palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Múzeumkert ötletpályázat

nyito_mnmA Magyar Nemzeti Múzeum ötletpályázatot ír ki abból a célból, hogy ötleteket gyűjtsön a következő feladat megoldásához: a Múzeumkertnek az intézmény rendeltetésével, az épület műemléki jellegével harmonizáló, de a Palota-negyed zöldfelület-igényét is magas színvonalon kiszolgáló, korlátozottan (napközben) látogatható intézményi közkert létrehozásának elősegítése a mai degradált állapothoz képest kulturáltabb, élőbb kert által, a biztonságos használat lehetőségeinek bővítésével, az oda nem illő funkciók és létesítmények megszüntetésével.

A munka során elsődlegesen figyelembe kell venni a műemléki elvárások és szempontok betartását, megvalósítását, amely mindenekelőtt a történeti hűségre törekvő 19. századi kert úthálózatának és növénycsoportjainak kialakítására – a jelenlegi fa- és cserjeállomány ész- és szakszerű szelekciójával, a szükséges pótlásokkal –, valamint a szobrok, emlékművek, kerítés stb. megtartására, állagvédelmére vonatkozik. Gondoskodni kell a kerttel együtt élő kulturális közintézmény, a Magyar Nemzeti Múzeum fizikai kiszolgálásának biztosításáról is. A kiíró a 19. századi hangulat újrateremtése mellett ötleteket vár ahhoz is, hogy melyek a felmerülő mai társadalmi (egyéni és közösségi) használati igények, és azok hogyan illeszthetők bele harmonikusan a részben újraalkotandó történeti környezetbe.

Az Országos Széchényi Könyvtár lehetséges Pollack Mihály térre költözéséből adódóan a kiemelkedő jelentőségű kulturális intézmények között kiváló funkcionális és szellemi kapcsolatok kialakítása elsődleges cél, ezért az intézmények fizikai kapcsolatára és összefüggéseire vonatkozó javaslatokat, ötleteket is a pályaművekben megjeleníteni szükséges.

Az ötletpályázat díjazásra fordítható összeg 6.000.000,- Forint.

Letölthető dokumentumok

MUZEUMKERT_otletpalyazati_kiiras

muzeumkert_palyazati_anyag

Pályázati naptár

Kérdések határideje: 2016. május 30.
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2016. május 30-ig az alábbi címre feladott ajánlott levélben, telefax üzenetben vagy elektronikus levélben fordulhatnak a kiíróhoz: Magyar Nemzeti Múzeum Főigazgatóság, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. –info@hnm.hu

A kérdésekre adott válaszok határideje: 2016. június 7.
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró (vagy a nevében eljáró Bíráló Bizottság) 2016. június 7-ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre megküldi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

A pályaművek postára adásának határideje: 2016. július 18. 
A pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2016. augusztus 29.  11 óra
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2016. szeptember 8-ig

Pályázat honlapja: Múzeumkert ötletpályázat