palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A „Bakony szakralitása” fotópályázat

A „Bakony szakralitása” fotópályázatra, olyan pályaműveket várnak, melyek a megszokott, fotózott perspektíváktól különböző, különleges, érdekes, nem a megszokott perspektívából, új látásmódon keresztül mutatják be a szakrális helyszíneket, liturgikus eseményeket.

Pályázni digitális fotókkal lehet, szakralisfotopalyazat.veb2023@gmail.com -mail címre való beküldéssel.

Téma:
A témaválasztás központjában a Bakony szakralitása áll (felekezet független). Olyan pályaműveket várnánk, melyek a megszokott, fotózott perspektíváktól különböző, Különleges, érdekes, nem a megszokott perspektívából készült fotókat várunk helyszínekről, szakrális, liturgikus eseményekről, új látásmódot, új gondolatot bemutatva a témákról.

Pályázati kategóriák
1. Bakonyi szakrális események
2. Bakony szakrális helyszínei

„ A Bakony szakralitása”
A Bakony ezer éves szakrális hagyományai, szent helyei olyan régmúlt idők őrzői, amelyek nem csak a jelenben de a jövőben is iránymutatást adnak életünkben. A földi ember a különböző felekezetek templomaiban, szent helyein, liturgikus szertartásain kapcsolatot teremtenek az Istennel. A Bakony szakralitásához ugyanúgy tartoznak a templomok, Szent-kutak, kálváriák, mint ahogy a Mária-út, ViaCalvaria-Csendhegyek útja és az egyházi ünnepek is.

Pályázók köre
A pályázaton bárki részt vehet, nemtől, kortól függetlenül.

Pályaművek beküldése
A pályamunkákat elektronikus formában saját e-mailfiókról várjuk, a szakralisfotopalyazat.veb2023@gmail.com e-mail címre.

Csatolmányok:
1. Bakonyi szakrális események témában pályamunkák
2. Bakony szakrális helyszínei témában pályamunkák

Minden pályázó kategóriánként maximum 4-4 alkotással pályázhat.
A fájlok elnevezése: Szerző neve ékezetek nélkül, alsó kötőjellel elválasztva. Az alkotás címe vagy készítési helye ékezetek nélkül, alsó kötőjellel elválasztva (Pl: Szabó Béla: Szentkút Jásd fájlnév: Szabo_Bela_Szentkut_ Jasd
A pályaművekhez nevezési lapot kell csatolni.

A személyt ábrázoló fotónál a pályázó felelőssége, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz szükséges hozzájárulásokkal rendelkezzen. A személyiségi jogok megsértésével kapcsolatban minden következmény a pályázót terheli.

A pályázaton való részvétellel és a képek beküldésével a pályázó kijelenti, hogy a beküldött képek a saját alkotásai. Másnak nincs olyan joga, amely a képek nyilvános bemutatását kizárná vagy korlátozná.
Elfogadja, hogy a pályázat kiírója a zsűri által kiválasztott beküldött képekből kiállítási célra művészi printeket készítsen, és ezeket kiállításon bemutassa. Elfogadja, hogy a pályázat népszerűsítése érdekében az alkotó nevének feltüntetésével a képeket nyomtatott és elektronikus sajtóban, portálon honorárium fizetése nélkül felhasználhassák. Tudomásul veszi, hogy a pályázat kiírója részére az alkotások
bemutatása, nyilvánosságra hozása miatt semmi nemű honoráriumot nem fizet. A pályázat kiírója kötelezettséget vállal a szerzői jogok tiszteletben tartására.
A képek fájlméretének 3-5 Mb között kell lenni, kizárólag JPEG fájlformátum megengedett.
A pályázat szervezője fenntartja azt a jogot, hogy minden olyan képet, ami nagyban eltér a pályázati tematikától kizárja a pályázatból A pályázaton résztvevő pályaművekből szakmai zsűri választja ki a kiállításon szereplő alkotásokat.
A Pályamunka a pályázó által történő visszavonása a versenyből, pályázat elbírálási határidő letelte előtt, kizárólag arról az e-mail címről küldött levélben lehetséges, amelyről a pályázó a pályamunkát benyújtotta.

Díjazás
A beérkezett pályamunkákból szakmai zsűri kategóriánként I. II. és III. díjról dönt, valamint kiválasztja a kiállításra kerülő alkotásokat. A képek nagyításáról a pályázat kiírója gondoskodik. A beérkezett pályamunkákat közönség szavazásra bocsátja közösségi médiában (facebook), kategóriánként, egy-egy közönségdíj kerül odaítélésre

I. Díj: 50.000 Ft értékű tárgyjutalom
II. Díj: 30.000 Ft értékű tárgyjutalom
III. Díj: 15.000 Ft értékben tárgyjutalom

A zsűri által kiválasztott alkotásokból kiállítás nyílik 2023. október 8-án Jásdon megrendezésre kerülő a Magyarok Nagyasszonya élő Rózsafüzér alkalmából a Bodzaház és Tájház Látogatóközpont Galéria termében.

Pályázati naptár
Beküldési határidő: 2023. szeptember 1.
A nyerteseket e-mail-en értesítjük, legkésőbb 2023. szeptember 20-ig

További tájékoztatás:
polgarmester@jasd.hu e-mail címen, vagy a 30/599-9929 telefonszámon.