művek: Kizárólag német szerzők német kiadónál, német nyelvterületen nyomtatásban megjelent műveiből készülő fordítások kaphatnak támogatást.

Fordítás eredeti alapján: A fordításnak az eredeti német szöveg alapján kell elkészülnie.

A fordítás megjelenésének ideje: Kizárólag olyan projektek vehetők figyelembe, amelyek a támogatási szerződés aláírásáig még nem jutottak el a nyomtatás fázisáig.

Hozzájárulás a fordítás költségeihez: Támogatás esetén a Goethe Intézet az idegen nyelvű kiadás fordítási költségének csak egy részét téríti meg. A programnak nem célja a fordítási költség teljes fedezése, továbbá a jogdíj, a nyomtatási és a kiadói költségek finanszírozása sem.

A Goethe Intézet megnevezése és a logo feltüntetése: A külföldi kiadó a kolofonban köteles megnevezni a Goethe Intézetet mint támogatót, valamint elhelyezni a Goethe Intézet logóját. Amennyiben a kiadó ezt elmulasztja, a támogatás összege nem kerül kifizetésre.

Fordítói honorárium: Támogatás esetén a támogatás összegének megállapításánál csak olyan honorárium vehető figyelembe, amelyet a fordító  legkésőbb a fordítás megjelenéséig megkapott.

E-könyv formában megjelenő fordítás online kölcsönzésre: Azokat a fordításokat, amelyek e-könyv formájában is megjelennek, a Goethe Intézet regisztrált felhasználóinak rendelkezésre kívánja bocsátani online kölcsönzési rendszerében. A külföldi kiadó kötelezi magát a fordítás e-pub formátumban történő átadására.

Fordítástámogatás – Goethe Intézet