palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj

A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési, hitéleti tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 150 fő részére: Európa (Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország), Törökország, Izrael, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Uruguay, Chile, Venezuela), Dél-afrikai Köztársaság, Ausztrália, Új-Zéland.

Az ösztöndíj célja az, hogy kiépüljön és megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez.

A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési, hitéleti tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 150 fő részére (legfeljebb 30 fő egyházi pályázó, és legfeljebb 120 fő egyéb területen tevékenykedő pályázó) a 2018. május hónap és 2019. június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

A Program kezdete a pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. A pályázati szakasz lezárását – azaz az Ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra az Ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, amely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.

A Program 2018. év májusától 2019. év júniusáig tartó megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas az északi félteke esetén legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban, a déli félteke esetén legfeljebb 7 hónapig tartó időtartamban a külföldi magyar közösségeknél, 1 hónapig tartó időtartamban pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét.

Az egyházi Ösztöndíjasok esetében a külföldi magyar közösségeknél eltöltött időtartam egységesen legfeljebb 9 hónapban kerül meghatározásra.

A magyarországi programszakasz kétszer 2 hétből áll, amelynek részét képezi a külföldi programszakaszt megelőző oktatási szakasz, és a külföldi programszakaszt követő záró szakasz.

A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

 1. a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,
 2. büntetlen előéletű,
 3. magyar állampolgár,
 4. legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 5. közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,
 6. magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik,
 7. vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér és a Program záró konferenciáján részt vesz.

Az a pályázó, aki korábban a Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként részt vett, úgy az első nyertes pályázatát követő 5 éven belül a Programra legfeljebb még egy alkalommal – egyházi pályázó legfeljebb három alkalommal – nyújthat be pályázatot és ugyanazon célország ismételten megjelölésre kerülhet.

A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2018. március 12.

Interjú a pályázókkal: 2018. március 19. – 2018. április 13.

Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 

 • Déli félteke (Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Amerika): 2018. június – 2019. január. (A legfeljebb 7 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2018. június 10. napja. Az ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.)
 • Északi félteke (Észak-Amerika, Európa, Törökország, Izrael): 2018. szeptember – 2019. június. (A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2018. szeptember 10. napja. Az ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.)
 • Egyházi ösztöndíjasok: 2018. szeptember – 2019. június. (A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2018. szeptember 10. napja. Az ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.)

A Program tervezett megvalósítási területei:

 • Európa (Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország),
 • Törökország,
 • Izrael,
 • Amerikai Egyesült Államok,
 • Kanada,
 • Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Uruguay, Chile, Venezuela),
 • Dél-afrikai Köztársaság,
 • Ausztrália,
 • Új-Zéland.

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul:

 • Magyarországi programszakaszokra (oktatási és záró szakasz): összesen bruttó 300.000,- Ft
 • Külföldi programszakaszra: bruttó 600.000,- Ft/hó

Letölthető dokumentumok

korosi_adatlap

Bővebb információ
A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:

kcsp@me.gov.hu;
+3618966916;
+3618967632
Web: Körösi Csoma Sándor ösztöndíj program