palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Független Előadó-művészeti Szövetség arculattervezési pályázata

A Független Előadó-művészeti Szövetség nyílt grafikai pályázatot hirdet megújuló arculatához. A Független Előadó-művészeti Szövetség nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet logójának elkészítésére, arculatának és honlapjának grafikai újratervezésére.


Pályamunkát nyújthat be bármely természetes személy, illetve designtervező, honlapkészítő vagy grafikai cég.

A pályaműnek tartalmaznia kell:

 • A pályázó nevét és elérhetőségét (név, telefonszám, email cím)
 • A Független Előadó-művészeti Szövetség arculatára, logójára vonatkozó terveket, tipográfiát (betűtípus, betűszín, alapszín).
 • A főoldal és egy aloldal designtervét, honlap tipográfiát (betűtípus, betűszín, alapszín).

A pályázat leadási határideje: 2013. február 15.

A pályázat nyertesével/nyerteseivel a Független Előadó-művészeti Szövetség szerződést köt az arculat, logó és honlap elkészítésére kompletten, vagy egyes elemeire.

A pályaműveket a titkarsag@fesz.org címre várjuk
(lehetőség szerint nagyméretű fálj küldő program segítségével)

I. Az Független Előadó-művészeti Szövetség missziója
A FESZ küldetése, hogy többszintű érdekvédelmi képviselettel, illetve facilitátori jelenléttel ösztönzőleg hasson a hazai független és kortárs színházi nevelésre, báb-, cirkusz-, tánc-, színház- és zeneművészetre, elősegítve a terület egészének a folyamatos modernizációját, a társadalmi változásokkal összhangban. Társadalmi küldetése, hogy az előadó-művészetek közhasznúságának bizonyítékát adva erősítse az előadó-művészetek és a közösségépítés, illetve az előadó-művészetek és a pedagógiai kezdeményezések közötti kapcsolatokat. A FESZ feladata túlmutat az egyes tagok működésének és érdekképviseletének biztosításán; a szervezet a terület egészének reprezentációjáért és szakmapolitikai képviseletéért felel. Éves programja és ezen belül az egyes projektek is ennek a célnak a teljesülését szolgálják.
A FESZ számára a függetlenség egyrészt sajátos működési forma, másrészt sajátos alkotói pozíció, esztétikai alapvetés, program.

II. Célkitűzés: 

 • egységes arculat kialakítása
 • a mai vizuális trendhez alkalmazkodó arculat kialakítása
 • szisztematikusan megújulásra képes arculati elemeket várunk el
 • kulcszavak: független, előadó-művészet, szövetség, innovatív, kortárs, érdekképviselet, összefogás

III. A logóra vonatkozó tartalmi elvárások

 • a Független Előadó-művészeti Szövetség rövidítve (FESZ) lenne a logó alapja, de ideális a teljes név megjeleníthetősége is
 • a Szövetség kulcsszavainak vizuális megjelenítése
 • Facebook kompatibilitás
 • egyszínű változatban is működjön

IV. A honlapra vonatkozó grafikai elvárások
A FESZ jelenleg rendelkezik honlappal, melynek struktúráján, felépítésén nem tervezünk változtatni, viszont a logóval összefüggésben szeretnénk egy egységes arculatot létrehozni.
A honlap elérhetősége: http://www.fesz.org/

V. Az arculatra vonatkozó tartalmi, felhasználási elvárások:
Az arculat felhasználási területei:

 • logó
 • plakát (bel- és kültéri)
 • szórólap
 • banner
 • honlap arculat
 • hírlevél
 • műsorfüzet
 • névjegy
 • levélpapír

VI. Pályázati feltételek, melyeket a pályázók a pályaművek beküldésével elfogadnak:

 1. A pályázatot kiírja és elbírálja: Független Előadó-művészeti Szövetség
 2. A pályázatra jelentkezőknek 2013. február 1-7 között konzultációt biztosítunktitkarsag@fesz.org címen.
 3. A pályáztató a pályázatot eredmény nélkül lezárhatja!
 4. A pályázat nyílt.
 5. A pályaműveket 2013. február 15-ig kell benyújtani
 6. A FESZ 2013. március 10-ig értesíti a pályázókat döntéséről
 7. A FESZ a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja
 8. Érvényes pályázatnak a titkarsag@fesz.org e-mailcímre a határidőig JPG vagy PDF formátumban beérkező pályaművek tekinthetők
 9. A nyertes pályaművet AI vagy PSD formátumban is be kell küldeni.
 10. Egy pályázó több pályaművet is beküldhet.
 11. A nyertes pályázat teljes díja 150 000 Ft+áfa, mely egyes elemekre bontva is szerződés tárgyát képezheti.
 12. A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogot nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig a pályázat eredményhirdetése után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.