palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Roma kulturális-, művészeti és közösségi célú pályázatok

Roma kulturális-, művészeti és közösségi célú pályázatok.  Pályázatokat alkotói támogatásra (képzőművészeti, kortárs fotográfia, iparművészeti…), kortárs roma alkotók műveit bemutató ismeretterjesztő tartalmak kiadására, ideiglenes köztéri installációk készítésére és hagyományos cigány mesterségek átadását támogató rendezvények megvalósítására lehet benyújtani.

1. pályázati cél – Altéma kódszáma: 205102/137:
Alkotói támogatás képzőművészek részére Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész szellemi hagyatékának ápolására, a roma (művészeti) hagyományok, forma- és motívumkincs felfedezésére, kortárs interpretációinak ösztönzésére.

  • pályázni kizárólag új képzőművészeti alkotások elkészítésére lehet.
  • igényelhető támogatás: maximum 2.500.000 Ft (két részletben folyósítva)
  • maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
  • Pályázók köre: képzőművészek, mint magánszemélyek

2.Pályázati cél – Altéma kódszáma: 205112/137
Kortárs roma alkotók műveit bemutató ismeretterjesztő tartalmak (tanulmánykötet, kiállítási katalógus, album) kiadása, melyek a cigányság vizuális hagyományaiban gyökerező képzőművészeti életművet/életműveket, műalkotásokat mutatnak be.

  • Igényelhető támogatás: maximum 4.000.000 Ft
  • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
  • Pályázók köre:
   – olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve (az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén – kivéve egyéni vállalkozó /l. alább/ – az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz),
   – színházi, zenei, alkotóművészeti, előadó-művészeti, építőművészeti szervezetek, (a szakmai tevékenységre utaló bejegyzést az alapító okiratban/alapszabályban/ cégkivonatban jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz),
   – hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója), olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek, az erről szóló igazolást fel kell tölteni a pályázathoz.

3. Pályázati cél – Altéma kódszáma: 205174/137
Ideiglenes köztéri installációk készítése, mely a roma közösség számára fontos helyszíneket, személyeket, eseményeket reprezentálnak vagy jelenítenek meg, és/vagy amelyek megidézik a cigányság vizuális motívumkincsét.

  • Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft
  • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
  • Pályázók köre: képző- és iparművészeti alkotók (természetes és jogi személyek)

4. Pályázati cél  – Altéma kódszáma: 205107/137
Hagyományos cigány mesterségek átadását támogató rendezvények megvalósítása. Autentikusnak tekinthető, hagyományosan a cigánysághoz köthető mesterségek, kézműves tevékenységek továbbadását, elsajátítását vagy újratanulását lehetővé tevő, személyes jelenléten alapuló rendezvények (műhelyek, workshopok, előadások, közös foglalkozások) szervezése és lebonyolítása.

  • Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft
  • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
  • Pályázók köre: a rendezvények szervezői: népművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

5. Pályázati cél –  Altéma kódszáma: 205102/138
Choli Daróczi József alkotói támogatás, olyan szépirodalmi művek és irodalomértelmező munkák létrehozása, melyek a cigányság történetéhez, hiedelem- és mondavilágához, verbális motívumkincséhez kapcsolódnak, a cigányság léttapasztalatát művészi eszközökkel, magas esztétikai minőségben közvetítik.

  • Igényelhető támogatás: maximum 2.500.000 Ft (két részletben folyósítva)
  • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
  • Pályázók köre: Szépirodalmi művek, valamint irodalomértelmező munkák szerzői, mint magánszemélyek. Szépirodalmi művek szerzőinek – költőknek, íróknak, kritikusoknak, irodalomtörténészeknek – pályázatait várja a Kollégium.

6. Pályázati cél – Altéma kódszáma: 205102/139
Alkotói támogatás olyan kortárs fotográfusok számára, akik tervezett munkáikhoz, sorozatukhoz a hazai cigányság életéből, hagyományaiból, hétköznapjainak tapasztalatából merítenek inspirációt.

  • Igényelhető támogatás: maximum 2.500.000 Ft (két részletben folyósítva)
  • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
  • Pályázók köre: fotóművészek, mint magánszemélyek

7. Pályázati cél – Altéma kódszáma: 205102/140
Alkotói támogatás olyan iparművészeti termékek alkotóinak számára, akik alkotásaikkal a cigányság vizuális motívumkincsének, hagyományainak továbbélését, átörökítését segítik, a tárgyi kulturális örökség 21. századi újragondolását célozzák alkotásaikkal.

  • Igényelhető támogatás: maximum 2.500.000 Ft (két részletben folyósítva)
  • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
  • Pályázók köre: iparművészek, mint magánszemélyek

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2022. július 11-én éjfélig lehet.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 550-2763-as, (36-1) 550-2803-as számokon kaphatnak.