A PISA2009 összefoglaló jelentése szerint Magyarországon egy gyakran olvasó diák szövegértési teljesítménye átlagosan annyival jobb egy olvasni nem szerető diákénál, mintha három évfolyammal felette járna iskolába. Fontos tehát, hogy az olyan kezdeményezések, mint az SGA és az MLE felhívása, minél szélesebb körben felhívják a figyelmet a mindennapi, értő olvasás fontosságára.