palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ÖNKÉNTESSÉGÉRT DÍJ 2009

önkéntesség díjAz Önkéntes Központ Alapítványnak (ÖKA) a hazai önkéntesség területén elért eredményei azt mutatják, hogy munkánk nem hiábavaló. Folyamatosan nő hazánkban az önkéntesség ismertsége, és ezzel együtt az önkéntesek száma. Egyre több ember érzi úgy, hogy személyiségét fejleszti, új kapcsolatokat épít ki az önkéntes tevékenységek révén, s mindeközben segíthet rászorulóknak is. Ma már a vállalatok egy része is felismerte, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében szervezett vállalati önkéntes programokkal növelheti dolgozói elköteleződését, motivációját, hozzájárul személyes fejlődésükhöz, s a cég jó társadalmi megítélését és hosszú távú fenntarthatóságát is elősegíti.

A pozitív változások ellenére azonban az önkéntesség társadalmi ismertsége és elismertsége még mindig nem elég magas hazánkban, sokan nincsenek tisztában annak valódi fogalmával, jelentésével, bizonyos társadalmi csoportok számára negatív jelentéstartalommal bír. Továbbá alacsony azoknak a száma is, akik rendszeresen, szervezett keretek között kapcsolódnak be önkéntes tevékenységekbe. Az ÖKA egyik alapvető célkitűzése az önkéntességgel kapcsolatos pozitív társadalmi attitűd elősegítése és az önkéntesség széles társadalmi ismertségének növelése. Ennek érdekében az Önkéntes Központ Alapítvány 2009-ben megalapítja az Önkéntességért Díjat.

A Díj célja
: Jelen pályázat célja, hogy az önkéntesség hazai presztízsét, ismertségét és elismertségét növelje az Önkéntességért Díj-nak elnevezett elismerés 3 kategóriában történő kiosztásán keresztül.

Díjazott kategóriák
(A díj 3 kategóriában kerül kiosztásra.)

  1. Az év önkéntese (magánszemélyeknek)
  2. Az év önkéntes programja (állami és önkormányzati fenntartású intézményeknek/ civil szervezeteknek)
  3. Az év vállalati önkéntes programja (cégeknek)

A magánszemélyeknek (Év önkéntese) adható díjkategóriát leszámítva a másik két kategóriában az önjelölés is megengedett.

A pályázat tartalma

A pályázatban a mellékelt adatlapok segítségével, az ott megjelölt szempontok szerint részletesen be kell mutatni a választott kategóriának megfelelő önkéntes programot/tevékenységet. Lásd a letölthető adatlapokat kategóriák szerint! Mindhárom kategóriában 2008. szeptember 1. és 2009 augusztus 31. között lezajlott programokkal, tevékenységekkel lehet pályázni.

Letölthető dokumentumok: pályázati kiírás; pályázati adatlap; az év önkéntes programja adatlap; az év vállalati önkéntese adatlap

Mellékletek
A pályázat mellékleteként kérjük, elektronikus úton csatolja, vagy postai úton küldje el a projekthez kapcsolódó dokumentációt: cikkeket (max. 2db), fotókat (max. 5db), filmeket (max. 1db), beszámolókat (max. 1db)!

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A pályázatot e-mailen vagy postai úton lehet benyújtani a választott kategóriának megfelelő pályázati adatlap kitöltésével és elküldésével a lenti e-mailcímre vagy postacímre.
E-mail: dij@onkentes.hu
Levelezési cím: Önkéntes Központ Alapítvány
1053 Budapest, Múzeum krt. 23-25. IV./17.
A borítékra kérjük, írja rá: ÖNKÉNTESSÉGÉRT DÍJ 2009
A pályázat beadási határideje: 2009. szeptember 30.
A postai feladás esetén az aznapi postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.
A pályázattal/jelöléssel kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailen várjuk az alábbi elérhetőségen: Francsics Dorina, francsics.dorina@onkentes.hu

A pályázatok elbírálása
A díjakat a 4 főből álló önkéntes zsűri ítéli oda, amelynek tagjai között egy fő a civil szervezeteket, egy a vállalati szférát, egy az állami szférát képviseli, valamint egy fő önkéntes.

A pályázók döntést követő kiértesítése
A pályázókat az elbírálást követően, de legkésőbb november 22-ig írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

A Díj
A díjakat a 2009. december 3-i első Önkéntességért Díjkiosztó Gálán adjuk át ünnepélyes keretek között a nyilvánosság és a média minél szélesebb körű bevonásával.

Forrás: http://www.onkentes.hu/alap.php