palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Így fogyasztunk mi! Fotópályázat

Fome palyazatÍgy fogyasztunk mi – életképek napjaink fogyasztói társadalmából  címmel országos fogyasztóvédelmi tárgyú fotópályázatot hirdet a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

A pályázat kiírója: A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködésben.

A pályázat célja, művészeti koncepciója:
A pályázat célja, hogy napjaink fogyasztói társadalmának karakteres vonásait, előnyös és árnyoldalait, humoros, groteszk, vagy megdöbbentő jellegzetességeit a fotógráfus lencséjén keresztül bemutassa, és egy átfogó kiállítás keretén belül a fogyasztókkal is megismertesse, továbbá lehetőséget biztosítson, hogy a professzionális és amatőr fotósok a fogyasztói társadalomról, fogyasztói szokásokról, a vállalkozások által a fogyasztókra zúdított információáradat hatásairól alkotott képüket művészi eszközeikkel megjeleníthessék. A beérkezett pályaművekkel több állomásos kiállítássorozat keretében ismerkedhet meg a nagyközönség.

Pályázati kategória:
A pályaművek egyéb megkötés nélkül egyetlen kategóriában, társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia kategóriában mérettettnek meg a zsűri előtt.

A pályaművek értékelése: A beérkezett pályaműveket 3 tagú szakmai zsűri értékeli. A zsűri tagjai a kiírók és a sajtó, valamint a szakma képviselői.

Díjazás: A szakmai zsűri az általa legjobbnak ítélt három pályaművet díjazza.

  1. helyezett: 500.000. Ft
  2. helyezett: 300.000. Ft
  3. helyezett: 200.000 .Ft

A zsűri adott esetben különdíjra javasolhat egy pályaművet, s egy mű a közönség szavazata alapján kerül díjazásra. Az utóbbi két nyertes 50-50 000 Ft díjazásban részesül.

Az ünnepélyes díjátadásra a beküldött pályaművekből rendezett kiállítás megnyitóján, 2009. decemberében kerül sor.

Pályázati naptár:
Nevezés kezdete:
2009. október 15.
Pályázatok leadási határideje: 2009. november 15.
A zsűrizés időpontja, eredményhirdetés: 2009. november 27.
A pályázók értesítése: 2009. november 30-ig
Ünnepélyes, díjátadással egybekötött kiállítás megnyitó: 2009. december 14 (hétfő).

Pályázati feltételek

Pályaművet nyújthat be bármely 18. életévét betöltött, Magyarországon lakó– vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket magára nézve elfogadja. A pályázatban professzionális és amatőr fotósok egyaránt részt vehetnek.

Egy pályázó maximálisan 5 pályaművel pályázhat. Lehetőség van képsorozat beküldésére, mely maximum 5 képből állhat. Egy képsorozat egy pályaműnek minősül. Képsorozatok zsűri általi megbontása, átszerkesztése a szerzői mű integritásának megőrzése érdekében nem lehetséges.

Az érvényes pályázás feltétele a pályaművek és a hiánytalanul kitöltött pályázati lap elektronikus és postai úton való egyidejű elküldése. Az elektronikus anyagok beküldésének határideje: 2009. november 15. Amennyiben a pályázó elektronikus úton feladott pályázata megérkezett november 15-ig, a nyomtatott képek postára adására november 18-ig van ideje. Határidőn túl postára adott, vagy elektronikusan meg nem érkezett pályázat érvénytelennek minősül.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

A beküldött fotók és CD-DVD lemezek visszaküldésére nincs lehetőség. A kiállításra nem kerülő pályaművek legkésőbb 2009. december 21-ig átvehetőek a pályázat kiírója által megadott helyen. A kiállításra kerülő képek eredeti példánya, és beküldött CD-DVD lemezei a kiállítássorozat lezárását követően a kiíró által később megadott helyen és időpontban átvehetőek.

Etikai elvárások:
A beküldött pályaművekkel szemben elvárás, hogy hiteles mondanivalót közvetítsenek, etikailag ne legyenek kifogásolhatóak.

A pályázó kizárólag saját szerzői alkotásával pályázhat, mely feltétel megsértése a pályázatból történő kizárást, esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a díj visszavonását vonja maga után. A pályázó a pályázati lap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a pályamű saját szerzői alkotása, és az más szerzői jogait semmilyen formában nem sérti.

A pályázatban nem vehetnek részt a kiíró szervezetek tagjai, munkatársai, valamint közeli hozzátartozói. E követelmény megsértése a pályázatból való kizárást vonja maga után.

Technikai követelmények
A pályázatban színes, vagy fekete-fehér eljárással készített papír alapú, vagy digitális képek vehetnek részt.
Papír alapú képek esetén a hosszabbik oldal minimálisan 30, maximálisan 40 cm oldalhosszúságú lehet. A szélességet a kiválasztott hosszúsághoz viszonyított méretarány szabja meg. Maximális papírvastagság: 2mm.
Digitális képek JPEG formátumban maximális minőségben vehetnek részt a pályázatban, minimális képméret 2000×3000 pixel (6M pixel).

Papír alapú képek esetén a kép hátoldalán jól olvashatóan kérjük feltüntetni az alábbi sorrendben a következő információkat: szerző neve, kép címe, kép sorszáma.
Digitális képfájlok elnevezése az alábbi információkat tartalmazza kis betűvel, ékezet és szóköz nélkül, alsó vonással: szerző neve, kép címe, kép sorszáma (pl: kovacs_istvan_kep_neve_kep1.jpg)

Rendelkezés a szerzői és felhasználói jogokról
A pályaművet benyújtó szerző az alábbi feltételekkel járul hozzá szerzői alkotása felhasználásához:
A pályázat kiírója a pályaműveket díjmentesen felhasználhatja a pályaművekből rendezendő kiállítássorozat, esetleges későbbi pályázat népszerűsítésére a mű szerzője és a mű címe egyidejű feltüntetése mellett, a mű integritásának sérelme nélkül.
A kiíró díjazásmentesen jogosult a művek kiállítására a kiállítás keretében, továbbá használni az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, tv műsor, reklám stb. keretében.
A kiállító szakmai, oktató tevékenysége körében jogosult a képek díjmentes hasznosítására, többszörözésére, és közzétételére, a szerző személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül.
A szerző hozzájárul, hogy a kiíró a kiállításra kerülő pályaművekből készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a szerző személyhez fűződő jogainak egyidejű tiszteletben tartásával.
A pályázat kiírójának non-profit tevékenységére tekintettel a pályázó a díjazásról lemond amennyiben a munka bármilyen publikálása az eredeti pályázattal, illetve a kiállítással, vagy a kiíró szakmai tevékenységével kapcsolatos. A szerzői alkotás esetleges profitorientált hasznosításának feltételeit a kiíró és a szerző között megkötendő megállapodás tartalmazza.
A pályázó a jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével tudomásul veszi, és magára nézve elfogadja a szerzői és felhasználói jogokról szóló tájékoztatást.

Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekre a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásai irányadóak.

A kiíró fenntartja a pályázati felhívásban foglaltak módosításának jogát. A kiíró személyes jellegű adatot kizárólag a pályázattal összefüggésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére nem adja ki. A kiíró a megadott határidőig át nem vett pályaműveket nem őrzi meg, és nem tárolja. A kiíró a pályaműveket fokozott gondossággal kezeli, a pályaművekben bekövetkezett bármely kárért való felelősségét kizárja.

Kapcsolat, további információ

A pályaműveket az alábbi postacímre kérjük megküldeni: 1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 9. Fsz. 1.

Pályázattal kapcsolatos további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken kaphat:

Web: http://www.fome.hu/?cid=fotopalyazat
Tel: 0036/52/784804; 0036/30/9826485; 0036/30/5896669
E-mail: budapest@fome.hu

PÁLYÁZATI LAP LETÖLTÉSÉHEZ KATTINTSON IDE!

Forrás: FOME