palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Idegenvezetők támogatása pályázat

A Magyar Turisztikai Ügynökség támogatási programot indított az idegenvezetők számára. A Támogató azt várja a támogatottatoktól, hogy egyes turisztikai attrakciókról, városokról, városnegyedekről, esetleg a természet által nyújtott látnivalókról a pályázók szöveges leírásokat készítsenek és azokat hozzák nyilvánosságra.

A felhívás keretösszege 300 000 000 Ft.

Támogatás intenzitása: 100%

Igényelhető támogatási összeg (min-max): 200.000 -1.000.000 Ft/fő

Az igényelhető támogatás mértéke a pályázat keretében elkészíteni vállalt szöveges leírás tárgyától függően az alábbiak szerint változik:

  • A választott tájegység turisztikai szempontú bemutatása (legalább 2 tematikus túraútvonal leírással): max. 1.000.000 Ft
  • Tematikus túraútvonal leírása (pl. gyalogos, vízi, lovas, kerékpáros természetjáró túraleírás): max. 500.000 Ft.
  • Városi séta (pl. épített örökségeink tematikus bemutatása): max. 300.000 Ft.
  • két választott turisztikai attrakció (pl. kastély, fürdő, világörökségi helyszín, stb.) bemutatása: max. 200.000 Ft.

A támogatás számításának alapja a támogatás általános forgalmi adó nélkül számított költsége.
Ugyanazon idegenvezetőre csak egyszer vehető igénybe a támogatás. Egy idegenvezető csak egy típusú szöveges leírást készíthet.
Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek uniós versenyjogi szempontból csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen, a D.2.
pontban foglaltak szerint valósíthatók meg.
Csekély összegű támogatás (de minimis) esetében az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
Jelen felhívásra
■ idegenvezető igazolvánnyal rendelkező természetes személyek és egyéni vállalkozók; és
■ idegenvezetésre jogosult jogi személyiséggel rendelkező szervezetek pályázhatnak.
A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

 

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK
Azon idegenvezető támogatása lehetséges, aki
■ 2019 évben idegenvezető tevékenységet végzett Magyarországon, és jelenleg – a pályázat benyújtásakor – is fenntartja ezen tevékenységét
■ rendelkezik hatályos idegenvezetői „igazolvánnyal”,
■ Budapest területi lehatárolásán kívül 2020. június 1. napját megelőzően bejelentett vidéki lakcímmel rendelkezik,
■ 2019-ben igazolható módon volt bevétele a tevékenység űzéséből, továbbá
■ vállalja, hogy a vidéki Magyarország valamely turisztikai szempontból értékelhető attrakciójáról, tájegységéről szöveges leírást készít és azt nyilvánosságra hozza, a jelen pályázat D7 pontjában megjelölt feltételekkel.

Azon idegenvezetők nem támogathatók, akik kizárólag az alábbi tevékenységek valamelyikét végzik:
■ utaskísérő külföldön,
■ telepített idegenvezető, aki külföldön végzi tevékenységét,
■ egyéb, helyi jellegű kiegészítő tevékenységet végez (pl. tárlatvezetés, rendezvényen tolmácsolás, ill. host jellegű tevékenység).

D. A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA
D.1. Támogatható tevékenységek köre
Pályázat csak az alábbiakban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan nyújtható be.
Idegenvezetői igazolvánnyal rendelkező természetes személyek és egyéni vállalkozók esetén:
■ Az idegenvezetéshez kapcsolódó működési tevékenységek
Idegenvezetésre jogosult jogi személyiséggel rendelkező szervezetek esetén:
■ A pályázó alkalmazásában lévő idegenvezetők bértámogatása

Elszámolható költségek
Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek köre. A pályázatok tervezése során kizárólag az  alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként:

■ működési költségek:

• minden olyan költség, amely az idegenvezetői tevékenységhez kapcsolódóan közvetlenül felmerült (pl: telefonszámla, utazási költség, szórólap készítési költsége, új eszköz vásárlása stb.)
Működési költségek csak olyan pályázó esetében számolhatók el, akik egyéni vállalkozóként vagy adószámos természetes személyként végzik idegenvezetői tevékenységüket!

■ bérköltség:

• az idegenvezetői tevékenységet végző jogi személyiséggel rendelkező szervezetek alkalmazásában álló engedéllyel rendelkező idegenvezetők bérének költségei.

Területi szűkítés
Jelen felhívás keretében, Magyarország területén működő, Budapest területi lehatárolásán kívül, 2020. június 1. napját megelőzően bejelentett vidéki lakcímmel rendelkező idegenvezetők támogatására adható be pályázat.

Egyéb speciális rendelkezések
■ A támogatás idegenvezetőkként/munkavállalóként vehető igénybe egyszeri alkalommal.
■ A Támogató előírása szerint a nyertes pályázó adatszolgáltatási kötelezettségre vállalkozik.
■ A támogatási időszakban nem teljesített feltételek esetén a Támogató a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetésének kötelezettségét állapíthatja meg.

Támogatás formája
A kedvezményezett működési támogatásának minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Előleg mértéke
Jelen pályázat kiírás keretében az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 100%-a.
Az előlegigényléshez a pályázónak bankszámlával kell rendelkeznie.

Jogosultsági értékelés
A pályázat benyújtására a pályázati adatlap és mellékleteinek kitöltésével van lehetőség. Csak hiánytalanul, minden releváns melléklettel benyújtott pályázat fogadható el. A benyújtott pályázatok támogathatóságáról szóló döntésre a  pályázatok beérkezése sorrendjében kerül sor a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg kimerüléséig.

Letölthető dokumentumok

Idegenvezet–k-tamogatasa_Palyazati-Felhivas

Pályázati adatlap és mellékletek

A támogatási igények benyújtásának helye és határideje
A támogatási igény magyar nyelven, 2020. július 07. napjától 2020. augusztus 07. napjáig nyújtható be postai úton, 1 eredeti példányban zárt csomagolásban a következő címre:
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
(1037 Budapest, Bokor utca 23-25.)