palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kárpátaljai szociális programok támogatás pályázat

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2020. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére.

A felhívás célja támogatás nyújtása kárpátaljai

a) magyar nyelvű köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy a magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási intézményben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek,
b) művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók,
c) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást és ellátást vagy javítóintézeti ellátást biztosító intézményben magyar gyermekekkel foglalkozó munkatársak (gyermekotthonok dolgozói),
d) sportegyesületben, sportiskolában vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban magyar gyermekekkel foglalkozó oktatói, edzői,
e) egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális intézményben gyógyító vagy a gyógyítással közvetlenül összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók,
f) magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatársak,
g) közművelődési intézményekben szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók, h) szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak,
i) magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása céljából.

Letölthető dokumentum

Felhívás – Kárpátaljai szociális programok támogatása 2020 (pdf)

Támogatási kérelmek benyújtásának módja:

A felhívás alapján igényelhető támogatásra – a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatása esetén a 2020. augusztus 1. – 2020. szeptember 15. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani az alábbiak figyelembevételével:

A kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetése esetén a 2020. szeptember 16. – 2020. október 15. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani azzal, hogy a támogatási kérelem benyújtásához elengedhetetlen a 2020. év első 8 hónapján belül kiadott, legalább 1 hónapra vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása.
Az 1. pont b)-h) alpontja szerinti támogatás esetén a 2020. július 1. – 2020. július 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.