palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Millenáris Széllkapu Kft. ötletpályázata a Margit körút – Kis Rókus utca – Fény utca – Mammut II. bevásárlóközpont által határolt tömb hasznosítására

A Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. ötletpályázatot ír ki a Margit körút – Kis Rókus utca – Fény utca – Mammut II. bevásárlóközpont által határolt tömb hasznosítására. A pályázat célja olyan funkcionális ötletek inspirálása, megismerése és összegyűjtése, amelyek segíthetnek egy későbbi építészeti tervpályázat megalapozásában/előkészítésében, a terület felhasználási módjának meghatározásában.

A Kormány 1136/2013. (III. 19.) Korm. határozata értelmében a Budapest II. kerület, 13204/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest 1025 Margit körút 85–87. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) közpark létesítését határozta el.

A megvalósítás előkészítésének részeként, az ingatlannak otthont adó kerület támogatása mellett, az alábbiak figyelembevételével funkcionális ötletek kidolgozását és benyújtását várják:

  • a telek legnagyobb részén a kerület és a főváros lakosságának pihenését, rekreációját szolgáló zöldterület kerül kialakításra, tehát csak olyan funkciók fogadhatók el, amelyek ezt tiszteletben tartják;
  •  a terület mind funkcióját, mind (táj)építészeti kialakítását illetően szervesen illeszkedjék a szomszédos Millenáris Parkhoz (MP), ugyanis a fejlesztés befejezését követően az új létesítmény a MP részeként, közös igazgatás alatt fog működni.
  • a területen csak olyan létesítmények maradhatnak meg illetve jöhetnek létre, amelyek nem akadályozzák az átszellőzést, a levegő szabad áramlását a Margit körút felé.

 

KATEGÓRIÁK

„A” PÁLYÁZATI KATEGÓRIA (FUNKCIONÁLIS ÖTLET)

A Kiíró a kiírásban megfogalmazott alapelvárásoknak megfelelő ötlet benyújtását várja formai megkötések nélkül, mely a területen megvalósítani javasolt funkciót mutatja be.

„B” PÁLYÁZATI KATEGÓRIA (ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁS A KITALÁLT FUNKCIÓRA)

A Kiíró a kiírásban megfogalmazott alapelvárásoknak megfelelő ötlet benyújtását várja, mely a területen megvalósítani javasolt funkciót mutatja be az építészeti tervezés eszközeinek felhasználásával.

DÍJAZÁS

Az ötletek díjazására az „A” kategória esetében 750.000 Ft, míg a „B” kategóriában 3.250.000 Ft áll rendelkezésre.

Kiíró, vagy az erre jogosult más szervezet a pályázat eredményhirdetését követően, a díjazott pályamunkák figyelembe vételével döntést hoz, melynek megvalósítása érdekében tervpályázatot ír ki.

Letölthető dokumentumok

Ötletpályázati dokumentáció

A pályázatok benyújtási határideje:  2014.február 24. éjfél

Pályázati tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a kerdes@szellkapu.hu e-mail címre küldött kérdést követően kaphatnak.
Kérdés – Válasz
A  Pályázók  kérdéseiket  e-mailen  tehetik  fel.  A kérdéseket  e-mailben  a kerdes@szellkapu.hu  e-mail  címre  kell  megküldeni.  A kérdéseket  és válaszokat  a www.szellkapu.hu honlapon  teszi  közzé  a  Kiíró  a  kérdezők megnevezése nélkül.
Elérhetőség
Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20
telefon: 06-1/336-4097
e-mail: szellkapu (@) szellkapu.hu

Web: http://www.szellkapu.hu