palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Korrupciós kockázatok feltérképezésére- ÁROP-2009/1.2.4

umfteulogoTámogatás célja: A projekt célja a közigazgatás korrupciós kockázatainak kutatása, feltérképezése és kockázat szerinti osztályozása, az ellenőrzési tervek jobb megalapozása, egységesebb ellenőrzési gyakorlat, a nyilvánossági, illetve jogi/etikai normáknak történő megfelelés, továbbá a szakmai innováció. A megvalósításnál az Állami Számvevőszék támaszkodni fog a Holland Számvevőszék közreműködésével 2007-2008 között kidolgozott korrupciós kockázat-értékelési módszertanra.
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 300 800 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.07.06.
Beadási határidő: 2009.08.31.

Pályázati dokumentáció letölthető innen: arop-124_utmutato; arop_adatlap; projektadatlap_kitoltesi_utmutato

Kedvezményezettek köre: A kiemelt projektre az Állami Számvevőszék vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be projekt javaslatot.
Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A projekt céljának megvalósítását szolgáló szakértői tanácsadás igénybevétele, képzések szervezése és lebonyolítása, valamint egyes, a projekt megvalósításához kapcsolódó további tevékenységek, amelyeket a projektjavaslati útmutató C3. „Elszámolható költségek köre” pontja tartalmaz.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás maximum összege: 300 800 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 1

Forrás: NFÜ