palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kiállítási lehetőség a Manyiban pályázat

A MANYI Kulturális Műhely pályázatot hirdet fiatal fotó – és médiaművészek számára kiállításon való részvételre.


A kiállítási időszak: 2021. december 6 és 2022. január 2. között tart.
A kiállítás helyszíne: a MANYI Közösségi Alkotóműhely székhelye: Budapest, II. kerület. Margit krt. 16.

A pályázat célja: A MANYI lehetőséget szeretne adni jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytató művészeknek, hogy egy kötetlen hangulatú, a fúziós művészet elvét követő közösségi térben mutassák meg alkotásaikat.

A kiállítás témája: A kiállítás témája a klisé hívószó köré épül, melyet szabadon és tágan értelmezünk. Örömmel várunk kifejezetten a kiállításra készített vagy már meglévő, a témához kapcsolható munkákat is. Néhány inspiráló felvetés a pályázat témájával kapcsolatban:
A klisé eredendően egy grafikai, fotográfiai sokszorosító folyamat részét képező elem, nyomódúc. A sokszorosítást lehetővé tévő, az eredeti képet hordozó objektum.
A köznyelvben olyan szókapcsolat, tágabb értelemben bármilyen vizuális, audiális vagy akár kinetikus motívum, gesztus, amely a rengeteg ismétléstől már elvesztette valódi, eredeti értelmét, és csakúgy, mint a sokszor használt nyomódúc, szükségszerűen veszít közvetítő minőségéből, elhasználódik, alkalmatlanná válik az eredeti információ-érték hordozására, átadására.
A klisé kifejezést alapvetően pejoratív értelemben használjuk. Ugyanakkor a klisével kapcsolatban még egy dolog alapvető, ez pedig a tulajdonképpeni megkerülhetetlensége. Mi nem klisé- közhely? Mi az a gesztus, kifejezési mód, aktus, eszköz, információt közvetítő megnyilvánulás, amely nem volt már annyi alkalommal felhasználva, hogy kimerüljön, kiüresedjen; elhasználódon? El lehet kerülni a teljes elhasználódásat? Ki határozza meg azt a pontot, ahol az adott közvetítő kimerülése tényszerűén kimondható? Esetleg létre kell jönnie egy konszenzusnak? Ha igen, kik között? Lehet érvényes üzenetet közvetíteni egy már esetlegesen kimerültnek nyilvánított gesztussal, esetlegesen új, érvényes tartalommal megtölteni? A közhelyek ironikus megközelítése lehet működőképes stratégia, ugyanakkor felmerül a kérdés: ironikusan alkalmazni egy klisét nem klisé már önmagában? Jelent bármit, befolyásol bárkit akár az alkotásban, akár a befogadásban az, hogy valami klisének van minősítve?

A kiállítás feltétele:

  • A pályázók köre: jelenleg szakirányú felsőoktatásban vagy OKJ-s képzésben résztvevő fotó – és médiaművészek.
  • A kiállítás során bemutatott anyagok előállítása önköltséges, de a kiállításhoz szükséges felületet és eszközöket igény szerint biztosítjuk. (pl: fal, posztamens, tv, projektor)

Díjazás:

Az 1. helyezett 50.000,- Ft, a 2. helyezett 35.000,- Ft, a 3. helyezett 20.000,- Ft díjazásban részesül.

A nem díjazott, de elfogadott pályaművek bekerülnek a kiállítás tematikájába.

A pályázat kötelező elemei:
– szakmai önéletrajz
– kiállítási terv (koncepció leírása, technikai paraméterek)
– a kiállításra szánt fotó- vagy médiaművészeti alkotásról készült 2 db fotó vagy más dokumentáció

A pályázat benyújtásának határideje, módja:

A pályázatokat a manyi.kiallítas@gmail.com email-címre várjuk legkésőbb 2021. 11. 05 -ig.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot egy 5 főből álló kuratórium bírálja el.

Eredményhirdetés: a kiállítás megnyitása után, legkésőbb a kiállítás végéig
A pályázati felhívással és a kiállítással kapcsolatos kérdéseket a manyi.kiallitás@gmail.com email címre várjuk!