palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat népzenével kapcsolatos tevékenységet végző szervezetek támogatására

Pályázat a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítésére, szakmai munkájának fejlesztésére, közösségeik megerősítésére. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozására és alapértékként való kezelésére.

A támogatás formája

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%os mértékű támogatási előleg formájában.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A nyílt pályázati eljárásban elnyerhető támogatás altémái és mértéke

 1. Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
  A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-MO-2022
  Legmagasabb igényelhető támogatás: 5.000.000 Ft

  Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300.000 Ft

  Az altémában a Magyarországon működő néptáncegyütteseknek pályázni lehet élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; oktatók tiszteletdíjára; országos jelentőségű szakmai képzéseken, rendezvényeken való részvétel költségeire, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre, népviselet beszerzésére, készíttetésére és javíttatására, kisértékű eszközök beszerzésére, hang és fénytechnikai szolgáltatás vásárlására, terembérleti díjra.
 2. Határon túli néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
  A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-HT-2022
  Legmagasabb igényelhető támogatás: 5.000.000 Ft

  Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300.000 Ft

  Az altémában a határon túli (Kárpátmedencében és Moldvában) működő néptáncegyütteseknek pályázni lehet élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; oktatók tiszteletdíjára; országon belüli, határon túli (Kárpátmedence és Moldva) útiköltségre, népviselet beszerzésére, készíttetésére és javíttatására, kisértékű eszközök beszerzésére, hang- és fénytechnikai szolgáltatás vásárlására, terembérleti díjra és reklám és PR költségekre.

 3. Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
  A pályázati kategória kódja: CSSP-TANCHAZ-2022

  Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 196.000.000 Ft

  Legmagasabb igényelhető támogatás: 2.000.000 Ft

  Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 500.000 Ft
  Az altémában pályázatot nyújthatnak be a minden esetben élőzenés szolgáltatással működő, a támogatási  időszak alatt minimum 8 alkalommal megrendezendő, nyilvánosan meghirdetett, nyílt hazai és külhoni táncházak és folkklubok, közművelődési szervezetek, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népművészeti világát bemutató komplex programjainak támogatására. Előnyt élveznek a néptáncoktatást biztosító táncházak, autentikus népzenei koncertek és előadások együttesének átgondolt koncepcióján alapuló sorozatok, melyekben a táncházakat egyéb programok – kézművesség, népmese, daltanítás, néprajzi előadás stb. – egészítik ki. A támogatás kérhető az oktatói, előadói tiszteletdíjakra; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; az oktatók és előadók útiköltség térítésére; hangtechnikai szolgáltatás díjára.

 4. A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése és az utánpótlás biztosítása
  Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 250.000.000 Ft

  Igényelhető támogatás:

  a) Legmagasabb igényelhető összeg infrastruktúra fejlesztés (Beruházás) esetén: 10.000.000 Ft

  A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-B-2022

  E pont szerint támogatás kérhető a tudásátadás céljából működtetett népi kézműves alkotóház, nyitott műhely, műhelygaléria, népi kézműves bemutatóhely felújítására, infrastruktúra kialakítása
  b) Legmagasabb igénylehető összeg szakmai munka támogatása esetén: 8.000.000 Ft
  A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022

  E pont szerint támogatás kérhető tudásátadás céljából népi kézműves kurzusokra,szakkörökre, művészeti csoportokra, foglalkozássorozatokra, műhelyfoglalkozásokra, kiállítások lebonyolítására, rendezvényekre, konferenciákra és azokon való részvételre.

  Előnyt élveznek az utánpótlás neveléssel kapcsolatos tevékenységeket tartalmazó pályázatok.

  c) Legmagasabb igényelhető összeg mester és Inas program támogatása esetén: 500.000 Ft/mester
  A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-MI-2022

  E pont szerint támogatás kérhető tudásátadás céljából a népi kézműves inas programra, amelyet 35 év alattiak számára a Népművészet Mesterei, Népművészet Ifjú Mesterei és/vagy Gránátalma díjas népi iparművészek biztosítanak. A programnak minimum 50 órásnak kell lennie.

  A programban résztvevő inasok alkotásai a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett kiállításon kerülnek bemutatásra.
 5. Népzeneoktatási programok megvalósítása
  A pályázati kategória kódja: CSSP-ZENEOKTAT-2022

  Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 241.000.000 Ft

  Legmagasabb igényelhető támogatás: 5.000.000 Ft

  Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300.000 Ft

  Az altémában pályázni lehet a Kárpátmedencében és Moldvában működő civil szervezeteknek, közművelődési intézményeknek olyan egész éves népzeneoktatási programok megvalósítására, melyek az autentikus népzenei hagyományokon alapuló közösségépítést tekintik fő céljuknak. A népdalkörök és citerazenekarok a szakmai
  vezetőjük oktatói tiszteletdíjára a 4.7. altémánál nyújthatnak be pályázatot. A támogatás kérhető az oktatói szállás és tiszteletdíjakra; meghívott előadók tiszteletdíjára, szakmai továbbképzésekre, szakmai táborokban való részvételre, az oktatást segítő kiadványok és kisértékű eszközök beszerzésére; hangszervásárlásra és hangszerfelújításra; oktatók utazási költségére, reklám és PR költségre. Hangszervásárlásra és felújításra maximum az igényelt/elnyert támogatás 50%-a fordítható.
  A testület kiemelten javasolja az olyan népzeneoktatási műhelyek támogatását, amelyek vállalják a népi cimbalom és/vagy a tárogató huzamosabb idejű oktatását.

 6. Határon túli hivatásos magyar néptáncegyüttesek támogatása
  A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-HIV-2022

  Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 88.000.000 Ft

  Legmagasabb igényelhető támogatás: 20.000.000 Ft

  Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 5.000.000 Ft

  Az altémában pályázni lehet népviseletek és azok kiegészítőinek vásárlására, készíttetésére; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; új színpadi produkciók megvalósítására, a próbatartást, az oktatást segítő kiadványok és kisértékű (200 000 Ft alatti) technikai eszközök beszerzésére; kisértékű (200.000 Ft alatti) hangszervásárlásra és –felújításra; hangtechnikai szolgáltatás díjára; reklám és PR költségre; oktatói, előadói tiszteletdíjra; Kárpátmedencén belüli turnék megvalósítására, útiköltségre.

  A döntésnél előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázatukban bemutatják az általuk a környezetükben végzett oktatási tevékenységet.

 7. Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása, a közösségek megerősítése
  A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPZENE-2022

  Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 140.000.000 Ft

  Legmagasabb igényelhető támogatás: 1.400.000 Ft

  Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300.000 Ft

  Az altémában a Kárpátmedencében és Moldvában működő szervezetek támogatást igényelhetnek oktatói tiszteletdíjakra; szakmai továbbképzésekre, oktatási segédanyagok vásárlására, kisértékű (200.000 Ft alatti) hangszerbeszerzésre és hangszerfelújításra; tanuláshoz, gyűjtéshez szükséges kisértékű technikai eszközök beszerzésére, egységes fellépőruha készíttetésére; demoanyag készítésére, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre, reklám és PR költségre.

Pályázat benyújtására jogosultak
A programban kizárólag a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek részt.

 • Alapítvány
 • Alapítványi fenntartású intézmény (pl.: alapítványi fenntartású köznevelési és felsőoktatási vagy kulturális
  intézmény)

 • Egyesület
 • Egyházi fenntartású intézmény (pl.: egyházi fenntartású köznevelési és felsőoktatási, vagy kulturális intézmény)
 • Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
 • Nonprofit gazdasági társaság
 • Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
 • Közalapítvány
 • Közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek
 • Központi költségvetési szerv
 • Önkormányzati fenntartású intézmény
 • Személyek egyéb közössége (pl.: hazai, vagy határon túli közösségek)

Letölthető dokumentum

CSSP-2022-Palyazati-kiiras

A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 22. 23:59 óra.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján 2022. május 22. 23.59 óráig az EPERben véglegesítésre került.