palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Szakértői listára történő felvételre-Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

fszk-logoA Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) kuratóriuma határozatot hozott a Szakértői névsor megalkotásáról, jelen felhívással ennek kívánunk eleget tenni. A Szakértői lista célja egy olyan egységes szakértői adatbázis létrehozása, mely lefedi mindazon tevékenységi köröket, melyben a Közalapítványnak munkájához szüksége lehet.  2009. szeptember 1-től kezdődően a Közalapítvány kizárólag csak azon szakértőkkel köt szerződést, akik jelen felhívásra pályáztak és pályázatukat a bíráló bizottság elfogadta. (6. számú melléklet) Azon feladatok listáját, melyre szakértőket keresünk, a pályázati dokumentáció 3. számú melléklete tartalmazza.
A díjazás módjának meghatározása
A szakértői munka díjazása minden esetben a feladattól függően, a konkrét feladatra vonatkozó vállalkozási-, megbízási-, munkaszerződés megkötésekor kerül meghatározásra. A Közalapítvány a munka elvégzését követen, a teljesítés igazolása után, 30 napos fizetési határidővel vállalja vállalkozási-, megbízási díj, illetve munkabér kifizetését.
A Közalapítvány a nyertes szakértőkkel rendelkezésre állási szándéknyilatkozatot köt.
A Szakértői listára kerülés nem jelent megbízást.

Regisztrációs díj
Pályázni 1 500 Ft regisztrációs díj befizetésével lehet, melyet a Közalapítvány MÁK 10032000-00290531-00000017 számlaszámára kell átutalással a pályázat benyújtása előtt befizetni. A megjegyzés rovatba a „Szakértői pályázat 2009” szöveget kérjük írni.
Egy  pályázó több tevékenységre is pályázhat – tevékenységnek tekintjük az 5. számú mellékletben meghatározottakat -, ebben az esetben azokat külön pályázati anyagként  kell benyújtani (az összes melléklettel együtt), és a regisztrációs díjat minden pályázathoz külön kell átutalni.

A Szakértői lista lebonyolításának ütemezése

1. ütem
2009. május 27.    A Szakértői pályázat felhívásának meghirdetése
2009. július 15.    Pályázatok beérkezésének határideje
2009. augusztus 15.    A beérkezett pályázatok értékelésének végső határideje
2009. augusztus 31-ig    Kuratóriumi döntés a bírálat eredményéről
2009. szeptember 1.    A Szakértői névjegyzék kihirdetése.

2. ütem
2009. szeptember 1.    A Szakértői pályázat felhívásának meghirdetése
2009. október 31.    Pályázatok beérkezésének határideje
2009. november 15.    A beérkezett pályázatok értékelésének végső határideje
2009. december 31-ig    Kuratóriumi döntés a bírálat eredményéről
2010. január 1.    A Szakértői névjegyzék kihirdetése.

A szakértői lista  5 évig (2014. augusztus 31-ig) érvényes.
A Szakértői listáról való törlése történhet a szakértő írásbeli  kérésére, vagy a Közalapítvány kezdeményezésére. A Közalapítvány fenntartja a Szakértői lista bővítésének lehetőségét, valamint azokban az esetekben ahol közbeszerzés szükséges, a 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) szabályozásai az irányadóak.

Szükséges szakmai feltételek

Terület Elvárás Igazolás módja Pontszám

Felsőfokú végzettség

 • Egyetemi/Főiskolai diploma
 • diplomamásolatok,
 • az önéletrajz vonatkozó része
0 – nincs

1 – van

Gyakorlat
 • Minimum 5 éves gyakorlat a megpályázott területen (lásd 3. számú melléklet alapján)
 • az önéletrajz vonatkozó része (szakmai életút)
0 – nincs

1 – van

 • referenciák
 • az önéletrajz vonatkozó része (szakmai életút)
0 – nincs

1 – 1-2 db

2 – 3 db-tól

 • más szakértői listákon / névjegyzékben való megjelenés
 • az önéletrajz vonatkozó része (szakmai életút)
0 – nincs

1 – van

Továbbképzés
 • Szakmai szakirányú továbbképzés igazolása
 • Képesítést igazoló tanusítványok, bizonyítványok másolata
0 – nincs

1 – van

Szakértői tapasztalatok
 • A kitöltési útmutató 1. 5. pontja alapján
 • A jelentkezi lap I. pontja szerint
0 – nincs

1 – 1-2 db

2 – 3 db-tól

További előnyök

 • Idegen nyelv ismeret
 • a bizonyítvány másolata
0 – nincs

1 – van

 • Publikáció
 • Publikációs lista
0 – nincs

1 – van

 • Szakmai elismerések, díjak
 • az önéletrajz vonatkozó része
 • a szakmai elismerések, díjak elnyerését igazoló dokumentumok másolata
0 – nincs

1 – van

 • Nemzetközi konzorciumokban, programokban való szakirányú részvétel
 • az önéletrajz vonatkozó része
 • Referencilevél
0 – nincs

1 – van

Összesen maximum

12 pont

A sikeres pályázat feltétele, legalább 5 pont megszerzése a fenti táblázatban foglaltak szerint!

Pályázati dokumentáció letölthető innen: szakertoi-palyazati-csomag

A pályázat beadásának módja, határidők

a)    A pályázásból kizáró tényezők

 • CLXXXI. Törvény (Knyt) 6. és 9.§-ában  meghatározott személyek (7. számú melléklet).

b)    A pályázati dokumentáció:

 • a jelentkezési lap kitöltve (a jelentkezési lap a pályázati kiírás 1. számú melléklete);
 • a pályázati kiíráshoz csatolt Europass Önéletrajzi sablon kitöltött változata – 2. számú melléklet – (a 9. számú melléklet tartalmaz egy útmutatót az önéletrajz kitöltéséhez);
 • a pályázati kiírásban előírt végzettségeket igazoló dokumentumok, tanúsítványok másolata;
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény (Knyt) és a végrehajtására kiadott 67/2008. (III.29.) Kormányrendelet szerint –  4. számú melléklet

A pályázatot egy aláírt eredeti, és 5 másolati példányban, a mellékletekkel együtt fűzve vagy kötve kell benyújtani!

Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet. A pályázati dosszié letölthető a Közalapítvány honlapjáról  (www.fszk.hu). A pályázattal kapcsolatos kérdéseket  kizárólag a szakertoipalyazat@fszk.hu email címre várjuk. Az ide érkező kérdések megválaszolását a közalapítvány honlapján tesszük közzé. (www.fszk.hu)

A pályázatok beérkezési határideje az 1. ütemben: 2009. július 15. A Közalapítvány kizárólag a megadott határidőig postán beérkezett pályázatokat tudja befogadni. A 2. ütemre vonatkozó felhívást 2009. szeptember 1-én tesszük közzé.
A pályázatokat a „Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány” címére: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. kell megküldeni.
A pályázati dokumentáció beadásakor a borítékra a „Szakértői pályázat 2009” szöveget szükséges ráírni.

A pályázatok elbírálásának módja, határidők

1.    forduló: formai ellenőrzés

A pályázatok regisztrációját és formai ellenőrzését az FSZK Titkársága által kijelölt munkatársak végzik (lásd: 6. számú mellékelt).
Hiánypótlásra nincs lehetőség!

2.    forduló: pályázati anyagok szakmai bírálata

A formai ellenőrzés után befogadott pályázatok értékelését 6 tagú szakmai bizottság (lásd 6. számú mellklet) végzi a pályázati kiírás 5. pontjában meghatározott szempontok / pontszámok alapján.

A bírálat határideje: 2009. augusztus 15.

3.    Értesítés

A szakmai értékelés összesített eredményét az ügyvezető igazgató a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Kuratóriuma elé terjeszti, s a Kuratórium dönt a nyertes szakértők személyéről. A döntésről a pályázó szakértők – a Kuratóriumi döntést követő 15 napon belül – írásbeli értesítést kapnak.

Döntés a nyertes pályázókról: a 2009. augusztus 31-ig.

Forrás: FSZK